Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-PROJEKTIT SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2007 - 2013

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen projektilistaus: 17165 projektia

Projektikoodia tai projektin nimeä klikkaamalla avautuu projektikohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Projektin nimi Ohjelma / osio Tl Viranomainen Toiminnan tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A32768 EAKR Tutkimusta tukevat innovaatiopalvelut TUTUIN Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Tampereen yliopisto 118 800 118 800 198 000 197 999
A32769 EAKR Kuormaajantien rakentaminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 15.1.2014 28.2.2015 Viitasaaren kaupunki 188 000 188 000 470 000 470 000
A32770 EAKR Sähköisen asioinnin käyttöönotto palvelusetelissä Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.12.2014 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 19 900 19 789 28 429 28 271
A32771 EAKR K3 -tila Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.3.2015 Muotoilun tutkimuslaitoksen tuki ry 285 810 271 819 285 810 271 819
A32772 EAKR Matkanjärjestäjäyhteistyön kehittäminen Venäjälle Pohjois-Suomi 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 25.10.2013 31.12.2014 Oulun kaupunki / BusinessOulu liikelaitos 179 900 179 064 221 000 220 029
A32773 EAKR Pohjois-Karjalan materiaalivirrat ja resurssitehokkuus Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2014 31.12.2014 Suomen ympäristökeskus 69 888 69 888 99 960 99 960
A32774 EAKR Fotoniikan infrastruktuurin vahvistaminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Itä-Suomen Yliopisto / Joensuun kampus 98 600 83 296 116 000 97 996
A32775 EAKR Luovien alojen liiketoimintaosaamisen uusi kehityspolku Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.9.2014 Joesuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32776 EAKR RUS-CAN - Vihreän kasvun teknologian- ja osaamisensiirron miniklusterit ja toimintamallin pilotointi Venäjällä ja Kanadassa Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Joensuun Tiedepuisto Oy 49 000 48 816 60 000 62 357
A32777 EAKR Cleantech yhteistyö ilmanlaatu-alalla Kiinassa: mittalaitteisto tutkimus-, koulutus- ja yritysyhteistyöhön Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Itä-Suomen Yliopisto, Ympäristötieteen laitos 269 450 269 450 317 000 317 000
A32778 EAKR Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2014 31.3.2015 Suomen ympäristökeskus 32 294 32 294 43 058 43 058
A32779 EAKR Jäteveden typpikuormituksen vaikutuksen arvionti Perämeren rannikkovesissä (TYVARA) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.12.2014 Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä 51 000 50 055 68 000 66 741
A32780 EAKR House of Lapland Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo, valmisteluhanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Lapin Elämystuotanto Oy 176 800 174 887 221 000 218 609
A32781 EAKR Tuulivoimahankkeiden YVA-simulaatio Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2014 28.2.2015 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), Tekniikan yksikkö 34 860 34 860 49 800 49 800
A32782 EAKR INKAstart - Kestävät energiaratkaisut -innovaatiokeskittymän kiihdytys Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.9.2015 Oy Merinova Ab 229 983 228 967 459 966 457 934
A32783 EAKR Arctic Benchmarking Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 30.4.2015 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 21 000 20 021 30 000 29 021
A32784 EAKR Yhteisöllinen älykasvihuone Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.1.2015 Oulun yliopisto, CEE (Centre for Environment and Energy) 77 363 77 001 100 323 99 840
A32785 EAKR Itä-Suomen biojalostuksen tutkimusverkosto ja pilotointialusta (ISBTP) Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.2.2014 31.3.2015 Itä-Suomen yliopisto 171 190 166 813 201 400 196 251
A32786 EAKR Smart Cleantech City Oulu 2020 Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.4.2015 Iin Micropolis Oy 105 000 96 014 150 000 137 163
A32787 EAKR Elinvoimaa Kangasniemelle Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2014 31.10.2014 Kangasniemen kunta 27 300 27 300 39 000 39 000
A32788 EAKR Laajakaistaselvitys Hailuotoon Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Hailuodon Laajakaistaosuuskunta 50 000 42 750 50 000 42 750
A32789 EAKR Katanpään linnakesaaren sataman kunnostus Etelä-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.1.2014 31.12.2014 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 24 000 23 500 64 400 63 064
A32790 EAKR Luonnonkuitukomposiittien valmistuksen ja prosessien sekä oppimisympäristön kehittämisen täydennysrahoitushanke Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 6.8.2013 30.6.2014 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 66 362 66 362 191 270 206 270
A32791 EAKR Pirkanmaan ekosysteemipalvelut Länsi-Suomi 3 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2014 30.5.2015 Pirkanmaan liitto 68 491 63 236 97 845 90 338
A32793 EAKR Pirkanmaan hankinta-asiamiespalvelu Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.12.2014 Pirkanmaan Yrittäjät ry 89 055 66 823 114 499 90 905
A32794 EAKR Lestijärven kirkonkylän ranta-alueen kunnostaminen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.2.2014 31.12.2014 Lestijärven kunta 40 000 40 000 80 000 80 000
A32795 EAKR Pukinjärven lisäkartoitukset ja riskitarkastelu Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2014 30.4.2015 Vaasan Kaupunki, Kiinteistötoimi 70 000 62 116 100 000 88 737
A32796 EAKR Kulttuuriperiferiahanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Sodankylän kunta 84 000 81 957 112 000 109 237
A32797 EAKR WoodValuEs Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.10.2014 Lahden Seudun Kehity LADEC Oy 35 000 35 000 45 000 45 000
A32798 EAKR Arctic Pro Lappi Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu 114 777 112 201 163 538 159 830
A32799 EAKR Maantien 224 parantaminen välillä Marttila-Aura Etelä-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2014 30.11.2014 Liikennevirasto 585 073 584 855 1 054 000 1 053 607
A32800 EAKR Arctic Power - Smart Investments Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu 85 800 80 277 107 250 100 346
A32801 EAKR Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Etelä-Savossa Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.11.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu 33 259 33 259 47 513 47 513
A32802 EAKR Cemis-Oulu, laboratoriotilat Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.9.2014 Kajaanin Teknologiakeskus Oy 263 000 215 318 526 000 430 637
A32803 EAKR Pohjoinen bio Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 13.2.2014 31.12.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32804 EAKR Rikkidirektiivi ja uudet polttoaineet Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.3.2015 Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 37 000 37 000 49 333 49 333
A32805 EAKR Vt 5 Halla-ahon liittymän parantaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.12.2014 Liikennevirasto 585 000 585 000 780 000 780 000
A32806 EAKR Möhkön kanavarakenteiden kunnostus Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.2.2014 30.4.2015 Ilomantsin kunta 120 000 120 000 150 000 150 000
A32807 EAKR Tehokkaat innovatiiset pintakäsittelyinvestoinnit - TIP Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2014 31.12.2014 Centria ammattikorkeakoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32808 EAKR Ennakointiaskel Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.3.2015 Etelä-Savon maakuntaliitto 49 000 45 731 70 000 65 330
A32809 EAKR Oulujoen moninaiskäytön vaihtoehdot ja hyödyt Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2014 28.2.2015 Oulun yliopisto, Thule-instituutti 32 626 32 626 46 126 46 126
A32810 EAKR Mt 638 Vihtiäläntie Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 14.4.2014 30.6.2015 Liikennevirasto 89 060 89 060 186 000 178 120
A32811 EAKR TOP Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2014 30.6.2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu 69 983 69 983 99 976 103 516
A32812 EAKR Luonnonvesien monitorointijärjestelmän teknologiaesiselvitys Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.12.2014 Oulun yliopisto / Oulun Eteläisen insituutti 34 999 34 999 49 998 49 998
A32813 EAKR Kehittyvä Kotkaniemi Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2014 31.3.2015 Museovirasto 102 200 102 200 124 100 146 000
A32814 EAKR Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Lapin Ammattikorkeakoulu Oy 134 016 116 759 209 400 199 322
A32815 EAKR SPS Oulu kouluttaa Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 24.2.2014 31.8.2015 Merellinen Oulu ry 37 500 35 673 37 500 35 673
A32816 EAKR BusinessMooring Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.4.2014 31.3.2015 Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 120 000 113 310 200 000 188 851
A32817 EAKR Tampere-Pietari -yhteistyön syventäminen Life Science -toimialalla Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 28.2.2015 FinnMedi Oy 100 000 99 925 150 000 149 925
A32818 EAKR TAKK-testikentän oppimis- ja testiympäristön kehittäminen Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Innovaatio Oy Uusi Tehdas 185 250 169 371 200 250 182 614
A32718 EAKR Designers Village -kesätyöpaja Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Pro Puu ry 28 000 28 000 38 000 37 750
A32719 EAKR Rovaniemen Arktinen Tiede-,Taide- ja Yrityspuisto -esiselvitys Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Rovaniemen Kehitys Oy 51 186 45 492 81 248 72 210
A32720 EAKR Vanhuusiän muutostrendit 2040 - Ikihyvästä tulevaisuuteen Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.12.2014 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 139 650 138 262 199 650 198 262
A32721 EAKR Ympäristövastuulliset hiihtolajien MM-kisat 2017 Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu 41 934 40 934 59 906 58 478
A32722 EAKR Materiaaliteknologian T&K&I -toimintaa tukevan infrastruktuurin kehittämishanke (MatTKI) Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Itä-Suomen yliopisto 170 760 168 318 277 600 273 691
A32723 EAKR Matinmäen reitistön kehittäminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2014 30.4.2015 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto 30 000 30 000 37 500 37 500
A32724 EAKR Salteriet Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.5.2013 30.11.2014 Björkö delägarlag 32 760 27 606 46 800 39 511
A32725 EAKR Digitaalisen liiketoiminnan Näkijä Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.12.2014 Miktech Oy 140 146 102 253 200 209 146 077
A32726 EAKR Rovaniemi liikunnan ja urheilun huipulla 2014-2020-esiselvitys Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Lapin ammattikorkeakoulu 35 000 35 000 50 000 50 000
A32727 EAKR Savonlinna Smart Solutions Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.12.2014 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy 111 067 110 413 142 801 141 961
A32728 EAKR Valmentajahiomo Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.12.2014 Päijät-Hämeen Urheiluakatemia 22 515 22 515 22 515 22 515
A32729 EAKR Lahden edelläkävijämarkkina Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 11.11.2013 31.3.2015 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 160 409 156 801 229 155 224 001
A32730 EAKR Puukomposiittien pilot-toiminnan aktivointihanke Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.10.2014 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 41 950 41 950 60 000 60 000
A32731 EAKR Ritavaaran alueen käyttösuunnitelma Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.11.2014 Pellon kunta 21 000 18 580 30 000 26 542
A32732 EAKR Akuta åtgärder mot översvämningar i Kristinestad Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2013 31.8.2015 Kristinestads stad 400 000 400 000 575 000 575 000
A32733 EAKR Food TestLab - Elintarvikkeiden testauslaboratorio ja tuotekehitys Pohjois-Savossa Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 28.2.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu oy 257 460 257 460 367 800 367 800
A32734 EAKR Avoimilla ratkaisuilla kasvua ja vaikuttavuutta alueelle Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 28.2.2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 74 200 74 200 106 000 106 000
A32735 EAKR Älykäs ympäristö bioenergiantuotannon tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 30.11.2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 203 231 203 231 259 930 259 930
A32736 EAKR Laajakaistaselvitys Muhoksen kunnan alueella Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Muhoksen kunta 50 000 41 668 71 429 59 525
A32737 EAKR Raskaiden työkoneiden ja ajoneuvojen käytön simulaatio-oppimisen uudet menetelmät - Rassimulointi-hanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 2.1.2014 30.4.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 289 296 220 053 459 200 349 290
A32738 EAKR Yhteistoimintaympäristöjen kehittäminen Hennassa Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Orimattilan kaupunki 49 600 45 606 99 200 91 213
A32739 EAKR Energiayrittäjyyden kehittämisen esiselvityshanke Pohjois-Suomi 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.10.2014 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 49 980 49 980 49 980 49 980
A32740 EAKR ARKTIKA Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.4.2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 149 982 143 840 216 789 207 952
A32741 EAKR Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2014 30.9.2014 Etelä-Savon maakuntaliitto 24 500 24 500 35 000 35 000
A32742 EAKR Matka- ja palveluketjut Lappiin matkustavalle kansainväliselle yksilömatkailijalle, esiselvitys Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 30.4.2015 Lapin liitto 142 500 139 487 150 000 146 829
A32743 EAKR SAP-tietojärjestelmäosaaminen Pohjois-Karjalassa Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.4.2014 Joensuun Tiedepuisto Oy 19 880 19 880 28 400 28 400
A32744 EAKR Pajatien jatkon rakentaminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Nivalan kaupunki 240 000 202 066 600 000 505 165
A32745 EAKR Elävä kulttuuriaukio Etelä-Suomi 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.10.2014 Lasipalatsin Mediakeskus Oy 44 778 44 778 49 978 49 978
A32746 EAKR ILOA LUONNOSTA Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 17.5.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 204 516 184 015 249 150 224 135
A32747 EAKR ILOA LUONNOSTA Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 17.5.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 85 764 60 505 113 700 80 246
A32748 EAKR Vihreät ratkaisut teknillisen yliopistollisen koulutuksen monimuotoistamisessa -hanke Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 TTY-säätiö 101 097 100 289 202 194 201 386
A32749 EAKR Hyppy maailmalle - Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.6.2015 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 158 641 158 641 226 630 226 630
A32750 EAKR Heinäveden kulttuuritori Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.12.2014 Heinäveden kunta 98 000 98 000 140 000 140 000
A32751 EAKR Elintarvikealan oppimisympäristön ajantasaistaminen työelämälähtöisesti Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.8.2015 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 119 500 118 131 239 000 236 263
A32752 EAKR Kipsi- ja kattohuopajätteiden keräys kierrätykseen Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 125 860 119 975 179 800 171 393
A32753 EAKR Games for Health Finland - Pelilliset menetelmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Kuopio Innovation Oy 121 940 112 275 174 200 160 392
A32754 EAKR Tietoverkosta kasvua ja kehitystä Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Iilaakso Oy 35 000 16 805 50 000 24 007
A32755 EAKR Vihreä ICT pk-yritysten energiatehokkuuden parantamisessa Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2014 31.1.2015 Lahden ammattikorkekoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32756 EAKR Kärsämäen kunnan laajakaistaselvitys Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.6.2014 Kärsämäen kunta 35 000 35 000 50 000 50 000
A32757 EAKR KAivostoiminnan ja MUiden luonnonvarojen hyödyntämistapojen yhteensovittaminen kestävän kehityksen turvaamiseksi - taustaselvitys (KAMU) Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2014 31.12.2014 Suomen ympäristökeskus, Joensuun toimipaikka 43 000 43 000 57 350 57 350
A32758 EAKR Verkostoilla Järkivihreää elinvoimaa Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 33 600 27 395 44 800 36 527
A32759 EAKR Biojalostamo vihreän kasvun kärjeksi Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 8.11.2013 31.12.2014 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 27 750 25 976 37 000 34 634
A32760 EAKR Luonnonvara-alan tiedon ja teknologian siirto Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.12.2014 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 37 490 37 490 49 980 49 980
A32761 EAKR Hevosurheilun palvelu- ja koulutuskeskus -esiselvityshanke (Heppa) Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Lahden Hevosystäväinseura ry 35 000 35 000 42 500 42 500
A32762 EAKR Muotoilun Pre Inka Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 15.1.2014 28.2.2015 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 85 890 85 890 122 700 122 700
A32763 EAKR Membraanitekniikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien puhdistuksessa Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 17.12.2013 27.2.2015 Parikkalan kunta 123 900 116 718 177 000 166 740
A32764 EAKR Green Creative Garden -ohjelman alueellinen käynnistäminen Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Frami Oy 54 600 54 600 76 440 76 440
A32765 EAKR Ideaklinikka-Pilot Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2013 28.2.2015 FinnMedi Oy 111 801 108 975 201 801 196 820
A32766 EAKR BIOSTEP - Luonnosta lääkeaihioita Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Metsäntutkimuslaitos 150 000 148 367 250 000 247 278
A32767 EAKR Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 30.6.2015 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä 70 623 70 623 100 890 100 890
A32819 EAKR Valoa viljelmille - LED-tekniikka havupuiden solukkolisäyksessä Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.8.2014 Metsäntutkimuslaitos, Punkaharjun toimipaikka 14 000 14 000 20 000 20 000
A32820 EAKR Kaupunkikalastus Mikkeli -esiselvityshanke Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.6.2014 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 33 600 33 600 48 000 48 000
A32821 EAKR Ylä-Kainuun matkailun kehittämishanke Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.4.2014 30.4.2015 Kajaanin AmmattikorkeakouluOy 157 520 155 712 188 753 186 763
A32822 EAKR Kainuun kaivososaamisen optimointi ja kehittäminen Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 11.4.2014 31.10.2014 Kainuun Etu Oy 22 993 22 993 27 050 27 050
A32823 EAKR Savonlinnan Tuiketaajamat Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.12.2014 Savonlinnan kaupunki 25 200 24 353 36 000 34 791
A32824 EAKR Viitasaaren Rakennemuutos 2014+ Länsi-Suomi 1 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 17.3.2014 30.4.2015 Kehittämisyhtiö Witas Oy 117 908 117 181 168 440 167 402
A32825 EAKR Alueellisen biotaloustoiminnan tilan ja kehityspotentiaalin kartoitus Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.12.2014 Oulun yliopisto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32826 EAKR Sotahistoriakeskus Mikkeli -esiselvitys Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.12.2014 Mikkelin kaupunki 34 972 34 972 49 960 49 960
A32827 EAKR Elinvoimaa esille Pohjois-Karjalasta Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 15.3.2014 31.3.2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 95 900 95 749 127 000 135 566
A32828 EAKR Tunnelit ja Lasten Kaivos Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 31.3.2014 31.12.2014 Outokummun kaupunki 42 500 42 500 85 000 85 000
A32829 EAKR Kontiolahden ampumahiihtokeskus, kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 17.2.2014 31.12.2014 Kontiolahden kunta 215 000 215 000 430 000 430 000
A32830 EAKR Laajakaistan kyläverkko Ilomantsissa Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.12.2014 Ilomantsin kunta 360 000 278 593 720 000 557 187
A32831 EAKR Tapahtumien aluetalousvaikutusten arviointi Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu/MTI 35 000 35 000 50 000 50 000
A32832 EAKR GERinno kotiympäristö Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 28.2.2015 Lahden ammattikorkeakoulu Oy 29 143 29 143 41 633 41 633
A32833 EAKR Vallisaaren Aleksanterinpatterin suunnittelu Etelä-Suomi 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.4.2014 31.12.2014 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 13 000 13 000 15 520 15 520
A32834 EAKR Rupon teollisuusalueen kehittäminen logistisena keskuksena Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.12.2014 Pihtiputaan kunta 128 000 128 000 320 000 320 000
A32835 EAKR Terveysliikunnalla työhyvinvointia -Orimattilan kaupungin henkilöstön terveysliikuntahanke Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.3.2015 Orimattilan kaupunki 46 500 41 652 60 750 54 447
A32836 EAKR Suomen kalustealan kansallinen tki-yksikkö Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 30.4.2015 Lahden ammattikorkeakoulu Oy 140 000 116 480 150 000 123 078
A32837 EAKR Uudistuva rakentaminen Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.3.2015 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 70 000 70 000 100 000 100 000
A32838 EAKR Datakeskusselvitys Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.3.2015 Kemin Digipolis Oy 38 400 38 400 48 000 48 000
A32839 EAKR Vetovoimaa alueelle - Messilän alueen selvitykset Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.12.2014 Hollolan kunta 35 000 35 000 42 500 42 500
A32840 EAKR Ylijärven riistakosteikko Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.4.2014 30.6.2015 Eskolan Kehitys Oy 41 700 40 794 44 700 43 731
A32841 EAKR Kasvua matkailuun -valmisteluhanke - Päijät-Hämeen matkailun kansainvälistymisen yleissuunnitelman ja kansainvälistymishankkeen laatiminen vv. 2015-2017 Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 4.4.2014 31.12.2014 Lahden seutu - Lahti Region Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32842 EAKR Harjulan osuuskuntamallin kehittäminen Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.12.2014 Harjulan Setlementti ry 41 961 41 961 41 961 41 961
A32843 EAKR Hyvinvointia liikkeellä Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.3.2015 Lahden ammattikorkeakoulu Oy 37 500 37 500 50 000 50 000
A32844 EAKR EAKR tekninen tuki Itä-Suomi 4 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2015 Kainuun liitto 350 352 334 116 350 352 334 116
A32845 EAKR Tutkimustiedolla laatua tapahtumiin ja liikunnan seuratoimintaan Päijät-Hämeessä Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2014 31.3.2015 HAAGA-HELIA Oy Ab, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö 62 533 62 533 90 800 90 800
A32846 EAKR Biohiilestä maatalouden ravinnepäästöjen vähentäjä Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto, Biologian laitos 42 500 42 500 50 000 50 000
A32847 EAKR JuKo-uran rakentaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry (VRY) 74 033 74 033 74 033 74 033
A32848 EAKR Kortesrimmin ja Kaitaveden pohjapatojen suunnitteluhanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 1.1.2014 31.12.2014 Alavuden kaupunki 12 800 0 20 000 0
A32849 EAKR Silta+ Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2014 31.3.2015 Suomen Muotoilusäätiö 50 000 50 000 50 000 50 000
A32850 EAKR Arktinen vienti - case Norja Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu 60 000 59 081 85 714 84 401
A32851 EAKR Biosaimaa 2014 Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 18.11.2013 31.12.2014 Miktech Oy 139 065 133 160 163 665 156 715
A32852 EAKR Mikkolantie 32, Maaperän kunnostus massanvaihdolla, vaihe 3 (In Situ) Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2013 30.4.2015 Ylöjärven kaupunki 96 915 62 723 193 830 125 446
A32853 EAKR INKA / Teollisuus 2020 Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2014 30.4.2015 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 176 680 174 076 252 400 248 680
A32854 EAKR Tampereen älyliikenteen testauskeskus - ITS FACTORY 2014 Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Tampereen Yliopisto 249 999 223 578 357 141 321 534
A32855 EAKR Vehoniemenharjun kaatopaikan kunnostaminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2013 30.4.2015 Kangasalan kunta 50 000 19 803 100 000 41 461
A32856 EAKR Kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen kehittäminen ja osaajien verkostoituminen, KAHO2, (jatkohanke) Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.12.2014 Tampereen yliopisto 48 750 47 804 65 000 63 739
A32857 EAKR Rautalampi - Konnevesi, Luontomatkailun Masterplan 2015-2025 Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2014 30.4.2015 Rautalammin kunta 71 000 69 689 96 000 94 229
A32858 EAKR Timantti 2: Nanotyöstökeskusympäristön (UPU) vahvistaminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 28.2.2015 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 225 000 221 506 270 000 265 341
A32859 EAKR Kone - ja metallialan simulointioppimisympäristön kehittäminen -hanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2014 28.2.2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 588 685 583 630 740 000 733 204
A32860 EAKR Itä-Suomen polttolaitosten tuhkavirtojen ja tuhkan hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.10.2015 Navitas Kehitys Oy 168 896 168 896 197 398 197 398
A32861 EAKR Laserhitsauksen investointihanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 26.5.2014 31.5.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 1 122 476 1 122 476 1 285 560 1 285 560
A32862 EAKR Kehittynyt vesien käsittelyn pilotointiympäristö KEVEYS Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.8.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu oy 617 280 617 280 701 212 703 712
A32863 EAKR Hossan matkailun Master Plan Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.7.2014 30.4.2015 Suomussalmen kunta 35 000 35 000 50 000 50 000
A32864 EAKR ALUEELLISTEN YHTEYSPISTEIDEN KANSALLINEN VERKOSTO Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 30.4.2015 Kainuun Etu Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
A32865 EAKR Tyllin yritysalueen kehittäminen Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 7.4.2014 31.3.2015 Tarvasjoki 5 280 1 105 22 000 4 604
A32866 EAKR Pirkanmaan LUMO-ohjelma Länsi-Suomi 3 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.1.2015 Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri r.y. 21 000 20 772 29 000 28 772
A32867 EAKR TOIMEKS! - Oppimisen innovatiivisuutta ja laatua toiminnallisilla oppimisympäristöillä Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 30.4.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto 168 100 131 322 210 125 164 153
A32868 EAKR Polttotekniikan kehittäminen pientulisijoissa Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu 151 520 146 721 189 400 183 402
A32869 EAKR Green innovation competition Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 8.4.2014 30.4.2015 Wirma Lappeenranta Oy 33 110 30 441 47 300 43 488
A32870 EAKR Luovan kehittyvät oppimisympäristöt Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2014 Lapin ammattikorkeakoulu 57 840 56 188 72 300 70 235
A32871 EAKR Seinäjoki-Kaskinen radan kehityskelpoisuus selvitys Länsi-Suomi 3 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 28.2.2015 Kaskisten kaupunki 27 000 27 000 37 000 37 000
A32872 EAKR Kaanaanmaan alueen hulevesipuisto Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.12.2014 Kokkolan kaupunki 71 250 71 250 95 000 95 000
A32873 EAKR Inka/Uudistuva teollisuus käynnistyshanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.4.2014 30.4.2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus/Raahen seudun yrityspalvelut 101 640 101 640 145 200 145 200
A32874 EAKR BioPRO: Bioalan innovaation polku tutkimuksesta tuotekehitykseen Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Tampereen yliopisto / BioMediTech 153 316 145 350 255 526 242 250
A32875 EAKR Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kymenlaaksoon 2014 Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 28.2.2015 Kehittämisyhdistys Sepra ry 23 478 20 779 30 186 26 716
A32876 EAKR Kajaanin Matkailun Master Plan Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 15.9.2014 14.4.2015 Kainuun Etu Oy 39 200 37 073 48 000 45 388
A32877 EAKR Litiumin geokemiallisten etsintämenetelmien kehittäminen, esitutkimushanke (LIGEOesi) Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2015 Geologian tutkimuskeskus 33 950 33 950 44 500 44 500
A32878 EAKR Aktiivi- ja passiivielektrodien materiaalit Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.5.2015 TTY-Säätiö 20 000 20 000 25 000 30 154
A32879 EAKR Haapajärven kaupungin laajakaistaselvityshanke Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.8.2015 Haapajärven kaupunki 34 200 34 200 49 200 49 200
A32880 EAKR Brownfield - käytöstä poistuvien tai vajaakäyttöisten teollisuusalueiden uusiokäyttö/esiselvitys Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 28.5.2014 31.12.2014 Kouvolan kaupunki/Kaupunkikehitys/Elinkeinopalvelut 10 000 9 790 30 000 29 400
A32881 EAKR Satamien ympäristövaikutusten hallinta - vertaileva selvitys Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2015 Meriturvallisuuden- ja liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka 45 000 41 867 67 500 62 278
A32882 EAKR Kaakois rannikon vapautuneiden varuskunta-alueet liiketoimintakäyttöön Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 30.4.2015 Cursor Oy 28 000 28 000 35 000 35 000
A32883 EAKR Prosessiteollisuuden kehittämishanke Kymenlaaksossa (ProTeK3000 jatkoa) Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 18.9.2014 30.6.2015 Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 175 294 174 397 206 228 205 173
A32884 EAKR Liikkuvan laboratorion suunnittelu Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 15.7.2014 31.12.2014 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 20 384 20 384 29 120 30 724
A32885 EAKR 3D-koulutuksen laitehankinnat Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2014 31.5.2015 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 39 900 39 178 57 000 55 969
A32886 EAKR Karelia Ice Pie - innovaatioita ja elämyksiä Pielisen ympärillä Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2015 Juuan kunta 142 150 133 821 284 300 267 643
A32887 EAKR Lean Startup -toimintamalli valmistavan teollisuuden vauhdittamiseen Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 7.8.2014 30.6.2015 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 140 000 128 552 196 100 179 938
A32888 EAKR Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorion käynnistäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.6.2015 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 263 000 263 000 375 715 375 714
A32889 EAKR Työpajasäätiön käynnistämistoimet Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 30.6.2015 Nivalan kaupunki 34 962 34 962 49 948 49 948
A32890 EAKR Kannuksen Eskolan ja Sievin Vääräjoen alueen pohjavesipotentiaali Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2014 31.8.2015 Geologian tutkimuskeskus, Länsi-Suomen yksikkö 23 000 23 000 35 000 35 000
A32891 EAKR Simu 2014 - Maarakennuksen ja metsäalan simulaattorihanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.6.2015 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 245 000 241 731 350 000 345 330
A32892 EAKR EKA C - Edelläkävijäalue Helsinki Region Etelä-Suomi 4 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2015 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 70 000 70 000 100 000 101 325
A32893 EAKR Slush Boost 2014 Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2014 Cursor Oy 35 000 34 223 50 000 48 891
A32894 EAKR Uusiutuva teollisuus ja logistiikkastrategia Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2015 Cursor Oy 35 000 31 853 50 000 45 505
A32895 EAKR Yhteistyöllä Päijät-Hämeestä Kiinaan; linjauksia Kiina-toimiin (LINJA) Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.4.2015 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 23 100 23 100 33 000 33 000
A32896 EAKR Hyötykäyttöliiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeessä (HYKE) Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 17.9.2014 31.3.2015 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 34 300 34 300 49 000 49 000
A32897 EAKR Iskmosundens syresättningsprojekt (ISSP) Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 31.8.2015 Föreningen Iskmosunden rf 23 100 23 083 31 600 31 583
A32898 EAKR Forssan keskuspuhdistamon KVR -urakkaan kuuluva suunnittelu Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2014 30.4.2015 Forssan vesihuoltoliikelaitos 119 541 48 172 393 000 158 369
A32899 EAKR Kruupakkan teollisuusalue Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Keskeytynyt 1.4.2013 31.8.2015 Kaustisen kunta 55 000 0 210 000 0
A32900 EAKR Yrityspalvelut 2.0 - esiselvitys innovatiivisisten hankintojen mahdollisuusksista yrityspalveluiden tuottamisessa Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.5.2015 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea 78 820 77 884 112 600 111 264
A32901 EAKR Innovationskvarnen Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.10.2015 Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto 80 080 71 803 100 100 89 754
A32902 EAKR Entrepreneur-SHIP - Yrittäjyyden luova laiva Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2015 Cursor Oy 50 000 47 087 67 500 62 037
A32903 EAKR Pilotti - Innovatiivinen arvonluontiprosessi luottamukseen perustuvassa verkostossa Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2015 Tampere Business Campus TBC ry 34 996 34 996 45 996 45 996
A32904 EAKR Selvitys Pirkanmaan kuntien sosiaalihuollon tiedonhallinnasta Länsi-Suomi 3 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2015 30.6.2015 Pikassos Oy 21 000 0 30 000 0
A32905 EAKR Mellonmäen aktiviteettikeskus kehittämishanke Etelä-Suomi 1 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.8.2015 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 26 845 21 710 38 350 31 014
A32906 EAKR Lappeenrannan kosteikot Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.8.2015 Lappeenrannan kaupunki 72 361 72 361 144 722 144 722
A32907 EAKR Smart Systems and Services - Internet of Things Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2015 Cursor Oy 57 200 50 084 73 200 62 262
A32908 EAKR Linnuston tutkaseurantahanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 14 900 14 100 21 300 21 300
A32909 EAKR MIMOSA - Metallien ruiskuvalun komponenttipilotin toteutus Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.4.2015 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32910 EAKR Laululavan tapahtuma-alueen kehittäminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.8.2015 Joensuun kaupunki 55 000 46 242 110 000 92 484
A32911 EAKR Karelia Geoparkin jäsenyyshakemuksen valmistelu Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.6.2015 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 57 400 55 920 82 000 79 886
A32912 EAKR Rannikkoverkko, Kustnät; Verkostomainen yritystoiminta saaristossa, Nätverksmässigt företagande i skärgården, jatkohanke Etelä-Suomi 3 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 28.2.2015 Kehityshtiö Posintra Oy 74 970 72 373 107 100 103 390
A32913 EAKR Liikkuvan monipalvelutilan palvelutuotantomalli Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.4.2015 Lahden ammattikorkeakoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32914 EAKR Lahden seudun radanvarren hankekokonaisuuden valmisteluhanke - LARA Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.4.2015 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32915 EAKR Kunnostettujen vesiensuojelutoimien nykytila, kunnostustarve ja vaikuttavuus Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2015 Pyhäjärvi-instituutti 38 745 38 584 38 745 38 584
A32916 EAKR Bisnestä elokuvista Etelä-Suomi 4 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2015 Turun Seudun Kehittämiskeskus 34 090 29 336 48 700 41 909
A32917 EAKR Tahko Event Park Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 8.12.2014 31.8.2015 Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue 200 000 198 497 400 000 396 995
A32918 EAKR Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 25.2.2015 31.10.2015 Etelä-Karjalan liitto 14 000 14 000 17 500 17 500
A32919 EAKR Liikunta- ja hyvinvointiliiketoiminnan kehittämisen uudet ratkaisut Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.4.2015 Vierumäki Country Club Oy 35 000 35 000 38 000 38 000
A32920 EAKR Teollinen internet ja liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.4.2015 TRI ENERGY OY 20 000 15 831 40 000 31 663
A32921 EAKR GeoMaterials pilottihanke Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2015 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 21 000 17 543 30 000 25 061
A32922 EAKR Kainuun biotuotetehdas - tehdaskonseptiselvitys Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.8.2015 Kainuun liitto, alueidenkäyttö 88 802 86 978 126 860 124 255
A32923 EAKR Smarta Kimitoön 2 Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 13.2.2015 30.6.2015 Kimitoöns kommun 20 860 19 770 29 800 28 243
A32924 EAKR Living Lab Laser Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.8.2015 Ukipolis Oy 28 000 28 000 36 000 36 000
A32925 EAKR Konetekniikan oppimisympäristön investoinnit Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.8.2015 Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk) 206 920 206 920 295 600 295 600
A32926 EAKR Kuitu2015 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 16.4.2015 31.8.2015 Ylivieskan seutukuntayhdistys ry 33 600 33 274 48 000 47 728
A32927 EAKR Rakentamisen mallinnuksen 3D virtuaalilaboratorio Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.8.2015 Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk) 127 596 127 364 182 280 181 948
A32928 EAKR BiNo - Resurssitehokaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit, vaihe 1 Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2015 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 96 800 96 404 121 000 120 506
A32929 EAKR Näkökulmia aluekehitykseen - uudet teknologiat, elinkeinot, käytännöt (UTEK) Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 15.12.2014 15.6.2015 Päijät-Hämeen liitto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32930 EAKR Hopeakiven sataman kentän rakentaminen Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 18.5.2015 31.10.2015 Kokkolan Satama Oy 182 420 182 411 300 000 182 411
A32931 EAKR Alustava rahoitusselvitys Euroopan nuorten olympiafestivaalien 2021 ( EYOF 2021) järjestämiseksi Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.8.2015 Vuokatin säätiö 21 158 21 158 21 158 21 158
A32932 EAKR Päijät-Hämeen avainteknologiat ja kansainvälistyminen 2015 (PHKET2015) Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.7.2015 Päijät-Hämeen liitto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32933 EAKR Maakunnallinen hankintapotentiaaliselvitys Etelä-Suomi 1 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 21.5.2015 31.8.2015 Lappeenrannan kaupunki 7 181 7 181 15 060 15 060
A32934 EAKR Ohjelmakoordinaattori Itä-Suomi Itä-Suomi 4 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2015 Kainuun liitto 34 140 29 829 34 140 29 829
A32935 EAKR Linnoituksen Kehruuhuoneen jatkohanke Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 21.5.2015 31.8.2015 Lappeenrannan kaupunki 22 500 12 721 45 000 25 442
A32936 EAKR Innovatiivista viestintää Päijät-Hämeen edunvalvonnan tarpeisiin Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 28.8.2015 Päijät-Hämeen liitto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32937 EAKR Yritysten showroom Etelä-Suomi 4 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 12.8.2015 15.11.2015 Turun Seudun Kehittämiskeskus 60 000 60 000 120 000 120 000
A32938 EAKR Teollisen internetin investointihanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2015 Centria-ammattikorkeakoulu Oy 167 453 167 453 223 270 223 270
A32939 EAKR Datasaittien tuotteistus Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2015 Cursor Oy 40 460 28 968 57 800 41 383
A32940 EAKR Pedagoginen Hub Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.11.2015 Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto 40 000 39 762 57 200 56 885
A32941 EAKR Räätälöidyt piensarjateräkset tutkimusympäristön kehittäminen (RPST+) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2015 Oulun Yliopisto 60 000 60 000 80 000 80 000
A32942 EAKR Logistiikkaverstas - oppimis- ja innovointiympäristön kehittäminen Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2015 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 89 999 68 411 128 570 97 731
A32943 EAKR Muunneltavan pienpolttotulisijan kehittäminen (MuuPi) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 8.9.2015 31.12.2015 Nivalan Teollisuuskylä Oy 26 000 26 000 34 667 34 667
A32944 EAKR ArcticSmartness Portfolio (ASP) Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 2.7.2015 31.12.2015 Lapin liitto 698 749 672 317 733 500 705 753
A32945 EAKR Tekninen tuki EAKR 2007 - 2013, viestinnän jatkohanke Etelä-Suomi 6 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2015 Etelä-Karjalan liitto 23 500 22 963 23 500 22 963
A32946 EAKR BusinessChampion - Industrie 4.0 arvontuottoverkostojen luonti Pirkanmaalle Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2015 TTY -säätiö, Kone- ja tuotantotekniikan laitos 90 580 57 785 130 900 83 505
A32947 EAKR Kärsämäen taajaman laajakaistaverkon rakentaminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 7.9.2015 31.12.2015 Kärsämäen kunta 85 000 85 000 170 000 170 000
A32667 EAKR Materiaalien käytettävyyden oppimis- ja tutkimusympäristön päivittäminen mineralogian laboratorioksi- suunnittelu ja toteutus Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu 468 320 442 992 585 400 553 750
A32668 EAKR Puu- ja biomassojen prosessointilaboratorion varusteluhanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 28.2.2015 Itä-Suomen yliopisto 505 865 503 871 595 135 592 789
A32669 EAKR Nilsiän Tahkon keskustan alueen matkailuinfran kehittäminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 31.12.2014 Kuopion kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000
A32670 EAKR Saamen kielikeskus Utsjoelle Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 14.3.2015 Utsjoen kunta 34 300 34 300 49 000 49 000
A32671 EAKR Uusi Saariselkä-matkailukeskuksen kannattavuusselvitys Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.10.2014 Elinkeinot & kehitys Nordica 35 000 34 207 50 000 48 867
A32672 EAKR Förbättring av korsningsområdet mellan regionvägarna 673 och 676 i Närpes stad Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.4.2014 30.11.2014 Liikennevirasto 394 517 389 859 553 426 546 787
A32673 EAKR Kalanti-Uusikaupunki siirtoviemärin kapasiteetin nosto välillä Niinioja - Varjokuja Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 11.11.2013 31.10.2014 Uudenkaupungin kaupunki 127 200 70 920 530 000 295 500
A32674 EAKR Tampereen kaupunkiseudun liikennevalojen kaukokäyttö ja valvontajärjestelmän sekä tietoliikenneverkon uusiminen Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.6.2015 Liikennevirasto 372 724 371 709 694 400 692 500
A32675 EAKR Maantie 637 ja Lahnajärvenkadun liittymäjärjestelyt. Laukaa Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.12.2014 Liikennevirasto 336 040 310 430 672 080 620 861
A32676 EAKR Maantien 16979 parantaminen Kuhmoisten keskustassa Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.8.2015 Liikennevirasto 291 400 203 826 582 800 407 653
A32677 EAKR Isokylä-Stora Enson tehdasalueen välisen raiteen perusparannus Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.8.2015 Liikennevirasto 330 000 152 378 1 492 000 689 494
A32678 EAKR LIIKUNTATEKNOLOGIAN LAITEINVESTOINTIHANKE (VUOLAB 4) Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.9.2014 Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos 159 760 159 760 199 700 199 700
A32679 EAKR Areenainfra Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.7.2015 Leppävirran kunta 179 705 179 705 359 410 359 410
A32680 EAKR Myllyojan kunnostuskokonaisuus koillisella Vesijärvellä Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.9.2013 31.10.2014 Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 36 050 35 960 36 050 35 960
A32681 EAKR Kivesvaaran investointi- ja kehittämishanke Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2013 31.5.2015 Paltamon kunta, Hallinto- ja elinkeinopalvelut 49 688 44 096 59 250 53 658
A32682 EAKR KUIKKA - kulttuuriperinnön ikkunoita Kainuuseen Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Metsähallitus Luontopalvelut Pohjanmaa 117 728 117 728 149 660 149 660
A32683 EAKR DC services to HEI (Datacenter services to Higher Education Institutes) Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.4.2015 CSC Tieteen tietotekniikan keskus 2 159 069 2 157 658 2 540 081 2 538 421
A32684 EAKR Hammaslahden vanhan kaivosalueen vesihuolto Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.11.2013 30.4.2015 Joensuun Vesi -liikelaitos 178 000 178 000 445 000 448 838
A32685 EAKR Pohjois-Karjalan reitistöjen karttapalvelu Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.10.2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 42 500 41 539 49 200 48 090
A32686 EAKR Pohjois-Karjalan jätealan kehittämishanke - KIERRÄTYKSESTÄ KASVUA Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Suomen ympäristökeskus SYKE 42 500 42 500 50 000 50 000
A32687 EAKR Pielisen museon vanhojen rakennusten ja rakenteiden kunnostaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2012 28.2.2015 Lieksan kaupunki 215 662 168 864 287 550 225 151
A32688 EAKR Parppeinvaaran museoaittojen restaurointi Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.3.2015 Kalevanpirtti KOy 42 000 42 000 49 000 49 000
A32689 EAKR Esiselvityshanke Luontomatkailu lentoon Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.11.2014 Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri 85 000 73 769 85 000 73 769
A32690 EAKR Älykäs kosteikko - liiketoiminnan mahdollisuudet Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2014 31.12.2014 Suomen ympäristökeskus, Joensuun toimipaikka 59 400 56 995 69 900 67 070
A32691 EAKR Rakennemuutos ja Hennalan varuskunta-alueen uusi tulevaisuus Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 10.9.2013 28.2.2015 Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala 250 000 119 159 334 400 216 674
A32693 EAKR Viitostie todelliseksi matkailuväyläksi -esiselvityshanke Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.5.2014 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 35 000 27 956 50 000 39 937
A32694 EAKR HardSoft Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 28.2.2015 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 105 000 105 000 178 400 178 400
A32695 EAKR Arolammin eritasoliittymän innovatiivinen rahoitusmalli Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 30.8.2014 Riihimäen kaupunki / Tekniikan ja ympäristön toimiala 40 000 27 244 60 000 40 907
A32696 EAKR Tapahtumat Pohjois-Karjalan markkinoinnin kärkenä-hanke, Case: Ampumahiihdon MC ja MM -kilpailut Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.3.2015 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 169 750 167 840 222 500 220 000
A32697 EAKR Karelia Geopark -project Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.10.2014 Itä-Suomen yliopisto 77 430 77 425 110 615 110 608
A32698 EAKR Poroaitojen riistaturvallisuus Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.9.2013 30.6.2015 Lapin yliopisto 127 220 127 146 181 720 181 609
A32699 EAKR Esiselvitys: Pienoistehdas painetun älyn alustan valmistamiseen kuitu-täyteainekomposiittina Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.8.2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 56 006 55 740 73 008 72 662
A32700 EAKR Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.12.2014 Tampereen yliopisto 280 000 280 000 400 000 400 000
A32701 EAKR Protomo Lean Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.12.2014 Innovaatio Oy Uusi Tehdas 257 175 252 407 417 909 410 162
A32702 EAKR Luoston matkailukeskuksen ydinkeskustan infran ja palvelurakenteen kehittäminen Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.9.2014 Sodankylän kunta 50 540 44 580 72 200 63 686
A32703 EAKR Uuden teknologian mahdollisuudet ja käyttö matkailualan henkilöstön ja muiden tahojen asumisalueen energiantuotannossa ja käytössä Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.9.2014 Pelkosenniemen kunta 23 170 21 894 33 100 31 277
A32704 EAKR Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.6.2015 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 73 460 73 460 104 880 104 879
A32705 EAKR Vt 14 Punkaharjun Tehtaantien liittymän parantaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.12.2014 Liikennevirasto 757 950 468 241 1 010 600 624 321
A32706 EAKR HUBKitinen - innovaatioita yhteisöllisyydestä Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.12.2014 Sodankylän kunta 30 100 30 100 43 000 43 000
A32707 EAKR Puukerrostalo tutkimusympäristönä, vaihe 1 Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.6.2015 Seinäjoen Amattikorkeakoulu Oy 59 600 59 600 85 200 85 200
A32708 EAKR CBRN-Specialist Service Consortium - Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen Euroopan Komission Europe Aid ohjelmaan Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 30.8.2013 31.5.2014 Miktech Oy 20 419 20 419 29 170 29 170
A32709 EAKR Merikarvianjoen suistoalueen ennallistamissuunnitelma Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.5.2015 Alakylän Yhteisen Vesialueen Osakaskunta (yhteisetuus) 73 835 73 708 88 835 88 708
A32710 EAKR Peliteknologian oppimisympäristön kehittäminen - VIULU Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Lapin Ammattikorkeakoulu 101 402 83 895 126 752 104 869
A32711 EAKR Etäpeliä ikääntyville - EPI- esiselvityshanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.11.2014 Lapin ammattikorkeakoulu 35 000 35 000 50 000 50 000
A32712 EAKR Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.12.2014 Kuopion kaupunki 69 589 69 589 90 000 90 000
A32713 EAKR Linnoituksen Kehruuhuone Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.3.2015 Lappeenrannan kaupunki 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000
A32714 EAKR Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 3.6.2013 31.10.2015 Pieksämäen kaupunki 1 784 069 1 777 298 2 566 966 2 557 359
A32715 EAKR FinRelax - suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä ja toimintaympäristönä Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.11.2014 Itä-Suomen yliopisto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32716 EAKR Vakaa kasvu, pk- yritysten vakaan kasvun kehittämisohjelma Pohjois-Suomi 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.4.2015 Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 86 303 86 253 207 496 104 427
A32717 EAKR Paltaniemen uima- ja veneranta Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.6.2015 Kajaanin kaupunki 410 000 410 000 767 543 767 543
A32617 EAKR Metallialan oppimisympäristöjen kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.4.2015 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia 472 702 315 068 750 320 500 108
A32618 EAKR Visiitti - Varsinais-Suomen vierailutoiminnan verkottamishanke Etelä-Suomi 4 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.3.2015 Turun Seudun Kehittämiskeskus 139 230 123 339 198 900 176 199
A32619 EAKR Rikastustekniikan koulutuskeskus II Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 599 357 414 973 951 360 658 687
A32620 EAKR Mediapoliksesta Suomen mediacity Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.1.2015 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu 525 000 525 000 719 581 719 581
A32621 EAKR MTI:n moniulotteinen palvelutoiminta korkeakoulukonsernin uuden innovaatio-ohjelman pilottina Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu 206 703 191 711 328 100 304 304
A32622 EAKR eTLakes: Opetusteknologian piilaakso Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.4.2014 Itä-Suomen yliopisto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32623 EAKR Oasis Game Inc. - Pelialan innovaatioympäristö Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.6.2014 Joensuun Tiedepuisto Oy 60 000 60 000 75 000 75 000
A32624 EAKR EPRIS3: Etelä-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.9.2014 Tampereen yliopisto / Johtamiskorkeakoulu / Sente 53 521 53 471 66 902 66 852
A32625 EAKR Place for Growth - Joensuu Region Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.12.2014 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 166 600 150 877 238 000 215 538
A32626 EAKR Tuotannosta kilpailuetua Saksa-yhteistyöllä Pirkanmaalle Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Hermia Oy 415 240 389 268 563 200 527 987
A32627 EAKR Lokan ja Porttipahdan tekojärvien moninaiskäytön kehittäminen vuosina 2013-2014 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.4.2015 Sodankylän kunta 240 520 197 373 263 600 209 198
A32628 EAKR Ähtärin kulttuuriympäristöohjelman päivitys Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.4.2015 Ähtärin kaupunki 8 960 7 680 12 000 10 030
A32629 EAKR Kuljettajakoulutuksen kehittäminen ja toteutus suljetulla rata-alueella Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.6.2015 Kouvola Innovation Oy 305 320 305 320 337 647 346 760
A32630 EAKR Mediakeskus Lime - alueellinen innovaatio- ja osaamisympäristö Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.3.2015 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 184 295 184 294 236 950 236 950
A32631 EAKR Kauhavajoen ja sen ympäristön kehittäminen ja kunnostaminen esiselvityshanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.3.2015 Kauhavan kaupunki 91 960 85 227 127 800 118 372
A32632 EAKR PROTECO-infra - Innovaatiokonsortion laiteinvestointihanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.4.2015 Itä-Suomen yliopisto, Sovelletun fysiikan laitos, Professori Pasi Karjalainen 330 481 327 097 388 800 384 819
A32633 EAKR Monipalosimulaattori Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 15.9.2013 31.12.2014 Pelastusopisto 496 646 496 646 827 743 827 743
A32634 EAKR Sisäoppilaitostoiminnan kehittäminen Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.5.2014 Sotkamon kunta 14 175 12 765 17 718 15 956
A32635 EAKR Seutukaupunki Ylivieskan ja City Ylivieska -toimintamallin kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.6.2014 Ylivieskan seutukuntayhdistys ry. 38 500 38 500 50 000 50 000
A32636 EAKR eGate - Älykäs sähköautojen latauskatos Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.6.2014 Centria ammattikorkeakoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32637 EAKR Luonnosta elinvoimaa kaupunkikeskustaan Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.12.2014 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32638 EAKR Metsisreitit 2012 - 2013. Vaihe II. Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.12.2014 Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö 94 496 94 496 107 166 107 166
A32639 EAKR Simu 2014 Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.4.2015 Kouvolan kaupunki/ Kouvolan seudun ammattiopisto 201 536 200 469 251 920 250 587
A32640 EAKR Tarvaalan biotalouskampus Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.8.2015 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 320 585 320 585 457 981 457 980
A32641 EAKR Biokaasulaitoksesta energiaa ja lannoitetta Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.6.2015 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 228 340 199 264 296 200 263 441
A32642 EAKR Eteläpohjalainen kulttuuri- ja luontokattaus venäläiselle matkailijalle Länsi-Suomi 3 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.4.2015 Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy 33 586 33 586 47 980 47 979
A32643 EAKR RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 28.2.2015 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu 51 960 45 579 69 280 60 772
A32644 EAKR Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 28.2.2015 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 36 818 36 818 49 090 49 090
A32645 EAKR Illuusioiden Riihimäki Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.12.2014 Riihimäen kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus 37 500 37 500 50 000 50 000
A32646 EAKR Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 30.6.2014 Hyria koulutus Oy 37 500 37 500 50 000 50 000
A32647 EAKR Sähköiset palvelut ruokapalvelujen asiakasrajapinnassa Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.6.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 34 797 34 797 49 710 49 710
A32648 EAKR Meriturvallisuus ja ympäristö 2014 -seminaari (Maritime Safety and Environment 2014) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.10.2014 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhditys ry 34 650 34 650 49 350 49 350
A32649 EAKR TenGen: Läpimurtoteknologiaa tulevaisuuden suurten 8-20 MW suoravetotuulivoimageneraattoreiden kehittämiseksi Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.10.2014 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 249 814 249 814 356 876 356 875
A32650 EAKR KAIVOSTEOLLISUUDEN SYNERGIATARPEET JA YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET POSIOLLA Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.4.2015 Posion Kehitysyhtiö Oy 111 461 84 762 159 230 121 089
A32651 EAKR Kortesjärven Palojärven kunnotus ja kehittäminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2013 30.4.2015 Kauhavan kaupunki 32 000 29 563 50 000 46 192
A32652 EAKR Olavinlinnan saavutettava näyttely ja lasten työpaja Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Museovirasto 138 320 94 327 197 600 134 754
A32653 EAKR Vetovoimainen Kymenlaakso -suunnitteluhanke Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 21.10.2013 31.12.2014 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 147 000 147 000 204 000 213 933
A32654 EAKR Rovaniemen Kolpeneenharjun rakenneselvitys (KORA) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.9.2013 30.6.2015 Geologian tutkimuskeskus (GTK), Pohjois-Suomen yksikkö 93 060 88 019 141 000 133 362
A32655 EAKR Uusiutuvan energian talotekniikan oppimisympäristö Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.12.2014 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 63 678 63 030 74 915 74 152
A32656 EAKR MATKAILUINVESTOINNEISTA ENEMMÄN TULOSTA- Suomus- ja Hyrynsalmen matkailun kehittämishanke Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.4.2015 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos /1.1.2014 Kajaanin AmmattikorkeakouluOy 200 080 14 672 225 200 16 513
A32657 EAKR ALTTI - Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaaminen Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.3.2015 Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 150 266 132 511 214 665 205 371
A32658 EAKR LYKEION - lukioiden työelämäyhteistyön kehittäminen Länsi-Suomi 4 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2013 28.2.2015 Vaasan kaupunki/Vaasan lyseon lukio 24 500 24 500 35 000 35 000
A32659 EAKR Hyvillä mielin - mielenterveyden edistämisen ja varhaisen psykiatrisen tuen palvelukokonaisuus nuorille ja nuorille aikuisille Länsi-Suomi 4 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2013 31.12.2014 Vaasan sairaanhoitopiiri, psykiatrian klinikkaryhmä 70 000 70 000 140 000 140 000
A32660 EAKR FICAM:n toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 22.7.2013 31.12.2014 Tampereen yliopisto 164 698 138 546 274 497 230 910
A32661 EAKR Tampere Game Factory Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 9.8.2013 31.3.2015 Innovaatio Oy Uusi Tehdas 90 000 68 012 142 500 107 692
A32662 EAKR Muonion matkailun askelmerkit vuoteen 2020 - osallistavalla työllä visiosta toimintasuunnitelmaan Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 16.9.2013 31.12.2014 Muonion kunta 21 406 21 406 27 522 27 522
A32663 EAKR Lahden eteläisen kehätien suunnittelu (vt 12) Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.3.2015 Lahden kaupunki 477 000 477 000 1 322 000 1 322 000
A32664 EAKR Mustikkamaan metsäklusterialue. Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.10.2014 Rovaniemen kaupunki 483 600 340 498 1 612 000 1 134 995
A32665 EAKR Ekologinen perinnetieto Suomen Saamelaisalueella. Perinteisen tietotaidon kestävä käyttö ja innovatiiviset sovellutukset Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Lapin yliopisto, Arktinen keskus 117 964 115 821 168 518 165 458
A32666 EAKR Vaativien hybridirakenteiden liimaliitosmenetelmien kehitys teknologiateollisuuden eri sovelluksissa Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.6.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 34 909 34 909 49 870 49 870
A32517 EAKR Investor Network for Innovations INI Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.3.2015 Cursor Oy 170 000 163 377 224 000 214 816
A32518 EAKR Tammisaren saariston kehittäminen, lisärahoitushanke Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 65 646 65 211 93 780 93 780
A32519 EAKR VuoGas-toimintaympäristö Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.6.2015 Luonnonvarakeskus, Luke 422 862 422 862 583 088 718 514
A32520 EAKR Kuituverkko 3 - investointiosio Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2013 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 38 500 38 500 49 500 49 500
A32521 EAKR Kompoline Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 15.5.2013 31.12.2014 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 118 650 118 650 169 500 169 500
A32522 EAKR Latinalaisen Amerikan liiketoiminta- ja palvelukeskuksen konseptointi palvelemaan alueen yrityksiä ja muita organisaatioita. Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.6.2015 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK), kv-toimisto 62 790 62 790 89 700 89 699
A32523 EAKR Tietojärjestelmät osaamisalueen toimintaedellytysten parantaminen Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.5.2014 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 246 800 246 800 308 500 308 500
A32524 EAKR Uudistuva Impilinna Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.8.2015 Kajaanin kaupunki / Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos 596 700 596 700 1 193 400 1 193 400
A32525 EAKR KASVUINNO Pohjois-Suomi 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.6.2015 Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta 400 000 386 521 660 250 637 830
A32526 EAKR CEMIS kehittämisohjelma 2 (2013-2014) Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, MIttaustekniikan yksikkö CEMIS-OULU 164 892 164 674 206 116 205 843
A32527 EAKR PRIMA Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Kimitoöns kommun 49 000 48 074 70 000 68 677
A32528 EAKR Seaside Industry Park Rauma Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 15.6.2013 31.10.2015 Rauman kaupunki 309 000 309 000 335 265 335 265
A32529 EAKR Ilomantsin itärajan retkeilyreitin kehittämis- ja investointihanke Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.3.2015 Käytössä ja Kunnossa ry 144 731 144 731 177 902 177 897
A32530 EAKR Smarta Kimitoön -Älykäs Kemiönsaari Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 28.2.2015 Kimitoöns kommun 105 000 105 000 150 000 150 000
A32531 EAKR Uusiutuva teräsrakentaminen 2014 Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.6.2014 Lapin ammattikorkeakoulu 31 500 31 500 50 000 50 000
A32532 EAKR Kanava - innovatiivinen palvelukonsepti kulttuurin tunnettuuden parantamiseksi Rovaniemellä Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 4.3.2013 30.6.2014 Rovaniemen kaupunki / Hyvinvointipalvelut 96 500 85 949 114 300 101 836
A32533 EAKR Kotkan-Haminan seutu kansainvälisen risteilijäliikenteen käyntikohteeksi Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 28.2.2015 Cursor Oy 150 164 150 164 204 164 203 676
A32534 EAKR Materiaalitestausinvestoinnit Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 28.2.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 317 100 315 769 430 350 432 002
A32535 EAKR Lappeenrannan lentokentän kehittämissuunnitelman laadinta Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 13.5.2013 30.4.2014 Wirma Lappeenranta Oy 70 000 58 052 85 000 70 492
A32536 EAKR Porin seudun materiaalipankki Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2013 28.2.2015 Porin kaupunki, ympäristövirasto 54 625 54 567 78 035 77 954
A32537 EAKR Älykäs arki älykkäässä kaupungissa Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.6.2014 Innopark Programmes Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32538 EAKR Ympäristötutkimuksen LED-kasvialtistusinfrastruktuuri (Kasvi-LED) Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos 294 371 294 369 353 936 353 935
A32539 EAKR Kouvolan seudun urheilu- ja tapahtumamatkailun kehittämisprojekti Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Kouvola Innovation Oy 136 950 122 278 224 100 204 146
A32540 EAKR Kaivoskivien hyötykäyttö infrarakentamisessa Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2013 30.11.2014 Geologian tutkimuskeskus 56 914 54 207 74 560 71 394
A32541 EAKR Metsäpuiden taimituotannon tutkimus- ja koulutusosaamishanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 28.2.2015 Luonnonvarakeskus 490 000 490 000 600 000 600 000
A32542 EAKR KymECO2 Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Kotkan kaupunki 91 000 63 874 130 000 91 249
A32543 EAKR Tukholma-Pietari kehityskäytävä Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.11.2014 Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämiyhtiö 693 665 550 162 990 950 785 946
A32544 EAKR Neliapila Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.3.2015 Kouvola Innovation Oy 150 500 143 062 193 500 183 937
A32545 EAKR Utvecklande av potatisbranschen Länsi-Suomi 1 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 28.2.2015 Kristinestads näringslivscentral Ab 100 000 100 000 130 500 132 247
A32546 EAKR PROWIND Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.7.2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 35 000 35 000 50 000 50 000
A32547 EAKR Green Energy Showroom Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.6.2014 Wirma Lappeenranta Oy 77 700 72 891 107 000 102 806
A32548 EAKR Työelämä- ja yrittäjyyslähtöinen oppimisympäristö (SOTE- klinikka), EAKR Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.7.2014 Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO 40 000 40 000 50 000 49 999
A32549 EAKR Uutta työtä osaamisen viennistä: UUSI OVI Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 31.12.2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 85 000 76 489 130 000 114 047
A32550 EAKR Vaalimaan ja Versson profilointia masterplanin ja viestinnän keinoin Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.4.2015 Cursor Oy 159 711 159 691 245 708 245 808
A32551 EAKR Muonion ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustushanke Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2013 31.8.2015 Lapin ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 285 074 285 060 375 074 375 027
A32552 EAKR Hanken New Ventures Länsi-Suomi 4 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.10.2014 Svenska Handelshögskolan / Hanken Fortbildning Vasa 79 360 79 360 113 360 113 360
A32553 EAKR Tiedematkailu ja palvelumuotoilu Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.4.2015 Lapin Yliopisto 34 706 0 49 580 0
A32554 EAKR Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.12.2014 Metsähallitus, Luontopalvelut Lappi 85 700 72 579 119 200 107 198
A32555 EAKR VIISUMIVAPAUDEN VAIKUTUKSET POHJOISESSA (VIVA NORTH) Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.12.2014 Lapin ammattikorkeakoulu 35 000 35 000 50 000 50 000
A32556 EAKR Kuntoutuksen alueellisen toimintamallin kehittäminen -valmisteluhanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 28.2.2015 Rovaniemen Kehitys Oy 59 081 53 524 82 214 74 510
A32557 EAKR Kehittyvä Kotkaniemi Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Keskeytynyt 20.5.2013 31.12.2013 Museovirasto 106 400 0 129 200 0
A32558 EAKR Kaupunkipuro Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.2.2013 30.6.2015 Imatran kaupunki 472 565 471 683 1 126 120 1 125 180
A32559 EAKR Jätteiden yhteiskäsittely Rovaniemellä Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.6.2015 Rovaniemen Kehitys Oy 47 930 43 943 95 860 87 886
A32560 EAKR Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.6.2015 Luonnonvarakeskus Rovaniemen toimipaikka 204 810 191 124 290 848 271 483
A32561 EAKR DIGIMETSÄ Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 252 392 252 391 330 560 330 559
A32562 EAKR Hyvinvointialan yrittäjyyden vahvistaminen Etelä-Savossa -esiselvityshanke Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.3.2014 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32563 EAKR Älykäs maaseutu Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.9.2014 Etelä-Savon Koulutus Oy 109 711 109 449 156 730 156 356
A32564 EAKR Innovate Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Kehittämisyhtiö Witas Oy 105 700 93 462 142 000 126 344
A32565 EAKR Ravinteet rahaksi Kainuun vesiensuojelulla Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.4.2015 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT - Sotkamon tutkimusasema 114 400 114 032 117 000 116 598
A32566 EAKR Kestävä Seinäjoen seutu Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Lapuan kaupunki 57 600 57 600 90 000 90 000
A32567 EAKR Liikuteltava pienpolton kehittämisympäristö Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2014 Nivalan Teollisuuskylä Oy 105 000 105 000 120 000 117 617
A32568 EAKR Kaato Oulu hanke Pohjois-Suomi 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Oulun kaupunki / BusinessOulu liikelaitos 630 959 628 928 888 869 885 969
A32569 EAKR Start Me Up - nuorten yrittäjien startti Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.4.2015 Rovaniemen Kehitys Oy 142 380 121 180 222 000 192 350
A32570 EAKR Vapaaehtoistyö, kansalaisjärjestöt ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen Etelä-Savossa - esiselvitys Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.3.2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32571 EAKR Varjosta valoon, katveesta katu-uskottavaksi - Tornion kulttuuritoimijat yhteistyöllä eteenpäin Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.6.2014 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 35 000 35 000 50 000 50 000
A32572 EAKR Pohjois-Savon terveysalan yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus Venäjällä Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.8.2014 Itä-Suomen yliopisto terveystieteiden tiedekunta 139 714 123 982 164 369 145 861
A32573 EAKR Hyvinvointialojen virtuaali- ja simulaatiokeskuksesta saumattomien hoito- ja palveluketjujen innovaatio- ja oppimisympäristö Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Lapin ammattikorkeakoulu 711 964 667 211 1 130 102 1 120 398
A32574 EAKR Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen KATKI Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 15.5.2013 31.3.2015 Itä-Suomen yliopisto 182 564 174 485 260 806 249 265
A32575 EAKR Digidigi - digitaalisuus yritysten liiketoiminnassa Länsi-Suomi 1 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.1.2015 SSYP Kehitys Oy 134 400 128 794 169 400 164 366
A32576 EAKR Liikunnan oppimisympäristöjen kehittäminen -hanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.4.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 83 790 82 226 133 000 130 518
A32577 EAKR FinChi GEP - Green Economy Platform Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.3.2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 112 000 112 000 154 400 154 400
A32578 EAKR ECMTA-konferenssi Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.5.2014 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. 25 508 25 508 25 508 25 508
A32579 EAKR Levi Snow Sports Academy Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.4.2015 Kittilän kunta 126 000 122 690 152 000 166 036
A32580 EAKR Luovuuskoulu osaksi perusopetusta Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.4.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto 298 912 260 789 427 017 372 557
A32581 EAKR Luovuuskoulu osaksi perusopetusta, laitehankinnat Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.4.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto 101 722 101 722 203 444 203 444
A32582 EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.4.2015 Lapin yliopisto 228 060 199 955 362 000 317 389
A32583 EAKR Suonenjoen uuden jätevedenpuhdistamon infra Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2015 Suonenjoen kaupunki 2 110 462 2 110 462 4 220 924 4 220 923
A32584 EAKR Access Southeast135 - Matkailun pelilliset mobiilisovellukset ja seudun vetovoiman kehittäminen yhteistyössä Googlen kanssa Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.12.2014 Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 350 000 343 254 399 559 389 274
A32585 EAKR THE BRIDGE - MOST VALMISTELU Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.8.2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 35 000 34 996 50 000 49 994
A32586 EAKR Haminan Teollisuuspuisto - Hamina EcoPort Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 96 600 93 427 152 600 148 090
A32587 EAKR Innovative Research Network for Kymenlaakso - INTER Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Meriliikenteen ja -turvallisuuden tutkimusyhdistys Merikotka 48 873 34 397 88 860 62 540
A32588 EAKR Rubicon: venäläisen investorin sähköiset työkalut Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Cursor Oy 63 000 62 378 90 000 89 112
A32589 EAKR Alajärven ulkoinen kuormitus kuriin Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.3.2013 31.12.2014 Vimpelin kunta/Järvi-Pohjanmaan ympäristöpalvelut 17 920 3 526 28 000 5 510
A32590 EAKR Kaivannaisalan viestinnän kehitysprojekti Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 30.4.2015 Geologian tutkimuskeskus 183 400 111 033 204 150 123 596
A32591 EAKR Mikkelin tuiketaajamat 2013 Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.12.2014 Mikkelin kaupunki 23 100 23 100 33 000 33 000
A32592 EAKR Ankkuri - luovien alojen keskuksen toiminnan suunnittelu Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.4.2014 Cursor Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32593 EAKR ProLog Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.6.2015 Into Seinäjoki Oy 77 097 77 097 110 139 110 139
A32594 EAKR Hyvinvointialan yrittäjyyden kehittäminen - työohjeiden digitalisointi Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.12.2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 35 000 35 000 50 000 50 000
A32595 EAKR Lapin matkailun maankäyttöstrategian laatiminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.10.2014 Lapin liitto 74 200 72 900 106 000 104 143
A32596 EAKR Sekoitus- ja biotuotelaboratorio, SEBI Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 476 000 476 000 646 000 646 000
A32597 EAKR Vihreän kemian laboratorion laiteinvestoinnit Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 723 545 723 545 1 092 918 1 100 624
A32598 EAKR Food meets Art for Europe 1. Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.9.2014 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 95 340 95 340 122 580 124 585
A32599 EAKR Kontiorannan varuskunta-alueen kehittämishanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.3.2015 Kontiolahden kunta 200 000 199 586 285 986 285 531
A32600 EAKR Puhoksen teollisen rakentamisen liiketoimintamallien toteuttaminen ja yritystoiminnan käynnistäminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.3.2015 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy 165 918 150 096 228 181 205 737
A32601 EAKR Yhteinen Eurajoki Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.4.2015 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö 121 932 121 845 158 632 169 250
A32602 EAKR Kaakko kasvuun! -viestintä Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.3.2015 Cursor Oy 150 000 147 567 214 000 210 810
A32603 EAKR Luomuinstituutin vakiinnuttaminen Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 315 475 283 036 450 678 404 338
A32604 EAKR Versatile Materials - Materiaalien monipuoliset käyttöratkaisut Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Into Seinäjoki Oy 91 000 87 158 127 400 122 021
A32605 EAKR Tapahtumat matkailualueen imagon rakentajina Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 54 145 40 181 77 350 57 402
A32606 EAKR Korjausrakentamisen oppimisympäristöjen kehityshanke - KorOKe Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.11.2014 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia 125 175 112 743 198 691 178 958
A32607 EAKR Kaivosliiketoiminnan uudet avaukset esiselvitys (Kaivuli) Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.8.2014 Lapin ammattikorkeakoulu 35 000 35 000 50 000 50 000
A32608 EAKR Tervasen järven kunnostus, vaihe II Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.4.2015 Lestijärven kunta 60 000 59 503 62 000 61 503
A32609 EAKR Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.3.2015 Keminmaan kunta Tekniset palvelut 69 120 61 874 86 400 77 342
A32610 EAKR Kalajokimatkailun kasvuohjelma 2020 ja terveellisen loma-asumisen edistäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2014 Kalajoen kaupunki 250 500 238 224 357 857 340 321
A32611 EAKR Joutenlammen alueen viemäröinti Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2013 31.12.2014 Kajaanin kaupunki / Kajaanin Vesi -liikelaitos 115 250 115 250 164 643 164 643
A32612 EAKR Teknologialla tuottavuutta palveluketjuihin Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 28.2.2015 Linnan Kehitys Oy 172 965 155 232 266 100 238 831
A32613 EAKR Myllymäen teollisuusalueen kehittäminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.8.2015 Jämsän kaupunki 511 872 500 915 1 279 680 1 252 287
A32614 EAKR Ulkomaalaisten vapaa-ajan asumisen alueelliset muodot Etelä-Savossa Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.7.2014 Itä-Suomen yliopisto 33 632 33 632 48 045 48 045
A32615 EAKR CLT-Koetalo Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.4.2015 Kemin Digipolis Oy 540 540 466 070 828 000 717 184
A32616 EAKR Livsmedelsstrategi Länsi-Suomi 1 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.12.2014 Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy 70 280 70 280 97 088 98 892
A32267 EAKR Reindeerwood viennin edistäminen Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 15.11.2012 31.5.2013 Kainuun Etu Oy 36 000 36 000 45 000 45 000
A32268 EAKR Kainuulaisen huonekalu- ja sisustusalan kansainvälistyminen Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 15.11.2012 14.4.2013 Kainuun Etu Oy 24 000 24 000 30 000 30 000
A32269 EAKR Lapin lintukohteet (LapLinko) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.4.2015 Lapin yliopisto Arktinen keskus 207 071 198 269 312 725 299 409
A32270 EAKR INTER-REILIA -rautatiet osana konferenssimatkailun kehittämistä Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 30.4.2014 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola 111 000 98 026 135 332 151 283
A32271 EAKR Biosampo Charcoal Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 30.9.2014 Kouvolan kaupunki / Kouvolan Seudun Ammattiopisto 500 000 499 999 600 000 698 389
A32272 EAKR SULAKE - Sulautuvan opetuksen kehittämishanke Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.11.2014 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 102 484 102 484 173 116 173 116
A32273 EAKR Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen (Kokike) Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.6.2015 Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry 110 000 110 000 155 500 155 500
A32274 EAKR Innovaatiotoiminnan laajentaminen K8 -kärkitoimialoilla Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 28.2.2015 Into Seinäjoki Oy 108 318 105 848 153 192 150 722
A32275 EAKR Auranmaan helmet Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.9.2013 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus - Yrityskolmio ry 50 331 50 331 71 902 71 902
A32276 EAKR Luovan alan toimintaympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen; Turun luovat tilat Logomo ja Fortuna Etelä-Suomi 4 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Turun kaupunki, Turun Seudun Kehittämiskeskus 166 600 166 433 238 000 237 762
A32277 EAKR PULS - Företagskoordination i strukturomvandling på Kimitoön Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.10.2014 Kimitoöns kommun 105 000 105 000 150 000 150 000
A32278 EAKR Hyvinvointimatkailun toimintakeskus Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 24.8.2012 31.8.2013 Nuorisokeskus Piispala/Kannonkosken kunta 673 200 621 446 1 346 400 1 242 892
A32279 EAKR Profilometri tarkkuusmittauksiin Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2013 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 100 000 100 000 140 000 140 000
A32280 EAKR Lappi- vahva arktinen asiantuntija Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 15.10.2012 30.11.2013 Lapin Liitto 152 500 151 004 161 000 159 420
A32281 EAKR Teknologiaperustaisen oppimisympäristön varustamishanke Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 12.11.2012 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 160 811 160 811 219 730 219 730
A32282 EAKR Korkeakoulut aluekehityksen edistäjinä Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 16.10.2012 30.6.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö / Korkeakoulujen arviointineuvosto 31 500 31 500 45 000 45 000
A32283 EAKR KIMMOKE - yrittäjyyden edistämiseen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen seudullisesti Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus 206 444 206 444 294 920 294 920
A32284 EAKR Hiekanpään elämänkaarihanke Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 30.9.2014 Pieksämäen kaupunki 130 371 119 754 186 244 171 078
A32285 EAKR Tervantien rakentaminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 15.11.2012 31.8.2015 Keuruun kaupunki 232 000 207 059 580 000 517 647
A32286 EAKR Teatterin osaamiskeskus Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.8.2014 Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry 82 334 73 584 89 834 78 484
A32287 EAKR Konneveden koskikalastus-hanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 30.6.2015 Kellankosken Voima Oy 144 656 102 221 361 640 255 554
A32288 EAKR Ukonniemen liikuntamatkailun kehitysohjelma Etelä-Suomi 1 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 30.4.2014 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 74 200 72 952 106 000 104 218
A32289 EAKR Kevyen liikenteen väylien ja valaistuksen kehittäminen Vitapolis-alueella Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 31.12.2013 Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis 248 000 248 000 620 000 620 000
A32290 EAKR Pappilanniemen alueen ympäristöhanke Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.1.2013 31.12.2014 Lapin ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 253 500 252 349 360 000 358 365
A32291 EAKR Alueellisen tutkimusyhteistyön kehitys luonnonkuitupohjaisten materiaalien tutkimuksessa, BioLujite Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 30.6.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 122 668 121 960 170 378 169 395
A32292 EAKR Peurungan kohdan kevyen liikenteen järjestelyt, Laukaa Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 21.11.2012 30.6.2014 Liikennevirasto 192 500 181 600 385 000 363 201
A32293 EAKR Laukaantien tie- ja liittymäjärjestelyt, Jyväskylä ja Laukaa Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 21.11.2012 30.6.2014 Liikennevirasto 680 000 680 000 1 360 000 1 360 000
A32294 EAKR Käsityöpalveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 31.3.2014 Taito Lappi ry 29 651 18 679 29 889 18 679
A32295 EAKR Tornion moottorikelkkailun runkoreitistö Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.1.2013 30.6.2015 Lapin ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 282 500 282 177 403 600 403 111
A32296 EAKR Ruokojärven vesistön kunnostaminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2012 31.12.2014 Kankaanpään kaupunki 247 256 224 304 367 117 332 868
A32297 EAKR Hyvinvoinnin louhintaa Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Lapin yliopisto 133 700 129 152 162 000 156 635
A32298 EAKR Venäjä-yhteistyön laajentaminen ammatillisella toisella asteella, Eastway 2 Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto 205 310 195 681 293 300 279 545
A32299 EAKR Maankäytön tehostaminen - Yhdyskuntarakenteen parantaminen 2013 - 2014 Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 12.11.2012 31.12.2014 Heinolan kaupunki, Tekninen toimi 518 000 518 000 740 000 740 000
A32300 EAKR Lämpö- ja voimalaitostuhkan käyttö lannoitteena - opetuskaluston hankinta ja koulutuksen tuotteistaminen -hanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.3.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 432 000 374 302 720 000 623 837
A32301 EAKR Hartolan Jääsjärven suuntaaminen elinkeinoja kehittäväksi maankäytön suunnittelun keinoin ja kytkeminen Kirkonkylään Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 20.11.2012 28.2.2015 Hartolan kunta 94 360 67 857 134 800 97 636
A32302 EAKR Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hulevesien hallinta Sysmän taajamassa Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2015 Sysmän kunta 123 550 118 378 176 500 169 112
A32303 EAKR Saimaa Routes: Mikkelin seudun virkistys- ja kulttuurireitistöjen kehittämisohjelma Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 212 100 196 437 303 000 280 624
A32304 EAKR Riihisaaresta Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Savonlinna kaupunki/Savonlinnan maakuntamuseo 135 072 112 395 192 960 160 565
A32305 EAKR Metsäkone- ja maarakennusalan yhteiset oppimisympäristöt -hanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.3.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 59 760 32 318 99 600 53 865
A32306 EAKR Mikkolantie 32, Maaperän kunnostus massanvaihdolla Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2013 Ylöjärven kaupunki 500 000 405 048 1 060 000 965 048
A32307 EAKR "Astuvansalmen kalliomaalausten matkailullisen vetovoiman hyödyntäminen" -kehittämisohjelma Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.10.2013 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 34 993 34 993 49 990 49 990
A32308 EAKR Savonlinnan kaupunkikeskusta 2015 Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Savonlinnan kaupunki 268 380 255 604 374 400 356 578
A32309 EAKR Pohjanmaan rannikon merimetsot Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 49 300 49 249 50 000 49 949
A32310 EAKR Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio. Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä. Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Aalto korkeakoulusäätiö/ Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Lahden keskus 613 081 575 099 875 830 822 423
A32311 EAKR Multilan lähdealueen suojausprojekti Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2012 30.9.2014 Toholammin Vesihuolto Oy 105 000 105 000 114 000 114 000
A32312 EAKR Kaivosvesien mobiili tutkimusympäristö Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.8.2015 Geologian tutkimuskeskus 266 280 266 280 380 400 380 400
A32313 EAKR Teknologiateollisuuden oppimisympäristöt Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 5.10.2012 31.10.2014 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 481 040 481 039 687 200 687 200
A32314 EAKR Kylästä kylään reittihanke Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.4.2015 Metsähallitus, Luontopalvelut Lappi 700 000 699 171 900 000 898 559
A32315 EAKR KAUSTINEN CENTER: Kaustisen keskusta-alueiden matkailullinen ja kaupallinen kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2015 Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta 156 000 129 659 208 000 188 413
A32316 EAKR Laihianjoen ranta-alueiden maiseman hoidon 2. vaihe Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2013 Laihian kunta, tekninen toimi 34 675 30 484 39 675 35 484
A32217 EAKR Saaristotien vaikutusalueen kunnostus Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.5.2012 30.4.2014 Lapinlahden kunta 492 000 491 098 984 000 982 197
A32218 EAKR TESTAA konsepti Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 28.2.2015 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1 141 480 1 129 117 1 469 000 1 450 291
A32219 EAKR NANOPALVA (Nanoteknologian yrityspalveluvalmiuksien parantaminen NSC:ssä ja Kiihdytinlaboratoriossa) Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 31.12.2014 Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos 863 487 863 487 1 434 305 1 445 481
A32220 EAKR Puulaakson teollisuusalueen risteys- ja tiejärjestelyt Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 27.6.2012 15.9.2014 Karstulan kunta 199 500 145 963 399 000 364 907
A32221 EAKR Kasvien 3D- ja spektrikuvantamislaitteisto Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 28.2.2014 Itä-Suomen yliopisto 170 000 170 000 452 260 452 260
A32222 EAKR Ylemmän korkeakoulutuksen osaamisrakenteen kehittäminen Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.6.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 140 543 135 164 216 220 207 944
A32223 EAKR Alumiinikloridin uusiokäyttö Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2012 28.2.2013 Teknologiakeskus Ketek Oy 10 350 10 334 11 500 11 482
A32224 EAKR VIREL - Virpiniemen eläinurheilualueen ja ulkoilureitistön kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 23.6.2011 31.12.2014 Oulun kaupunki / Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 543 150 515 577 1 207 000 1 145 728
A32225 EAKR INPYRE - Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäytön, pyrolyysiöljyn käytettävyyden sekä sähkön- ja lämmön yhteistuotannon kehitysympäristö Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.3.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 507 500 507 500 715 000 723 775
A32226 EAKR Tampere yhdessä -pienhankkeet 6 Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2012 31.12.2012 Tampereen kaupunki 16 914 15 040 24 163 21 486
A32227 EAKR Vuokatin urheiluopiston valmennustoiminnan ja liikuntamatkailun toimintaympäristön kehittäminen - suunnitteluhanke Itä-Suomi 3 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 28.2.2013 Vuokatin säätiö 38 800 38 800 38 800 38 800
A32228 EAKR CEMIS kehittämisohjelma 2013-2014 Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 406 720 373 441 508 400 466 802
A32229 EAKR CEMIS kehittämisohjelma 2013-2014 Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Keskeytynyt 1.1.2013 31.12.2014 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, MIttaustekniikan yksikkö CEMIS-OULU 360 653 79 388 903 851 99 235
A32230 EAKR Outokumpu - Aarrekaupunki II vaihe,Vanhan Kaivoksen toiminnallinen kehittäminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Outokummun kaupunki 910 000 910 000 1 300 000 1 300 000
A32231 EAKR Destination Enontekiö - matkailun kehittämishanke Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 28.2.2015 Enontekiön Kehitys Oy 65 800 56 739 79 900 70 007
A32232 EAKR Piispala IceSport Centre Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 22.5.2012 30.9.2012 Nuorisokeskus Piispala 48 000 36 971 96 000 73 942
A32233 EAKR Evijärven haja-asutusalueen jätevesihuollon suunnittelu Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2012 31.12.2014 Evijärven kunta 13 000 12 415 20 000 19 100
A32234 EAKR Green Jobs - Rakennemuutoksesta vihreisiin työpaikkoihin Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.6.2015 Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 400 933 358 518 662 933 612 998
A32235 EAKR SOTE-ICT-liiketoimintaverkosto Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.7.2014 Cursor Oy 240 000 233 180 350 000 333 492
A32236 EAKR Plant Excellence Cluster (Kaivos- ja tehdasosaamiskeskus) Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 31.12.2013 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 35 000 35 000 50 000 50 000
A32237 EAKR Kirjurinluodon kehittämishanke Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 31.5.2015 Prizztech Oy 150 000 145 757 200 000 194 342
A32238 EAKR Kymi Film Location Leijonansydän pilotti Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 7.9.2012 31.3.2013 Cursor Oy 64 440 52 535 69 440 56 576
A32239 EAKR On-line menetelmien kehittäminen nanomateriaalien ja prosessikaasujen seurantaan teollisissa sovelluksissa Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 162 588 161 821 270 980 269 701
A32240 EAKR LAGUNA-tutkimuskeskuksen sijaintipaikan kallioperätutkimus Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 28.2.2015 Oulun yliopisto/Oulun Eteläisen instituutti 1 000 000 997 749 1 327 420 1 324 507
A32241 EAKR Metsisreitit 2012 - 2013 Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.12.2013 Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö 17 500 17 163 20 000 19 663
A32242 EAKR Quality Shopping District Jakobstad/Pietarsaari (QSDJP) Länsi-Suomi 1 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 30.6.2014 Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki 103 315 97 858 149 844 141 917
A32243 EAKR Kolmenkulman energiatuotanto. Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.11.2012 30.6.2014 Nokian kaupunki 179 681 170 402 261 545 248 039
A32244 EAKR Inklusiivisen tutkimusympäristön käynnistämisprojekti Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 31.1.2014 Itä-Suomen yliopisto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32245 EAKR Future Machine Vision Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.4.2015 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 75 000 75 000 120 000 120 000
A32246 EAKR Växthus-LED Länsi-Suomi 1 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 30.11.2014 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia 220 700 219 338 313 285 311 353
A32247 EAKR Pohjaveden saatavuuden parantaminen Vakka-Suomen alueella Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2012 30.11.2012 Uudenkaupungin kaupunki 18 480 16 131 77 000 67 213
A32248 EAKR Kirikallion teollisuusalueen kunnallistekniikka, länsipuoli Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 9.11.2012 Pyhärannan kunta 15 600 13 194 65 000 54 977
A32249 EAKR Kannonkosken kevytliikenneväylä ja tiejärjestelyt, Kannonkoski Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.12.2012 30.6.2014 Liikennevirasto 225 000 221 010 450 000 442 020
A32250 EAKR Pihtiputaan Asematien ja Kuormausalueentien parantaminen Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.12.2012 30.9.2014 Liikennevirasto 415 000 415 000 830 000 830 000
A32251 EAKR Ruukintien parantaminen, Pihtipudas Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.12.2012 31.10.2014 Liikennevirasto 450 000 450 000 900 000 900 000
A32252 EAKR Vaasan opetusterveyskeskus Länsi-Suomi 4 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.11.2012 30.9.2014 Vaasan kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto 162 801 154 998 232 572 221 426
A32253 EAKR Kalanti-Uusikaupunki siirtoviemärin kapasiteetin nosto välillä Niinioja - Varjokuja Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 1.8.2013 Uudenkaupungin kaupunki 127 200 0 530 000 0
A32254 EAKR Telakkatien rakentaminen ja telakka-alueen laiturin kunnostus Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.12.2013 Uudenkaupungin kaupunki 26 400 0 136 400 0
A32255 EAKR Kaivosalan toimittajayritysten verkostoitumishanke Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 30.4.2015 Tunturi-Lapin Kehitys ry 277 900 194 915 337 450 261 908
A32256 EAKR TARMO - Tampereen seudun asuinalueet energiatehokkaiksi Länsi-Suomi 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2012 30.11.2014 Tampereen kaupunki 80 000 80 000 160 000 160 000
A32257 EAKR GeoVuoksi Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Imatran kaupunki 135 800 135 800 194 000 194 000
A32258 EAKR Yli-Marola ympäristötaloksi - hankesuunnitelman teko Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2013 Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun ympäristöpalvelut 37 500 37 500 50 000 50 000
A32259 EAKR Teollisuusalueen infra-rakentaminen Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 30.11.2014 Vehmaan kunta 72 000 22 153 300 000 92 304
A32260 EAKR Kasitien yrityspuiston kunnallistekniikan rakentaminen Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.12.2014 Laitilan kaupunki 96 000 96 000 400 000 400 000
A32261 EAKR Muotoilustrategia roadshow Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 56 000 55 071 71 000 72 681
A32262 EAKR Uittoyhdistyksen talon korjaaminen Länsi-Suomi 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2012 28.2.2014 Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi 65 602 65 512 110 334 110 244
A32263 EAKR Salpa-Vesi Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2015 Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun ympäristöpalvelut 243 399 241 467 344 308 342 168
A32264 EAKR ICT- ja digitaalisen toimialan toimintaympäristön kehittämisselvitys Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 31.10.2013 Joensuun Tiedepuisto Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32265 EAKR Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.8.2015 Pirkanmaan liitto 345 300 344 949 615 900 615 264
A32266 EAKR Made in Kainuu - Kainuun markkinointiviestintähanke Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 31.12.2014 Kainuun Etu Oy 350 000 283 415 525 000 441 390
A32317 EAKR Heinolan siunauskappelin ja hautausmaan kulttuuriympäristön kunnostus Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Heinolan seurakunta 187 752 187 752 288 850 288 850
A32318 EAKR Katvalan kehittämishanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2013 Nivala-Seura ry. 37 360 37 360 37 360 37 360
A32319 EAKR Kymenlaakso Venäjän verkossa - Matkailun informaatiotoiminnot venäläisille matkailijoille Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.9.2014 Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 253 000 249 747 467 818 468 319
A32320 EAKR Liikkuvat laitealustat - LILA Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.8.2015 Oulun yliopisto, Cemis-Oulu 278 906 277 928 312 632 327 410
A32321 EAKR Kotka-Kunda-Kronstat, Trik Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 35 000 30 000 50 000 45 000
A32322 EAKR Kirkkolahden kunnostus Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2014 Sysmän kunta 76 027 73 440 112 134 108 462
A32323 EAKR Järviseudun innovaatiopilotti Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.6.2015 Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 133 000 132 311 180 500 179 616
A32324 EAKR Implantti Instituutti ITU Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2013 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 450 000 450 000 680 000 680 000
A32325 EAKR Lappi-brändin käyttöönotto Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 28.2.2015 Lapin liitto 370 737 369 148 390 250 388 577
A32326 EAKR Puutarhamatkailun kehittämissuunnitelma Kenkävero-Mikkelipuisto Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.10.2013 Taito Itä-Suomi ry 35 000 31 500 35 000 31 500
A32327 EAKR Laivuri Pohjois-Suomi 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.4.2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus/Raahen seudun yrityspalvelut 279 983 259 747 381 276 356 900
A32328 EAKR NOSE - Vaarallisten aineiden tunnistaminen konttiliikenteessä Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.11.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32329 EAKR Laivojen päästöjen vähentäminen rikkipesurilla Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32330 EAKR Kymenlaakso - elintarvikkeiden väylä Venäjälle Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 20.12.2012 31.10.2014 ProAgria Etelä-Suomi ry 79 999 79 999 79 999 79 999
A32331 EAKR ROLLO MTB Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2014 Rovaniemen Kehitys Oy 59 430 43 295 80 530 58 684
A32332 EAKR ROLLO MTB investointi Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2014 Rovaniemen Kehitys Oy 17 500 6 698 35 000 13 396
A32333 EAKR Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi kasvikemian tutkimus- ja kehittämishanke, LUOKE Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.8.2015 Luonnonvarakeskus, Rovaniemen toimintayksikkö 246 998 243 961 374 239 369 638
A32334 EAKR Jäämerentien kesämatkailu Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2015 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 157 430 152 604 204 910 204 734
A32335 EAKR Maantien 962 alikulkukäytävän ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen, Pelkosenniemi Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2013 Liikennevirasto 530 463 530 463 654 788 654 463
A32336 EAKR Mökkimanageri Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 1.8.2013 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 33 565 33 565 47 950 47 950
A32337 EAKR Tuuli- ja lumituhojen ennakointi metsäalueilla energiahuollon ja kulkuvarmuuden turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Pohjois-Pohjanmaa 102 226 102 226 110 996 110 996
A32338 EAKR Tietoalan uudet työpaikat - TUT Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2015 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 308 000 300 453 440 000 429 218
A32339 EAKR Bruksvatten för växthus Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy 52 500 45 799 75 000 65 427
A32340 EAKR Asemakaava-alueiden maarakentamisen massojen käytönoptimointi Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2014 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 75 000 75 000 150 000 150 000
A32341 EAKR Jyväskylän korkeakoulujen yhteneväinen kaupallistamisprosessi: JyKo -projekti Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 425 139 423 073 607 341 604 391
A32342 EAKR Mustarinda- Paljakanvaaran matkailun kehittämisen esiselvityshanke Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.10.2013 Mustarinda-seura ry. 48 810 48 810 48 810 48 810
A32343 EAKR IDEALEIPOMO Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2013 Kokkolanseudun kehitys Oy 60 000 55 309 90 000 92 182
A32344 EAKR Arktinen monimedian testausympäristö -selvityshanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 28.2.2014 Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 63 420 48 714 90 600 69 592
A32345 EAKR Älybussi Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2015 Lahden ammattikorkeakoulu Oy 474 945 469 959 949 890 940 240
A32346 EAKR Road Show for Funding Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.10.2013 Cursor Oy 35 000 33 980 35 000 33 980
A32347 EAKR Wasa Wind Hub Länsi-Suomi 1 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.10.2014 Yrkeshögskolan Novia / Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi AB 63 280 53 312 82 668 69 583
A32348 EAKR Kemintulli, Mottilenkin osittainen kadunrakentaminen Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2013 Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Yhdyskuntatekniikka 105 000 90 700 350 000 302 334
A32349 EAKR Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen - olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.1.2015 Luonnonvarakeskus 122 543 122 543 204 239 204 239
A32350 EAKR ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen ilmakehän ja ilmastonmuutoksen tutkimus- ja kehittämistoimintojen ja infrastruktuurin vahvistaminen osana valtakunnallista ilmakehätutkimuskeskusta Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.6.2015 Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö 363 137 358 689 518 766 512 413
A32351 EAKR Hemma Bäst -Kotona Paras Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.10.2014 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/ Yrkeshögskolan Novia 161 155 161 155 209 646 209 646
A32352 EAKR Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.10.2014 Muovipoli Oy 35 700 35 700 40 700 40 700
A32353 EAKR Cleantech avain Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 28.2.2014 Päijät-Hämeen liitto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32354 EAKR Rovaniemen teollisuusklusterin kehittäminen Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.3.2015 Rovaniemen Kehitys 257 926 243 708 346 358 327 265
A32355 EAKR Villilä Pro Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2014 Nakkilan kunta 60 000 60 000 120 000 122 195
A32356 EAKR BioLisä-esiselvitys Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2013 Energon Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32357 EAKR Visuaalinen kulttuuri ja luovan talouden vaihtoehdot 2013-2014 Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.3.2015 Aalto-yliopisto, Aalto-korkeakoulusäätiö 414 055 404 694 607 120 593 393
A32358 EAKR Biojätteistä ja lietteistä kestävää toimintaa (BIOLIIKE) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.10.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 289 828 274 329 402 040 381 072
A32359 EAKR Reaaliaikainen integroitu metallianalysaattori teollisuuden prosessi- ja jätevesien monitorointiin (REALMET) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Oulun yliopiston optoelektroniikan- ja mittaustekniikan laboratorio 87 685 87 685 99 550 99 550
A32360 EAKR Edistyneet 3D-Internet teknologiasovellukset ja niiden tuotteistus - 3DCity Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.6.2014 Oulun yliopisto, Center for Internet Excellence 227 771 224 888 325 388 321 269
A32361 EAKR Läntisen Palokärjen infran rakentaminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Jyväskylän kaupunki 1 000 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000
A32362 EAKR UCPori International Network Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2015 TTY-säätiö, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos 172 791 167 615 246 843 239 450
A32363 EAKR Uusioraaka-aineen käsittelyn hyötysuhteen parantamiseen tähtäävän tutkimuksen toimintaedellytysten kehittäminen Tampereen teknillisen yliopiston Rauman yksiköissä 2013 Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.6.2014 Tampereen teknillinen yliopisto 179 920 179 920 259 920 268 846
A32364 EAKR MKK-Oulu Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.7.2015 Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 246 400 246 400 352 000 352 000
A32365 EAKR Kärkölän pohjavesialueiden riskienhallinta ja kartoitushanke Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.9.2014 Kärkölän kunta 82 500 82 500 100 833 100 887
A32366 EAKR Midnight Sun Finland 2 (MSF2) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.8.2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 47 600 47 600 50 000 50 000
A32367 EAKR Algae Foods - Levän uudentyyppinen hyödyntäminen Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.10.2014 Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 250 000 247 869 342 636 339 586
A32368 EAKR Ristiina, Kaukaanrannan venesataman ja torin rakentaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2013 Mikkelin kaupunki 150 000 150 000 372 000 372 000
A32369 EAKR TUOTTAJAPALVELUJA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE LUOVIEN ALOJEN TOIMIJOILLE Etelä-Suomi 4 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen Ammattikorkeakoulu/HUMAK 43 620 43 620 43 620 43 620
A32370 EAKR Yhteistyöstä voimaa järjestötoimintaan ja lähidemokratiaan Etelä-Suomi 4 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 1.6.2014 Opintotoiminnan Keskusliitto/OK-opintokeskus 33 880 33 879 33 880 33 879
A32371 EAKR Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta kuntoon Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.8.2015 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 361 520 361 520 361 520 361 520
A32372 EAKR TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.10.2014 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32373 EAKR Esiselvitys uuden vihreän teknologian hyödyntämisestä kaatopaikoille tuleviin materiaalivirtoihin (VIHREÄKAATO) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.11.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 38 500 38 500 49 500 50 000
A32374 EAKR Maantien 504 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Kolin kylä - Purnuniementie Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2013 Liikennevirasto 980 000 980 000 1 845 000 1 845 000
A32375 EAKR Saariston verkostojen sähköisen toimintamallin kehittäminen /Utvecklande av elektronisk modell för nätverk i skärgården Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 28.2.2014 Posintra Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
A32376 EAKR Biolaakso-esiselvityshanke Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.6.2014 Kannuksen kaupunki 35 000 35 000 50 000 50 000
A32377 EAKR Natura EcoDomus Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2014 Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto 162 500 129 576 325 000 259 152
A32378 EAKR Arctic Business Design - Arktisen teollisuuden palveluyrityksille uutta kilpailukykyä Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.4.2015 Kemin Digipolis Oy 443 625 428 358 603 750 583 598
A32379 EAKR VT 4, Lintulahden pohjoisen liittymän parantaminen, Äänekoski Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Äänekosken kaupunki 72 000 23 244 180 000 58 112
A32380 EAKR Eco Leather - Kestävän kehityksen valmistusteknologiat nahkateollisuudelle Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Teknologiakeskus KETEK Oy 100 339 100 339 112 144 112 144
A32381 EAKR RANE - ravinnevirta Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.4.2014 Pidä Saaristo Siistinä ry 53 160 48 904 58 660 53 995
A32382 EAKR Grow Green Nurmes Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 25.1.2013 30.6.2014 Nurmeksen kaupunki 69 487 69 459 99 268 99 228
A32383 EAKR Puukomposiittien ja kuitupakkaamisen pilot-toiminnan aktivointihanke Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Keskeytynyt 1.4.2013 30.3.2014 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 41 950 0 59 928 0
A32384 EAKR Keuruun tuotanto- ja palvelualueiden tie- ja liittymäjärjestelyt Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Liikennevirasto 550 000 524 758 1 100 000 1 049 516
A32385 EAKR Ylä-Savon eläinsairaala Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 30.4.2015 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 1 357 204 1 343 895 1 581 710 1 569 999
A32386 EAKR Vt 13 Lapaskankaan liittymän parantaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Liikennevirasto 992 000 992 000 1 488 000 1 488 000
A32387 EAKR Virtuaalitilojen kehittämishanke Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 18.2.2013 30.4.2015 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy 101 940 101 882 143 700 143 698
A32388 EAKR Mallit yritysten kehittämiseen opinnäytetöillä Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.6.2015 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 95 060 95 060 135 800 135 800
A32389 EAKR Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2014 (Perämerenkaaren HaKu) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2012 30.6.2015 Luonnonvarakeskus 253 891 220 035 378 941 328 411
A32390 EAKR Levi- ja Sirkkajärven kunnostus Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.1.2013 31.7.2015 Lapin ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 802 500 802 500 1 228 550 1 228 550
A32391 EAKR LUMI - LUJITEMUOVIJÄTTEEN MATERIAALIN JA ENERGIAN KIERRÄTYS SEMENTTIUUNISSA Pohjois-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Teknologiakeskus KETEK Oy 194 800 194 800 219 150 219 150
A32392 EAKR Lentokonepalosimulaattori Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.3.2014 Pelastusopisto 110 000 110 000 130 000 130 000
A32393 EAKR BoWer - Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkosto Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.8.2014 Vaasan yliopisto 88 500 83 474 126 500 119 249
A32394 EAKR MAALI - Forssan seudun maaliikennekeskus ja HEA Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu 143 780 143 780 221 200 221 200
A32395 EAKR Route33 - Orimattilan kaupungin henkilöstön terveysliikuntamalli Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.6.2014 Orimattilan kaupunki 42 750 40 649 71 940 69 526
A32396 EAKR Soinlahden teollisuusalueen rakentaminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.10.2014 Iisalmen kaupunki 637 252 637 252 1 274 504 1 274 504
A32397 EAKR OralCareLab - Suun terveydenhuollon oppimis- ja testausympäristö Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2014 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 350 000 346 731 500 000 495 330
A32398 EAKR MARK LivingLab Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.6.2015 TTY-säätiö (Tampereen teknillinen yliopisto) 105 000 105 000 150 000 150 000
A32399 EAKR Wireless Ecosystem 2020 Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.11.2012 31.3.2015 Oulun Yliopisto 310 286 288 087 444 693 412 828
A32400 EAKR ONION, hyvinvointipalveluiden avoin ja modulaarinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja ekosysteemi Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.4.2015 Oulun kaupungin, konsernipalvelut, tietohallinto 611 660 611 660 873 755 873 755
A32401 EAKR Kustannustehokas piensarja-automaatio (KoPSA) Pohjois-Suomi 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Oulun Yliopisto / Oulun Eteläisen instituutti 224 000 224 000 288 000 288 500
A32402 EAKR Kohti Lagunaa - kansainvälisen tutkimusympäristön kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti 294 000 294 000 398 000 398 000
A32403 EAKR POTRA - Pohjalaistaloverkoston rakentaminen Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.9.2014 Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 51 760 51 760 73 960 73 960
A32404 EAKR HÄPPENINKI - Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry 69 101 62 595 92 601 83 595
A32405 EAKR Vaasan seudun opetus- ja tutkimusklinikka Länsi-Suomi 4 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2014 Vaasan kaupunki 70 600 27 269 141 200 54 539
A32406 EAKR Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2012 31.3.2015 Suomen ympäristökeskus 364 600 364 600 459 600 459 599
A32407 EAKR Wood Bark Biorefine - Koivun kuoren jalostusmahdollisuudet Savonlinnassa Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.4.2014 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy 73 500 69 210 81 000 76 304
A32408 EAKR Pajakkajokialueen investointi- ja kehittämishanke Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.4.2015 Kuhmon kaupunki 136 255 136 255 194 650 194 650
A32409 EAKR Kyrösjärven ja Saarijärven pohjapatojen suunnitteluhanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 1.1.2013 31.12.2013 Kuortaneen kunta 12 800 0 20 000 0
A32410 EAKR INNORIIHY2013 - Innovaatiot kuntapalveluiden asiakasrajapinnoissa Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.11.2014 Helsingin Yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Hyvinkää 32 500 32 500 50 000 50 000
A32411 EAKR Pysy reitillä -ympäristöhanke Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.3.2013 31.8.2015 Sotkamon kunta 521 250 521 250 695 000 695 000
A32412 EAKR TESLA Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.4.2015 Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 175 000 175 000 218 750 218 750
A32413 EAKR REMETAL, Metallien talteenotto ja hyötykäyttö teollisista sivutuotevirroista Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.4.2015 Centria ammattikorkeakoulu Oy 279 985 268 333 339 982 332 453
A32414 EAKR LITIUM - Litiumin jatkojalostus Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.4.2015 Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 462 000 462 000 561 000 561 000
A32415 EAKR Yhteiskuntatieteellisen aikuiskoulutuksen kehittäminen Satakunnassa Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Porin kaupunki 712 650 711 180 1 018 500 1 015 971
A32416 EAKR Satakunnan elintarvikealan kehittämisohjelma 2014 - 2020 Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.6.2014 Pyhäjärvi-instituuttissätiö 26 000 26 000 37 000 37 000
A32467 EAKR Mausta liiketoimintaa -tuotekehitysklinikka Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Turun ammattikorkeakoulu 196 317 179 893 271 008 248 252
A32468 EAKR Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuus Varsinais-Suomen vahvuudeksi (RESU) Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Turku Science Park Oy 149 163 145 785 213 090 208 265
A32469 EAKR Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden (UPI) Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.5.2013 30.9.2014 Föreningen Iskmosunden rf 23 100 23 100 31 400 31 400
A32470 EAKR Rokua Geopark: Ympäristökasvatuksesta elinvoimaa ja paikallisylpeyttä Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.5.2015 Humanpolis Oy 104 625 103 307 104 625 103 307
A32471 EAKR TERVOLAN PUUALAN YRITYSPUISTON KEHITTÄMISHANKE Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.4.2015 Tervolan Kunta 224 420 218 208 748 068 727 362
A32472 EAKR Varjakan satamasta merikeskukseksi Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Oulun kaupunki 310 000 300 340 700 000 678 172
A32473 EAKR Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus Kalajoen vesistöalueella (MAHAKALA) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.3.2013 31.12.2014 Ylivieskan kaupunki 174 000 173 987 245 940 245 998
A32474 EAKR RAE - Rakeistaminen Avartaa Ekologisuutta Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 1.12.2014 Oulun Yliopisto / Centre for Environment and Energy (Oulun innovaatioallianssi) 270 000 244 933 334 012 303 004
A32475 EAKR SEBIRAK Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 9.4.2013 31.12.2014 Savonlinnan Yritystilat Oy 658 100 658 100 940 143 940 143
A32476 EAKR Niivermäen luontopolkuhanke Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2013 15.12.2014 Kouvolan kaupunki 63 879 63 879 91 255 91 255
A32477 EAKR Parikkalan torirannan vetovoimaisuuden kehittäminen Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2013 31.10.2014 Parikkalan kunta 129 000 70 851 260 000 142 802
A32478 EAKR Luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2013 31.12.2014 Kiviteollisuusliitto ry 50 000 50 000 77 505 77 505
A32479 EAKR Co-creating the Future Jakobstad Region Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 28.2.2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab 109 998 83 767 157 140 119 667
A32480 EAKR Digitaalisen ja ekologisen kaupunginosan suunnittelu - Kohteena Satamalahti Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 15.4.2013 31.12.2014 Mikkelin kaupunki/tekninen toimi 119 000 116 957 170 000 167 082
A32481 EAKR Rauhan puistoalueet Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.8.2014 Lappeenrannan kaupunki 200 000 187 569 400 000 375 139
A32482 EAKR Juutuanpolun ulkoilureitin rakentaminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.10.2014 Inarin kunta 118 510 103 216 169 300 147 452
A32483 EAKR Bäckmanin Tornihuvila ja piha Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.6.2015 Sastamalan kaupunki / tilakeskus 200 000 200 000 400 000 400 000
A32484 EAKR Hulauden vesialueen kunnostus Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.1.2013 31.7.2015 Lempäälän kunta 331 812 247 069 525 383 461 525
A32485 EAKR Kasviproteiiniketjunhallinta -hanke Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.3.2015 Turun yliopisto 132 572 132 173 184 572 184 098
A32486 EAKR Vakka-Suomen reitti Selkämerelle Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.4.2014 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 27 440 27 440 39 200 39 200
A32487 EAKR Tapahtumamatkailun toimintaympäristön parantaminen Pihtiputaalla Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.6.2014 Pihtiputaan kunta 200 000 198 144 500 000 495 360
A32488 EAKR AGM prestudy Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.10.2014 Sodankylän kunta 31 500 31 500 50 000 50 000
A32489 EAKR TUKOS - Tukea osuuskunnan muodostamiseen Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 31.12.2014 Turun kaupunki/Keskushallinto/Valonia 42 560 32 498 60 800 46 426
A32490 EAKR Biodiesel oppimisympäristö Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.3.2015 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia 123 795 112 730 196 500 178 937
A32491 EAKR Hybridiauton osaamis- ja oppimisympäristö Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.4.2015 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia 103 140 93 889 171 900 156 480
A32492 EAKR Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten Länsi-Suomi 1 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2014 Österbottens Fiskarförbund r.f. 35 000 35 000 40 000 40 000
A32493 EAKR Grön omsorg i Österbotten Länsi-Suomi 1 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.12.2014 Centria yrkeshögskola ab 69 988 69 988 88 082 88 082
A32494 EAKR Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman uudistaminen aluevaikuttavuuden ja kansainvälistymisen vahvistamiseksi Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu 203 448 203 232 290 640 308 274
A32495 EAKR Hepokarin sataman kehittäminen Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 3.4.2013 31.12.2014 Uudenkaupungin satama Oy 264 000 264 000 1 100 000 1 100 000
A32496 EAKR Selkämeren arvojen ja mahdollisuuksien välittäminen luontomatkailuyrittäjille Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2014 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 32 200 32 200 46 000 46 000
A32497 EAKR Vetovoiman ja saavutettavuuden kehittäminen Meri-Lapissa Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.10.2014 Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry 71 848 71 847 102 640 102 638
A32498 EAKR Teollisen pintakäsittelyn oppimisympäristö - Maalaamo Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.3.2014 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia 58 535 55 004 92 913 87 308
A32499 EAKR Golden Geopark of Lapland Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2013 Elinkeinot & kehitys Nordica 47 390 37 831 67 700 54 045
A32500 EAKR Lapin EU-hankkeiden arviointikäytännöt ja arviointien kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.11.2013 Lapin yliopisto 14 692 14 692 23 321 23 321
A32501 EAKR Raatteen Portin laajennus ja kehittäminen Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.6.2014 Suomussalmen kunta 330 000 329 142 630 000 628 375
A32502 EAKR Pienkäyttöön tarkoitettujen energiapuutuotteiden tuotannon ja logistiikan kehittäminen - Metsäenergian Logistiikka -hanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.4.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 562 590 527 349 893 000 837 062
A32503 EAKR Vanhat Veturitallit - kuntoon Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.4.2013 31.10.2015 Pieksämäen kaupunki 1 766 983 1 766 983 2 524 261 2 524 261
A32504 EAKR COPRA (CiNetOpen) Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.4.2015 Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 203 991 203 991 262 274 262 274
A32505 EAKR Seuratyön ja julkisten palvelutuottajien yhteistyö nuorten elämänhallinnan edistämisessä Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.9.2014 Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut 35 000 35 000 44 000 44 000
A32506 EAKR Creative Researchers Residence - vetovoimaa alueen kehittämistoimintaan ja tutkimukseen Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 28.2.2015 Tampereen yliopisto 73 380 73 104 109 390 109 114
A32507 EAKR Terveys ja Työhyvinvointi Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Lapin ammattikorkeakoulu Oy 141 195 139 665 179 406 196 075
A32508 EAKR Kannuksen yrityspuistot Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Kannuksen kaupunki 132 000 132 000 210 000 210 000
A32509 EAKR SeAMK Digital Factory Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.6.2015 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 92 735 92 735 132 482 132 482
A32510 EAKR Etelä-Pohjanmaa kestävien ruokaratkaisujen generaattorina. Helsingin yliopiston osaamis- ja verkostopääoman hyödyntäminen. "HYRRÄ" Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.3.2015 Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 52 500 48 588 75 000 69 412
A32511 EAKR Frami Food Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.6.2015 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy 138 985 133 290 198 550 190 415
A32512 EAKR 3D-tuotantoteknologiat Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.3.2015 Kouvola Innovation Oy 161 000 147 937 209 000 193 685
A32513 EAKR KIVISALMEN VIRTAUSOHJAUKSEN TOTEUTTAMINEN (KIVISALMI) Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.4.2015 Lappeenrannan kaupunki/Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 1 000 000 1 000 000 2 304 000 2 304 000
A32514 EAKR E18-kasvukäytävän Kotkan - Haminan seudun osuuden profilointi Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.4.2015 Cursor Oy 140 000 136 614 210 000 204 819
A32515 EAKR Asiakkaiden ja matkailualan opiskelijoiden osallistaminen matkailuyritysten kehittämisprosesseihin Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.3.2014 Itä-Suomen yliopisto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32516 EAKR Uudet kasvun lähteet - uuden kasvuyrittäjyyden kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.6.2015 Into Seinäjoki Oy 71 863 71 863 91 862 91 862
A32417 EAKR MERILOGIS eli Meriklusteri- ja logistiikkayritysten osaamisen kehittäminen Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 15.3.2013 31.8.2015 Turun yliopisto 80 000 80 000 160 000 160 396
A32418 EAKR Biokaasulaitoksen hygienisointiyksikön investointihanke-Loue Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.4.2015 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 79 884 51 861 84 115 82 320
A32419 EAKR MAMKin Yritysasiamies osana Yritys-Suomi verkostoa Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy (MAMK) 82 517 82 517 117 881 117 880
A32420 EAKR StartUp Tampere - PK-yritysten startup- ja kasvuvaiheen rahoituskonseptit Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.10.2012 31.12.2014 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 220 300 209 486 440 600 418 973
A32421 EAKR Kiteen Meijerinrannan myllyrakennuksen entisöinti yleishyödylliseen käyttöön Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2010 31.12.2014 Kiteen kaupunki 317 767 317 767 425 961 425 961
A32422 EAKR Cleantech Finland Bioenergy Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 11.1.2013 31.12.2014 Miktech Oy 343 700 265 112 457 500 352 917
A32423 EAKR Kohti kestävää kaupunkia - optimaalinen viherkatto suomalaisiin olosuhteisiin; esiselvityshanke normistojen kehittämiseksi Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.8.2014 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 34 926 34 926 39 894 39 894
A32424 EAKR Materiaalitehokkaan rakentamisen kehittäminen Satakunnassa (MarakeS) Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.4.2015 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 65 090 63 730 92 986 91 043
A32425 EAKR Biopankit - yhteistyöllä yksilölliseen hoitoon ja alueellisen kilpailukyvyn ylläpitämiseen Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 28.2.2014 Turun yliopisto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32426 EAKR Siikaisten Hirvijärven kunnostus- ja hoitohanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2014 Hirvijärven kunnostusyhdistys ry. 12 000 8 756 12 000 8 756
A32427 EAKR Luonnollisesti läheltä Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.3.2015 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 164 780 161 033 211 860 207 467
A32428 EAKR Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 28.2.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 132 006 127 073 160 293 154 304
A32429 EAKR BIAS - Bioinformatiikan infrastruktuurin kehittäminen terveystieteissä Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 166 600 166 407 196 000 195 773
A32430 EAKR MoniKoti (Perhelähtöinen lyhytaikaishoito ikäihmisen kotona selviytymisen tukena - palvelumallin kehittäminen) Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.8.2014 Kiteen kaupunki, perusturvajohtaja Markku Kipinä 42 000 35 410 60 000 50 586
A32431 EAKR VT 13 Puulaakson tie- ja liittymäjärjestelyt, Karstula Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.9.2014 Liikennevirasto 31 000 28 203 62 000 56 407
A32432 EAKR Maupertuisin jalanjäljillä Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.3.2015 Maupertuis-säätiö 84 000 84 000 104 000 109 216
A32433 EAKR PERKO - Kymenlaakson perinne- ja korjausrakentamisen keskus Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.6.2015 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 97 882 97 881 122 352 122 351
A32434 EAKR Tampere yhdessä -pienhankkeet 7 Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.6.2013 Tampereen kaupunki 6 338 5 317 9 054 7 596
A32435 EAKR Rauman kyläalueiden kehittäminen /maisemaosayleiskaavat Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.1.2013 31.12.2014 Rauman kaupunki 147 941 143 878 221 801 215 709
A32436 EAKR Kouluviestikarnevaali - engagemang, samhörighet, rörelse Länsi-Suomi 4 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.10.2013 Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi 10 000 10 000 10 000 10 000
A32437 EAKR Paukanevan keidas Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.12.2014 Metsähallitus 65 000 64 951 102 000 101 977
A32438 EAKR Innokasvu - Innovatiiviset teknologiateollisuuden kasvuyritykset Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.10.2014 Teknologiakeskus TechVilla Oy 351 349 308 583 409 420 355 480
A32439 EAKR iNEMIS-tilannekuva Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Mikkelin kaupunki / Etelä-Savon pelastuslaitos 120 337 106 543 144 910 128 300
A32440 EAKR INNOVAATTORI - Innovaatiotoiminnan kehittäminen Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu 63 700 63 700 98 000 98 000
A32441 EAKR Juustotie Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 11.3.2011 31.12.2013 Toholammin kunta 171 300 169 457 342 600 338 915
A32442 EAKR Selkämeren luonnonhoidon ja kulttuuriperinnön hoidon suunnittelu ja toteutus (SeLuKu) Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.4.2015 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 205 475 203 821 352 400 389 595
A32443 EAKR Vanhan kaupungintalon julkisivujen saneeraus ja vesikaton kunnostus Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Huittisten kaupunki/tekninen palvelukeskus 37 500 37 500 75 000 75 000
A32444 EAKR Meijän jojet kosteikoilla kuntoon Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Limingan kunta 180 600 178 777 240 800 238 368
A32445 EAKR Karhijärven hoitokalastus Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Lavian kunta 40 050 32 923 76 900 63 019
A32446 EAKR Ihmisen sydänsolujen mekaanisen toiminnan kuvantaminen ja mallintaminen Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Tampereen yliopisto 388 752 384 243 555 362 548 918
A32447 EAKR Mäntyvaara - Pohtimolampi ulkoilureitin kunnostus Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Rovaniemen kaupunki 71 820 66 545 102 600 95 065
A32448 EAKR Avoimen datan liikennedataan keskittyvä tietovarastointipilotti Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 Tampereen yliopisto 145 900 145 900 208 192 208 192
A32449 EAKR Ammattipedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa verkkoympäristöissä (ATTE) Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 191 260 191 260 301 800 301 800
A32450 EAKR SmartCityHub - Alusta älykkäiden ympäristöratkaisujen kehittämiseksi Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.10.2014 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 549 735 537 559 743 750 730 759
A32451 EAKR Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla - vaihe 2 (POSKI 2) Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.4.2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto 297 756 286 505 395 365 380 466
A32452 EAKR Porin Ahlaisten vesistöreittien kunnostushanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2014 Ahlaisten Kyläyhdistys ry 37 085 36 246 59 778 58 424
A32453 EAKR Paskolammen kunnostus Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2013 31.12.2014 Lappajärven kunta 17 280 15 543 27 000 24 286
A32454 EAKR Avaa silmäs, oot kaupunkipuistos! Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 30.11.2013 Porin kaupunki, kaupunkisuunnittelu 21 000 21 000 36 376 36 376
A32455 EAKR Kohti kansainvälisiä verkostoja Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.4.2015 Rovaniemen Kehitys Oy 199 935 104 181 285 620 148 831
A32456 EAKR Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena (ASKE) esiselvitys Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 35 000 35 000 50 000 50 000
A32457 EAKR Laadukasta sopimustoimintaa ja verkostoitumista Lapin matkailualalle Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.1.2015 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry 162 610 162 610 162 610 162 610
A32458 EAKR Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.11.2012 30.11.2014 Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry 50 000 50 000 50 000 50 000
A32459 EAKR Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut (TBE) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 30.4.2015 Naturpolis Oy 95 480 86 629 136 400 123 755
A32460 EAKR Kansainvälisen käyttöliittymä- ja design-yhteistyön esiselvitys Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2013 28.2.2014 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 56 000 55 883 80 000 79 833
A32461 EAKR Biojalostusliiketoiminnan demonstraatiovalmiuksien parantaminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.4.2015 Itä-Suomen yliopisto 155 000 154 339 196 000 195 056
A32462 EAKR Perämeren luontokeskus - Luovuutta toimintaan ja tekemiseen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.8.2014 Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut 140 000 140 000 200 000 200 000
A32463 EAKR Luonnonhistoriallisten näytteiden digitointipalvelujen kehittäminen ja kaupallistaminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.7.2013 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 122 000 118 091 163 310 168 702
A32464 EAKR PET-radioisotooppituotannon aloittaminen Itä-Suomen alueella Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.12.2014 Kuopion yliopistollinen sairaala 975 000 820 398 1 500 000 1 262 150
A32465 EAKR Uusi ja ympäristöystävällinen ruventorjuntamenetelmä Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.3.2015 Luonnonvarakeskus 89 500 89 500 115 160 115 160
A32466 EAKR Matkakohteen julkisten toimijoiden palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.11.2013 Lapin Elämystuotanto Oy 21 000 21 000 30 000 30 000
A32167 EAKR Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) - työkaluja suunnitteluun Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.10.2014 Helsingin kaupunki 1 035 548 1 018 215 1 479 355 1 454 598
A32168 EAKR Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin (IJI) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 30.6.2014 Green Net Finland ry 1 064 103 959 585 1 542 146 1 348 320
A32169 EAKR Maantien 638 tiejärjestelyt Vaajakosken yritysaseman kohdalla, Jyväskylä Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 15.6.2012 30.6.2014 Liikennevirasto 390 000 204 250 1 170 000 727 553
A32170 EAKR Humusvesien puhdistusteknologia Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 28.2.2015 Teknologian tutkimuskeskus VTT 862 400 862 191 1 061 000 1 060 748
A32171 EAKR Kainuun helmenkalastajat Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut 142 870 139 633 204 100 199 480
A32172 EAKR Työkalu metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksien arviointiin - METY Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2014 Suomen Ympäristökeskus 223 079 219 653 309 038 304 288
A32173 EAKR Köyhäjoen kunnostus Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2014 Kaustisen kunta 75 000 64 994 150 000 129 989
A32174 EAKR AUKOPA - EAKR - Automaatio-oppimisympäristöjen kehittäminen konepajoille Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 30.6.2014 Savon koulutuskuntayhtymä 424 100 424 100 635 300 635 300
A32175 EAKR Ympäristötietoinen Kannus Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.5.2014 Kannuksen kaupunki 163 200 161 840 204 000 207 837
A32176 EAKR Culture Tampere Region - Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen Länsi-Suomi 3 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.12.2014 Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry 140 408 139 321 217 253 214 690
A32177 EAKR Kulttuurikasarmi Länsi-Suomi 4 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2012 30.6.2014 Vaasan kaupunki, Kulttuurikeskus 46 830 43 734 66 900 62 477
A32178 EAKR Culture Tampere Region - Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.12.2014 Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry 202 051 200 109 312 633 308 567
A32179 EAKR Kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyön toimivuuden arviointi ja kehittäminen korkean riskin ja valtimotautipotilaiden kuntoutusjärjestelmässä Lapissa Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 28.2.2014 Lapin Sydänpiiri ry 40 000 40 000 50 000 50 000
A32180 EAKR Online Auttaja Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.2.2012 14.1.2013 Sosiaalipedagogiikan säätiö 166 600 116 210 116 600 116 210
A32181 EAKR OSA - avoimen lähdekoodin arkisto Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.12.2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 350 853 346 600 426 036 457 835
A32182 EAKR Proteiinien erotus ja puhdistus perunajätevedestä Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.6.2013 Oulun yliopisto Bioprosessitekniikan laboratorio 34 690 34 690 49 558 49 558
A32183 EAKR Jouhtenenmäen Yrityspuisto Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2014 Haapaveden kaupunki 685 800 685 697 1 524 000 1 523 773
A32184 EAKR Raahe-Pyhäjoki alueen kiviainesvarat (RPkivi) Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.3.2013 Geologian tutkimuskeskus 35 000 35 000 50 000 50 000
A32185 EAKR Raahen sataman markkinoinnin kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.4.2012 31.12.2013 Raahen kaupunki/Liikelaitokset/Satama 35 000 33 617 50 000 48 025
A32186 EAKR Turvemaiden viljelystä syntyvän vesistö- ja ilmastopäästöjen tutkimusympäristön suunnittelu Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 30.4.2015 MTT, Ruukin toimipiste 35 000 35 000 50 000 50 000
A32187 EAKR Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.3.2014 Kuusamon kaupunki/Kasvatus- ja sivistystoimi 35 000 35 000 50 000 50 000
A32188 EAKR Lapin ammattiopiston metsä- ja maarakennusalan opetuskaluston hankinta Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 2.8.2012 31.1.2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 153 500 153 500 614 000 614 000
A32189 EAKR Lapin ammattiopiston ilmailutekniikan fyysisten oppimisympäristöjen laajennus (LEKO-laajennus) Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 26.4.2012 31.12.2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 126 657 103 508 506 630 414 034
A32190 EAKR KAAKE - Eteläpohjalaisen kaluste- ja asumisteollisuuden kehittämishanke Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 30.9.2014 Kurikan kaupunki 107 236 102 787 153 194 146 838
A32191 EAKR Lapin ammattiopiston teknologiateollisuusalojen hankinnat 2012 Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 18.6.2012 31.12.2012 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 65 000 64 173 260 000 256 694
A32192 EAKR ETELÄ KARJALAN ENERGIANEUVONNAN KÄYNNISTÄMINEN (ENNE) Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Lappeenrannan kaupunki/Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 180 460 171 326 336 700 320 389
A32193 EAKR Langinkosken kehittäminen - toteutusvaihe (Keisarillista tasoa Langinkosken matkailupalveluihin) Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.7.2014 Cursor Oy 479 500 479 500 682 000 682 000
A32194 EAKR Koivulahden jätevedenpuhdistamon suunnittelu Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.1.2015 Mustasaaren kunta 98 000 79 229 140 000 113 185
A32195 EAKR Ilmatoimialan osaamiskeskittymän seminaarit - SkyProSem Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2012 30.6.2014 Oulun yliopisto, Prosessi ja ympäristötekniikan osasto 28 700 28 700 41 000 41 000
A32196 EAKR Ohutlevyteollisuuden oppimisympäristön kehittäminen Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.8.2013 Faktia Valmennus Oy 129 935 111 428 199 900 171 428
A32197 EAKR Aerosolien ja päästöjen altistusyksikkö Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 30.6.2014 Itä-Suomen yliopisto 199 146 199 146 331 910 331 910
A32198 EAKR Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän luominen Kuopioon Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.5.2015 Itä-Suomen yliopisto 356 554 340 029 509 362 485 755
A32199 EAKR Lahden innovaatiokeskittymä Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 28.2.2015 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 787 215 756 336 1 186 434 1 138 929
A32200 EAKR ValoTila-I Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.5.2014 Kemin kaupunki 35 620 35 337 71 240 70 675
A32201 EAKR ValoTila-D Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.5.2014 Kemin kaupunki 66 220 62 826 84 600 78 751
A32202 EAKR Korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskoopin hankinta analyyttiseen pintarakenteiden karakterisointiin (HR-SEM) Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 30.8.2014 Itä-Suomen yliopisto 402 720 401 377 671 200 669 164
A32203 EAKR KESTI - Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.10.2014 Uudenmaan liitto 241 213 229 860 335 141 318 922
A32204 EAKR Pooskerinlahden vesistön parantamisen ja kehittämisen suunnitteluhanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Hynskerin Huvilayhdistys ry 29 240 27 859 29 240 27 859
A32205 EAKR Kivijärven matkailuinfran parantaminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 10.8.2012 31.8.2014 Kivijärven kunta 221 925 176 288 443 850 440 720
A32206 EAKR Kestävän tuotannon oppimisympäristö (Kettu) Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2012 31.12.2014 Tampereen teknillinen yliopisto, TTY-Säätiö, Tuotantotekniikan laitos 268 710 268 710 413 400 413 399
A32207 EAKR Etelä-Savon retkisatamien kunnostamis- ja kehittämistarpeiden kartoitus Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 4.6.2012 31.10.2013 Pidä Saaristo Siistinä ry 35 000 35 000 49 500 49 500
A32208 EAKR Ruokaprovinssitalon toimintakonsepti Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.8.2014 Seinäjoen kaupunki / Seinäjoen seudun elinkeinokeskus-liikelaitos 105 256 101 115 153 680 147 613
A32209 EAKR Sujuu kuin Sööpärissä - Sööpärin kampusalueen kehittämishanke Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2013 Kauhajoen kaupunki 73 600 41 441 108 000 60 854
A32210 EAKR Meidän Kalajoki - Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella. Esiselvitys. Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2012 30.9.2013 Vesikolmio Oy 39 000 39 000 50 000 50 000
A32211 EAKR TouNet - Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.9.2014 Uudenmaan liitto 1 038 563 964 543 1 372 226 1 304 254
A32212 EAKR Keiteleen yritysinfra Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.12.2013 Keiteleen kunta 187 198 187 198 374 396 374 396
A32213 EAKR Lossisaaren matkailu Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 4.6.2012 30.5.2014 Keiteleen kunta 152 735 152 734 305 471 305 471
A32214 EAKR Hirvaskankaan palvelukeskittymän liikennejärjestelyt Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.12.2013 Äänekosken kaupunki 540 000 848 1 316 000 2 070
A32215 EAKR Kalajoen matkailukaupungin ympäristöhanke Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 30.5.2014 Kalajoen kaupunki 394 822 394 822 526 429 526 429
A32216 EAKR CAMBUS Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.12.2014 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 200 000 200 000 448 360 448 360
A32117 EAKR Soft Landing in Seinäjoki Region Länsi-Suomi 3 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 15.5.2014 Frami Oy 101 118 101 118 144 454 144 454
A32118 EAKR Toimintamallin kehittäminen teollisten palveluinnovaatioiden luomiseen ja innovaatio-osaamisen levittämiseen Pirkanmaalla Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.7.2013 TTY-säätiö / Teollisuustalouden laitos 87 000 86 405 125 632 124 863
A32119 EAKR Matkakeskuksen alueen kehittäminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2014 Kuopion kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue 2 683 816 2 683 816 6 970 950 6 970 950
A32120 EAKR Alumiinialan koulutus- ja kehittämiskeskus Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.6.2015 Järviseudun koulutuskuntayhtymä/Järviseudun ammatti-instituutti 440 000 440 000 800 000 800 000
A32121 EAKR TANKKI -öljysäiliöriskihanke Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.3.2015 Lahden ammattikorkeakoulu Oy 301 643 293 158 402 188 390 481
A32122 EAKR Riihimäen seudun jätevesipäästöjen vähentäminen kiinteistöneuvonnan ja mallinnuksen avulla Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.10.2014 Riihimäen vesihuoltoliikelaitos 91 980 74 377 131 400 106 253
A32123 EAKR Pohjoinen hyvinvointikeskus Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.12.2013 Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu/Koulutuskuntayhtymä Lappia 169 479 156 730 211 849 196 244
A32124 EAKR Kiintopuurakenteiden oppimis- ja osaamisympäristö Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 30.6.2014 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 1 650 000 1 611 793 2 600 000 2 538 257
A32125 EAKR Mt 8692 Rukan liikennejärjestelyt, Kuusamo Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 18.6.2012 31.12.2013 Liikennevirasto 1 106 000 1 105 844 1 605 000 1 605 000
A32126 EAKR Valtatien 4 parantaminen rakentamalla alikulkukäytävä moottorikelkkareitille Inarin Laanilassa Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2012 Liikennevirasto 290 694 290 693 363 367 363 366
A32127 EAKR Pyhä-Luoston alueen liikenneympäristön parantaminen Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.7.2012 31.12.2013 Liikennevirasto 309 960 297 620 442 800 425 171
A32128 EAKR Varjakan saaren valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö käyttöön Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2014 Oulun kaupunki / Oulun tilakeskus 170 340 170 340 283 900 283 900
A32129 EAKR Strata. Maa- ja ympäristötaiteen kehityshanke Länsi-Pirkanmaan alueelle Länsi-Suomi 3 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 9.4.2012 31.8.2013 Nokian kaupunki/ vapaa-aikakeskus 39 960 39 791 66 000 65 771
A32130 EAKR Virtu - asiointia videoyhteydellä Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.5.2014 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 146 000 143 504 177 000 178 823
A32131 EAKR Teollisuusforum Pohjois-Suomi 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.12.2014 Oulun kaupunki, Businessoulu liikelaitos 237 200 219 445 438 401 438 891
A32132 EAKR Hankintaosaaminen kasvun tueksi Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.8.2014 Yrityssalo Oy 453 680 446 775 613 114 603 643
A32133 EAKR Hyvinvointitili Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.8.2014 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 226 400 223 733 283 000 279 666
A32134 EAKR Pohjolan luonto ja kulttuuri (Polku) Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2013 Metsähallitus 233 128 228 864 333 040 326 949
A32135 EAKR Mekaaniset ja kemialliset kunnostustoimenpiteet järvien tilan parantamisessa (MELLI) Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 140 000 138 638 190 000 188 054
A32136 EAKR Lopen kunnan Kirkonkylän ja Läyliäisten pohjavesialueiden rakenneselvitys Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.9.2013 Geologian tutkimuskeskus 49 000 47 347 66 000 63 783
A32137 EAKR EKA - Edelläkävijäalue Helsinki Region Etelä-Suomi 4 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.6.2014 Culminatum Innovation Oy Ltd 385 000 303 197 550 000 433 138
A32138 EAKR Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC - Lisää kilpailukykyä, liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista ja puhdas Itämeri Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.9.2014 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 1 071 420 1 024 901 1 450 600 1 414 451
A32139 EAKR Game Cluster Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.6.2014 Cursor oy 1 718 726 1 616 279 2 123 416 2 009 014
A32140 EAKR Game Cluster - pelilaboratorion varustaminen Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.8.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 47 500 47 368 95 000 94 737
A32141 EAKR Start-up & Spin-off Factory Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.6.2014 Cursor Oy 573 796 546 127 762 258 710 548
A32142 EAKR SHF - SportHealthFeeling Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Päijät-Hämeen liitto 696 489 595 194 994 984 850 277
A32143 EAKR Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012-2014 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.8.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 582 535 581 865 732 535 731 865
A32144 EAKR Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä - turvallisuusnormisto ja verkoston pysyvyys Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 30.4.2015 Lapin ammattikorkeakoulu 171 760 165 590 214 700 206 988
A32145 EAKR Kuumalammen ympäristön kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Kemijärven kaupunki 420 000 419 968 600 000 599 955
A32146 EAKR Uusiomateriaalien ja kalliokiviainesten käytön esteet Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.5.2013 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 21 000 21 000 30 500 30 500
A32147 EAKR Pyhä-Luoston alueen ympärivuotisen matkailun toimintaedellytysten parantaminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2012 30.6.2015 Lapin ELY:n ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 469 000 468 657 603 000 602 560
A32148 EAKR Hartolan arvokkaat luontokohteet ja perinnemaisemat Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 30.9.2013 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 37 500 37 500 50 000 50 000
A32149 EAKR Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI) vaihe 1 Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.5.2015 Lapin liitto 509 800 507 484 586 000 583 529
A32150 EAKR Green Innovations on Green Campus - protopaja Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2013 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy 198 288 198 288 330 480 330 480
A32151 EAKR Ajoneuvojen testauskeskushankkeen ylläpito Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2012 Measurepolis Development Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32152 EAKR Uusi toimintamalli metsäkoneiden siirtokuljetuksiin Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.7.2014 Kainuun Etu Oy 176 346 147 367 213 551 178 642
A32153 EAKR Eurooppa 2014+Koillis-Suomi Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.3.2013 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 35 000 35 000 50 000 50 000
A32154 EAKR Lisävauhtia koulutusvientiin Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.9.2014 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Jkky) 239 120 239 120 321 600 328 347
A32155 EAKR TANDEM - Orgaanisten haitallisten aineiden karakterisointi ja monitorointi prosessi- ja ympäristönäytteistä Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.5.2014 Jyväskylän yliopisto 150 000 55 534 216 000 66 938
A32156 EAKR Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin kehittämisympäristönä Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö s.r. 693 978 670 761 831 266 822 487
A32157 EAKR Ylivieskan seutukunnan osaamisen kärjet 2014+ (YSK2014+) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.6.2013 Ylivieskan seutukuntayhdistys ry 35 000 35 000 50 000 50 000
A32158 EAKR NIHAK-seudun strategiset painopisteet 2014+ Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.5.2013 Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry 35 000 35 000 50 000 50 000
A32159 EAKR Opiksi ohjelmasta Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 30.9.2013 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 35 000 35 000 50 000 50 000
A32160 EAKR Ilmo - maantieliikenteen logistiikkakeskuksen, siviililentoliiketoiminnan, raideliikenteen sekä yritysten investointien kehittämishanke Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.8.2015 Jämsek Oy 259 000 239 332 370 000 341 904
A32161 EAKR Koitelin alueen kehittäminen - Rakennusvaihe II Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.8.2013 Oulun kaupunki / Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 138 250 138 250 396 971 396 971
A32162 EAKR Globaalit innovaatioverkostot terveys-ja hyvinvointialalla Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.4.2015 Oulun yliopisto/Center for Health and Technology 164 276 159 966 234 680 228 672
A32163 EAKR Hyvinvointimatkailua lapsille ja nuorille Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2013 Luonto-,liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala 79 436 79 436 113 480 113 480
A32164 EAKR Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa - ympäristövaikutusten arviointi, mittaus ja minimointi - SULKA Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2012 31.12.2014 Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio 1 449 448 1 449 448 1 731 310 1 740 745
A32165 EAKR Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.6.2015 Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 75 000 75 000 100 000 100 000
A32166 EAKR Virtuaalimatkailun sisältöpilotti - VirMa Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.8.2013 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK), Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk), Tekniikan yksikkö 35 000 35 000 50 000 50 000
A32067 EAKR "Tuotteista ja myy"- Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma 2012-2013 Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2014 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy 708 578 691 441 1 189 130 1 175 879
A32068 EAKR Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2011 31.12.2014 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy 400 000 384 756 480 000 461 893
A32069 EAKR Mäntyharjun keskustan kehittäminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.7.2012 30.6.2014 Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy 142 142 138 300 203 060 197 571
A32070 EAKR City 2020 - Mikkelin keskustan uudistaminen jatkuu Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Mikkelin kaupunki 268 609 244 394 326 170 296 767
A32071 EAKR Mäntyharju-Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 3.5.2012 31.12.2014 Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy 284 844 280 451 541 988 535 722
A32072 EAKR RAVITA - Lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2013 Someron kaupunki 87 990 73 932 125 700 105 618
A32073 EAKR Mathantverk i Finland Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2013 28.2.2014 Kimitoöns kommun 52 395 52 395 74 850 74 850
A32074 EAKR Vesistöt -hanke Vesistöympäristön ja matkailukalastuksen kehittämishanke Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.1.2012 30.6.2014 Kainuun Etu Oy 158 000 150 191 176 000 167 726
A32075 EAKR Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.6.2014 Ukipolis Oy 107 383 101 857 140 205 134 679
A32076 EAKR Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 15.3.2012 31.12.2014 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö 168 292 167 356 168 292 167 356
A32077 EAKR Welhoveden rengastien kehittämisinvestoinnit Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 15.6.2011 31.12.2014 Uudenkaupungin kaupunki 84 990 71 052 169 980 142 104
A32078 EAKR Langin kartanon sivurakennus Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.5.2013 Kiinteistö Oy Kummatti 108 000 108 000 108 000 108 000
A32079 EAKR FREES Technology Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.7.2012 30.9.2014 Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) / Kouvolan kaupunki 110 656 110 620 158 080 158 029
A32080 EAKR Aurinkovuoren pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.12.2012 Asikkalan kunta tekninen toimi 75 000 51 401 100 000 68 535
A32081 EAKR TehoFPGA-I Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.8.2014 Vaasan yliopisto 70 000 66 502 85 000 80 752
A32082 EAKR Vesiviskurin siirto, Lapinlahti Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.3.2012 31.12.2012 Lapinlahden kunta 35 000 35 000 50 000 50 000
A32083 EAKR KAUPAKS - Kaupan ja palveluliiketoimintaympäristöjen kehittäminen Joensuun seudulla Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 280 980 276 548 401 400 395 069
A32084 EAKR 3DLAPLAND - Peli- ja 3D-koulutuksen kehittäminen Lapissa Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.3.2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto 249 600 228 618 312 000 285 772
A32085 EAKR RAKENNUSAUTOMAATION T&K&I -YMPÄRISTÖ Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2013 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 189 669 189 669 268 000 284 150
A32086 EAKR Etelä-Savon ammattiopiston oppimisympäristöjen suunnittelu Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2013 Etelä-Savon Koulutus Oy 82 298 82 297 117 568 117 567
A32087 EAKR Lahden innovaatiokeskittymä investointihanke Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 30.6.2013 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 177 500 177 500 355 000 355 000
A32088 EAKR Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus -hanke Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.3.2015 Tammelan kunta 195 000 194 934 290 000 289 929
A32089 EAKR Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen luontomatkailusuunnitelman mukaiset korjausinvestoinnit (MERKUR) Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.5.2012 31.8.2014 Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut 117 600 117 600 165 000 172 447
A32090 EAKR Testiaseman laitteisto Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 34 000 34 000 40 000 40 000
A32091 EAKR Tehtävänä tulevaisuus - Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 30.4.2015 Kuopion kaupunki 1 590 183 1 583 423 2 180 517 2 172 004
A32092 EAKR Forssan Kalliomäen linjojen madallus Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.4.2015 Forssan kaupunki 213 000 213 000 426 147 426 147
A32093 EAKR Lentoyhteyksien ja matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämishanke Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2011 31.10.2013 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 163 334 156 292 233 334 223 275
A32094 EAKR Loisto -hanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.1.2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus 35 000 35 000 50 000 50 000
A32095 EAKR ITÄ-EKO, Itä-Suomen ekovoimalaitoksen perustamissuunnitelma ja teknologiaselvitykset Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 30.1.2012 31.3.2014 Navitas Kehitys Oy / Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä (osatoteuttaja) 570 500 567 397 815 000 810 567
A32096 EAKR KOAKE 1: Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen 2012-2014 Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 3.1.2012 30.6.2014 Kontiolahden kunta 105 000 105 000 150 000 150 000
A32097 EAKR KOAKE 2: Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen 2012-2014 Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 3.1.2012 30.6.2014 Kontiolahden kunta 225 000 225 000 450 000 450 000
A32098 EAKR KOAKE 3: Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen 2012-2014 Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 3.1.2012 30.6.2014 Kontolahden kunta 212 500 212 500 250 000 250 000
A32099 EAKR Biojalostamon jäähdytysselvitys Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2011 28.2.2013 Sievin kunta 122 500 77 769 175 000 111 099
A32100 EAKR DIGRA - Digitaalisesta raakadatasta aineistoksi Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.3.2015 Helsingin yliopisto / Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus 318 800 318 776 468 800 468 765
A32101 EAKR 9-tien yritystoiminnan kehittäminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.3.2015 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy 160 202 158 697 232 906 230 717
A32102 EAKR Esedun uudet opetusteknologiat Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.8.2014 Etelä-Savon Koulutus Oy 421 414 420 974 602 020 601 392
A32103 EAKR TULEVAISUUDEN TURVALLISET ELINTARVIKEPAKKAUKSET Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.9.2014 Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Teknillinen tiedekunta/LUT Metalli 759 570 757 998 985 100 987 859
A32104 EAKR Pohjois-Pohjanmaan elinkeinopainotteinen kulttuurin ja luovan talouden kehittämisohjelma Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.6.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto 24 500 24 500 35 000 35 000
A32105 EAKR PuuAsTe - Puutuoteteollisuuden asiantuntija- ja testauspalveluiden kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Centria ammattikorkeakoulu Oy, CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieskan yksikkö 252 000 252 000 306 000 309 650
A32106 EAKR Kivi- ja kaivosalan koulutuspiste, koulutuksen käynnistäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 28.2.2014 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto/Taivalkosken yksikkö 625 000 621 117 993 000 987 467
A32107 EAKR Pallas-Ylläs Charter Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 28.2.2014 Metsähallitus, Luontopalvelut Lappi 181 000 181 000 242 019 252 019
A32108 EAKR Oulunkaaren kuntalogistiikan seuranta- ja toimintamalli Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.1.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä 35 000 35 000 50 000 50 000
A32109 EAKR POHJOIS-KARJALA GEOPARK - SELVITYS GEOPARKIN PERUSTAMISEDELLYTYKSISTÄ Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 27.2.2012 30.6.2013 Itä-Suomen yliopisto 33 400 33 399 50 000 48 000
A32110 EAKR Metsätaimipatologian laboratorio Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.7.2013 Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka 85 000 85 000 170 000 170 000
A32111 EAKR KOKOluova Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.12.2012 Oulun kaupunki, Businessoulu liikelaitos 35 000 35 000 50 000 50 000
A32112 EAKR KALAPISA 2017 Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.12.2014 Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue 157 500 152 121 236 250 229 762
A32113 EAKR Hanhikivi -yhteyshanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.4.2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus 474 095 433 007 677 278 618 582
A32114 EAKR Tie Tankavaaraan Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Kultamuseosäätiö 65 688 65 688 84 744 84 743
A32115 EAKR iTOP Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.9.2013 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu 57 908 51 377 82 726 73 396
A32116 EAKR Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu Kauhajoki-kampus ja Kurikka-kampus Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.10.2014 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy 206 100 206 100 294 512 294 512
A32015 EAKR TYKKI - Tiedepuiston yrityskehityspalvelut kasvuhakuisille ja innovatiivisille liikeideoille Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.9.2014 Kuopio Innovation Oy 456 892 419 395 692 901 636 026
A32016 EAKR Tupa -tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen Länsi-Suomi 3 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry EPTEK 138 887 138 887 195 410 195 410
A32017 EAKR Bio Refine Tech - Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 30.9.2014 Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö 1 479 496 1 449 512 1 744 573 1 701 740
A32018 EAKR KUMURU - Kulttuurin, musiikin ja ruoan yhteinen kattaus Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.6.2014 Turun yliopisto, funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus 160 000 158 598 200 000 198 248
A32019 EAKR Tomovake II Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.6.2014 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 297 309 296 971 424 727 424 247
A32020 EAKR SOFTWARE SAVO Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 15.11.2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy 158 066 95 610 225 809 136 586
A32021 EAKR Saaristolaisuus voimavaraksi Söderskärillä ja Glosholmenilla Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2012 31.10.2014 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 304 000 304 000 428 160 428 160
A32022 EAKR Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristön rakentaminen Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2013 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu / Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 250 000 236 883 333 100 331 942
A32023 EAKR Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö (SKY) Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Lapin ammattikorkeakoulu 114 640 107 555 143 300 134 444
A32024 EAKR SAUMA - Sponsorointi ja alueen markkinointi AV-tuotannoissa Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.3.2014 Oulun kaupunki / BusinessOulu liikelaitos 120 118 110 918 171 596 158 455
A32025 EAKR Made in Lapland II Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 30.9.2013 Rovalan Setlementti Ry 107 416 92 011 112 416 97 011
A32026 EAKR Maalahden kulttuuriympäristöohjelma Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 28.2.2015 Maalahden kunta 56 000 51 681 80 000 73 830
A32027 EAKR VoimaNainen 2020 Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.8.2014 Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry 171 640 166 473 171 640 166 473
A32028 EAKR Puurikastamo (Puuri) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.6.2014 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 1 224 188 1 187 806 1 514 450 1 537 868
A32029 EAKR Kotilammen virkistysalueen rakennusprojekti Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 1.3.2013 Kaskisten kaupunki 53 625 53 625 71 500 71 500
A32030 EAKR Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.12.2014 Kuopion kaupunki, Ulkoilu- ja virkistysyksikkö 1 421 880 1 421 669 1 777 350 1 777 068
A32031 EAKR Ikäosaamisen vahvistaminen monialaisena yhteistyönä (IMMO) Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.7.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 206 500 195 109 295 000 278 727
A32032 EAKR Ympäristöturvallisuus -miniklusteri Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.12.2014 Miktech Oy 271 680 269 328 367 859 364 674
A32033 EAKR Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen EAKR-tiedotus, yritysrahoitus Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.4.2012 31.12.2014 Keski-Suomen ELY-keskus 43 358 26 163 43 358 26 163
A32034 EAKR Jäämeren käytävän kehittäminen Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.11.2014 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 169 890 166 462 242 700 237 804
A32035 EAKR Ilmastoasiat kunnassa - toimeenpanoa ja yhteistyötä Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Porin kaupunki, ympäristövirasto 70 000 70 000 100 000 100 000
A32036 EAKR Yyterinniemen luontopalveluiden kehittäminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 30.4.2015 Porin ympäristövirasto 121 264 120 509 242 528 241 018
A32037 EAKR Bio- ja muut uusiutuvat energiakäytännöt malliksi BKMPOKE Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 30.6.2013 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 68 540 55 485 97 915 79 265
A32038 EAKR SEISLAB-sovelletun seismologian laboratorio Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.12.2014 OULUN YLIOPISTO, SGO/Oulun yksikkö 287 840 287 840 379 200 379 199
A32039 EAKR MAINIO, Käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät, palvelut sekä innovaatioympäristöt Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Center for Internet Excellence, Oulun Yliopisto 551 418 526 655 787 740 752 364
A32040 EAKR Ilmailualan oppimisympäristö/Utin helikopterikoulutuskeskus Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2013 Kouvolan kaupunki / Kouvolan seudun ammattiopisto 871 000 871 000 3 000 000 3 354 271
A32041 EAKR Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 28.2.2014 Etelä-Savon maakuntaliitto 1 360 254 1 347 308 1 552 834 1 539 428
A32042 EAKR Muutos Nyt - Hyvät asiat käytäntöön monialaisilla verkostoilla Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.1.2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto 332 500 322 978 475 000 462 803
A32043 EAKR Kouvolan ydinkeskustan kehittäminen Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.12.2012 Kouvolan kaupunki 111 000 111 000 157 000 158 358
A32044 EAKR Hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehitys- ja koulutusympäristö Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2013 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) / Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö 605 970 605 861 848 680 853 516
A32045 EAKR Arjenhallinta- ja toimijoiden yrittäjyystaidot Joensuun Perheentalossa Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.4.2014 Pelastakaa Lapset ry, Itä-Suomen aluetoimisto 164 500 154 990 204 500 192 732
A32046 EAKR TOKA - Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 28.2.2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy 103 370 103 370 156 740 156 740
A32047 EAKR Katto kuntoon Leineperin ruukin Härkätallissa Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2012 30.6.2013 Ulvilan kaupunkin 39 700 38 818 79 400 77 636
A32049 EAKR Future center esiselvitys Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 28.2.2013 Vaasan yliopisto 29 942 29 424 42 775 42 034
A32050 EAKR Sotahistorian taltionti ja tuotteistaminen Ilomantsissa Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Ilomantsin kunta 200 900 182 024 269 780 260 034
A32051 EAKR Opetuskaivos, panostuslaitteisto ja simulaattori Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 399 000 361 203 570 000 516 004
A32052 EAKR Katson maalaismaisemaa Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2013 Satakuntaliitto 48 000 48 000 60 000 60 000
A32053 EAKR Saariselän laskettelu- ja rinnetoimintojen, reitistöjen ja liikuntasuorituspaikkojen masterplan Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2012 31.1.2013 Inarin kunta 36 000 27 475 60 000 45 792
A32054 EAKR Maa-järvilämmön tuotantokapasiteetin mittaus ja arviointi Länsi-Suomi 1 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 1.12.2011 31.12.2012 Verte Oy 40 000 0 80 000 0
A32055 EAKR Galtbyn, Norrskatan ja Kittuisen lauttapaikkojen muutoshanke Etelä-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.9.2013 Liikennevirasto 1 000 000 1 000 000 7 491 250 7 491 250
A32056 EAKR Räätälöidyt piensarjat terästutkimusympäristö Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.6.2014 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU 585 000 584 599 730 000 729 502
A32057 EAKR EMERGY - ympäristö viranomaisyhteistyön tehostamiseen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.12.2013 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 85 500 85 500 114 000 114 000
A32058 EAKR Energia- ja ympäristöalan kehittämistarpeet ja innovaatiot pk-yrityksissä Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Thermopolis Oy 86 635 83 234 124 246 119 386
A32059 EAKR Kuopion Biopankin infrastruktuurin kehittäminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 198 000 162 654 327 500 269 041
A32061 EAKR Urheilun ja liikunnan osaamiskeskus Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2014 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 193 200 192 703 276 000 275 291
A32062 EAKR Landgången Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.12.2012 Skepparklubben Närpes r.f. 17 074 15 660 20 733 19 016
A32063 EAKR Mussalon puutekniikan laboratorion jatko Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 31.8.2013 Cursor Oy 38 500 30 798 55 000 43 997
A32064 EAKR ALD-sovelluskeskus Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2013 Miktech Oy 121 590 29 613 168 700 41 087
A32065 EAKR Salon äkillisen rakennemuutoksen koordinaatiohanke Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2012 15.5.2014 Yrityssalo Oy 119 000 118 998 170 000 169 997
A32066 EAKR Invest in Salo 2 Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2012 30.6.2015 Salon kaupunki 642 880 642 880 918 400 918 400
A30810 EAKR Maisemanhoidosta työtä Lappiin Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2012 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 163 464 155 192 203 464 193 165
A30811 EAKR Etelä-Karjalan kaupunkien Ilmasto-ohjelmien toteutus ja seuranta - EKIS jatkohanke Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.8.2011 Imatran kaupunki, ympäristöyksikkö 274 610 273 014 392 300 389 215
A30812 EAKR Kalajokisuun väylät -hanke Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Kalajoen kaupunki 161 140 160 606 230 200 229 450
A30813 EAKR JOHTAMISLABORATORIO Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 30.9.2010 POHTO Oy 225 500 220 346 337 318 329 715
A30814 EAKR Pirkanmaan liiton EAKR -hallinnointiprojekti, Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite. (Viestintä.) Länsi-Suomi 5 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2007 31.8.2015 Pirkanmaan liitto 78 976 78 976 78 976 78 976
A30815 EAKR LEHTI Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.3.2012 Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy -LAKES 1 251 031 1 141 981 1 692 940 1 614 690
A30816 EAKR Etelä-Savo - Saimaan maakunta tunnetuksi Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.12.2011 Etelä-Savon maakuntaliitto 490 000 473 480 625 000 601 176
A30817 EAKR Potilashotelli Etelä-Savoon -selvityshanke Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.8.2009 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 65 590 63 102 92 700 89 147
A30818 EAKR Teknologian kasvuohjelma 2007-2011, Technogrow jatko2009 Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.1.2010 Cursor Oy 137 000 136 857 198 500 235 846
A30819 EAKR Innorail Development jatkohanke 1 Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.12.2008 30.11.2009 Kouvolan Yritysmagneetti Oy 390 000 388 906 652 000 650 344
A30820 EAKR Tärkeiden pohjavesialueiden riskien hallinta Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2009 30.1.2011 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 101 250 92 779 135 000 123 705
A30821 EAKR Jotunheimin salaisuus - elinkeinollinen kehittämishanke Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2009 Humppilan kunta 54 600 54 600 76 600 76 600
A30822 EAKR Iin Vanhan Haminan kulttuuriympäristön turvaaminen ja kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Iin kunta 428 625 418 443 571 500 557 980
A30823 EAKR Tekninen tuki: tietojärjestelmien kehittäminen ja toimeenpano Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.10.2015 KEHA-keskus 849 588 842 690 849 588 842 690
A30824 EAKR Virtuaalisen kuntapalvelutoimiston mallintaminen ja pilotointi Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2011 Oulunkaaren seutukunta kuntayhtymä 210 000 201 619 300 000 288 027
A30825 EAKR Tekninen tuki: tietojärjestelmien kehittäminen ja toimeenpano Pohjois-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.5.2014 AHTi-yksikkö 320 650 320 650 320 650 320 650
A30826 EAKR KOITELI 2012 -Ulkoilupolkujen ja retkeilyrakenteiden parantaminen sekä reittien toteutus Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.3.2008 30.4.2010 Kiimingin kunta, KIDE - Kiimingin Kehitys 167 485 167 484 209 356 209 356
A30827 EAKR Kestävä hevosympäristö Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.12.2011 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 384 073 384 073 631 578 651 877
A30828 EAKR Raahen syväsatama, vaihe V, uuden satamakentän rakentaminen alueelle V sekä reunapenkereen loppuunrakentaminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.12.2009 Raahen kaupunki 1 560 000 1 560 000 5 200 000 5 262 650
A30829 EAKR Vanhustenhuollon resurssien ja hoidon laadun johtaminen Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 378 164 341 618 540 234 487 988
A30830 EAKR HÄKÄ-projekti Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2010 Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, VAMK Oy 33 584 23 365 45 401 30 460
A30831 EAKR Hyvinvoiva työikäinen Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2011 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Oy 85 588 75 897 110 042 98 129
A30832 EAKR Pohjois-Savon pohjavesien suojelusuunnitelma -hanke Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry. (SKVSY) 301 630 301 630 387 900 387 900
A30833 EAKR Biokeskus Kuopion kantasolukeskuksen kehittäminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2011 Itä-Suomen yliopisto 499 400 499 400 556 300 556 300
A30834 EAKR HYMA2 Pohjalaisen hyvinvointimatkailun tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille Länsi-Suomi 1 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.9.2011 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / SeAMK Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoki 73 656 64 686 85 305 84 748
A30835 EAKR Invest in Seinäjoki Region Länsi-Suomi 3 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.7.2012 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy (nyk. Frami Oy) 164 500 164 467 232 000 231 954
A30836 EAKR Liikuntaisännöitsijä- eli LISÄ -hanke Länsi-Suomi 3 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2010 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry 54 909 48 878 70 252 62 650
A30837 EAKR Oulujokilaakson tervareitistö; Kallioselkä-Sankivaaran hiihto- ja patikkareitti Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2010 Oulun kaupunki, liikuntavirasto 436 900 255 536 514 000 300 630
A30838 EAKR Pyhäjärven Pohjoisosan kunnostus Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2011 Pyhäjärven kaupunki 345 100 345 100 406 000 406 000
A30839 EAKR AVOKI - Avointen oppimisympäristöjen kehittäminen Pirkanmaan toisen asteen koulutuksessa Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 29.2.2012 Tampereen kaupunki/Toisen asteen koulutus 640 440 637 152 889 500 916 995
A30840 EAKR Saariselän alueen ympäristötyöt Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.10.2011 Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus; ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 346 500 344 719 445 500 445 089
A30841 EAKR Itä-Lapin moottorikelkkailureittien kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2010 Lapin ympäristökeskus 525 000 518 057 700 000 690 743
A30842 EAKR Esiselvitys etäterveydenhuollon kehittämismahdollisuuksista osana laadun nostoa niukoilla resurseilla Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 4.2.2009 31.8.2009 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 28 000 16 753 40 000 23 933
A30843 EAKR Rauman Seudun Kilpailukykyohjelman jatkohakemus Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2010 Rauman Seudun Kehitys Oy 70 000 59 263 140 000 118 631
A30844 EAKR TIIROSTA TERVOON, vaihe-I, Tervon väylän ruoppaus Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.8.2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 250 000 250 000 295 000 295 000
A30845 EAKR Otavan kotieläinpuisto - kokonaissuunnitelman valmistelu perhematkailukeskuksen perustamiseksi Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.3.2010 Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto 74 725 46 830 149 450 93 661
A30846 EAKR WorkPlace Pirkanmaa Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.5.2011 Itämeri-instituutin säätiö / Suomen Itämeri-instituutti 141 849 129 032 231 849 214 554
A30847 EAKR Tekninen tuki 2008 Etelä-Suomi 6 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2010 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 50 586 49 934 50 586 49 934
A30848 EAKR Pirkanmaan Festivaalit - voimaa verkostoista (haasteellisten alueiden osahanke) Länsi-Suomi 3 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.9.2012 Pirkanmaan festivaalit ry 92 483 89 906 142 282 138 422
A30849 EAKR Pirkanmaan Festivaalit - voimaa verkostoista (suurten kaupunkiseutujen osahanke) Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.9.2012 Pirkanmaan festivaalit ry 170 182 167 990 261 820 258 636
A30850 EAKR Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö - VILHO Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.7.2011 OSEKK / Oulun seudun ammattikorkeakoulu, terveysalan Oulaisten yksikkö 228 000 223 730 285 000 279 662
A30851 EAKR Painetun Elektroniikan innovaatioympäristö, R2R-PILOT Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2012 Valtion teknillinen tutkimuskeskus 2 325 000 2 325 000 2 790 000 2 790 000
A30852 EAKR Kilpailukykyä metalli- ja elintarviketeollisuuden yhteistyöstä - METELI Länsi-Suomi 1 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2011 Frami Oy 141 000 130 197 188 000 177 197
A30853 EAKR Matkustajaterminaali Kotkan kulttuurisatamaan Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.9.2011 Kotkan kaupunginhallitus, tilapalvelu 75 000 10 428 150 000 20 857
A30854 EAKR SAFGOF, Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2007 30.4.2011 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry. 550 000 549 477 880 000 879 163
A30855 EAKR Kilpailukykyä Pyhäjärviseudun luonnosta Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.7.2012 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö 154 945 154 945 189 945 189 945
A30856 EAKR Selkämeren kansallispuisto Rauma Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 30.6.2013 Rauman kaupunki 248 570 247 324 497 140 494 648
A30857 EAKR TUHKA Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 186 650 174 640 266 650 248 047
A30858 EAKR Karhulan Teollisuuspuiston kehittämishanke Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 20.1.2009 30.12.2011 Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry 110 250 96 836 122 250 108 836
A30859 EAKR Kainuun KV-matkailumarkkinoinnin koordinointihanke 2009-2010 / Kainuu International Tourism Marketing Project 2009-2010 Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Kainuun Etu Oy 1 124 700 1 066 124 1 126 700 1 067 703
A30860 EAKR Idän Taigan alueen matkailuyhteistyön kehittäminen Itä-Suomi 3 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 30.6.2011 Kainuun Etu Oy 90 420 86 116 114 002 104 569
A30861 EAKR Hyvinvoinnin neloskierre Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2012 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu 370 513 369 288 514 751 513 084
A30862 EAKR Measurepolis - mittaustekniikan liiketoiminnan kehityshanke Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2010 Measurepolis Development Oy 431 950 426 986 620 000 564 994
A30863 EAKR Palvelualan kasvuohjelma - Palkeet Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 28.2.2012 Cursor Oy 528 975 510 349 702 900 678 043
A30864 EAKR Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - DigiKasvu, jatko 2009 Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 28.2.2011 Cursor Oy 800 000 794 198 1 052 000 1 041 992
A30865 EAKR Akkojärven kunnostushanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.7.2008 31.3.2011 Töysän Ylipään nuorisoseura 10 000 9 408 15 000 14 143
A30866 EAKR Inarin kunnan moottorikelkkareittien suunnittelu Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Keskeytynyt 1.1.2009 31.5.2010 Inarin kunta 32 050 11 584 64 100 23 168
A30867 EAKR Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-TUHKA Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 30.9.2011 Teknologian tutkimuskeskus VTT/Bioenergia osaamiskeskus 161 000 133 113 204 000 176 113
A30868 EAKR Lounais-Hämeen museot matkailukäyttöön Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.12.2011 Tammelan kunta 135 950 126 520 211 850 197 582
A30869 EAKR Kallioniemen huvilan kunnostaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.1.2009 31.12.2013 Mikkelin kaupunki, Tilakeskus 148 162 148 162 211 660 211 660
A30870 EAKR Rokuan alueen palveluvarustuksen kunnostaminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut 115 000 114 576 182 800 185 375
A30871 EAKR Arppen jäljillä - uutta yritystoimintaa Keski-Karjalaan Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI 180 000 147 603 244 200 233 753
A30872 EAKR Kotilammen virkistysalueen yleissuunnitelma ja yleiskaava-alueen liikunnan olosuhteiden selvitystyö Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.11.2008 30.9.2009 Kaskisten kaupunki 16 000 16 000 20 000 21 900
A30873 EAKR Iisalmen ydinkeskustan kehittäminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 6.3.2009 31.7.2010 Iisalmen kaupunki 36 600 36 600 61 000 61 000
A30874 EAKR Leväsjoen Alinenjärven kunnostus ja hoitohanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.6.2010 Leväsjoen Alinenjärviseura ry 27 000 25 264 31 800 31 264
A30875 EAKR Vastaanottohallin rakentaminen Ketolan (Kemijärven) lentokentälle Pohjois-Suomi 3 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 1.4.2009 30.6.2011 Kemijärven kaupunki 920 000 0 2 300 000 0
A30876 EAKR Kirkkolahden ruoppaus - selvityshanke Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 6.4.2009 31.12.2010 Länsi-Turunmaan kaupunki 24 500 24 500 35 000 35 000
A30877 EAKR EAKR tekninen tuki, tiedotus ja viestintä, Lappi (ent. Y-vastuualue) Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4 368 2 637 4 368 2 637
A30878 EAKR Pelitutkimuskeskus Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos 435 532 380 392 489 362 427 406
A30879 EAKR Painettavien materiaalien tutkimusympäristö Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 30.9.2010 Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan osasto, optoelektroniikan ja mittaustekniikan laboratorio 443 220 423 706 498 000 476 074
A30880 EAKR Elinvoimainen Lestijoen vesistö Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2009 30.9.2011 Etelä-Pohjanmaan ely-keskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 197 000 174 581 200 000 177 239
A30881 EAKR Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2011 Oulun yliopisto, Thule instituutti 347 100 344 793 390 000 387 408
A30882 EAKR Tulevaisuuden työstö mobiililla tuella Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.4.2011 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 668 325 560 416 891 100 747 221
A30883 EAKR Kulttuuriperintökohteiden kunnostaminen osana itäisen Suomenlahden matkailua Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2013 Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 66 500 66 500 84 000 84 000
A30884 EAKR Bioenergiakeskuksen lämmityskattiloiden testausympäristö (1) - BDC Kattilatestaus 1 Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.8.2011 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 143 000 132 433 220 000 203 744
A30885 EAKR Kylpylän ja liikunta-alueiden saneeraaminen ja toimiminnallisten edellytysten parantaminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.5.2010 Leppävirran kunta 90 000 90 000 150 000 150 000
A30886 EAKR Raahen syväsatama, vaihe VII, aallonmurtajan puhkaisu Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.12.2009 Raahen kaupunki 333 900 326 362 1 113 000 1 087 876
A30887 EAKR FIS kilpailu- ja harjoittelurinne Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2010 Kuusamon kaupunki 957 400 957 400 1 117 000 1 117 000
A30888 EAKR Bioenergiakeskuksen lämmityskattiloiden testausympäristö (2) - BDC Kattilatestaus 2 Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.12.2011 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 252 240 243 690 315 300 304 612
A30889 EAKR Miehistökasarmin saneeraus Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.3.2010 Kouvolan kaupunki 300 000 285 095 763 000 725 434
A30890 EAKR Arktikum ympärivuotiseksi nähtävyydeksi Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2009 31.10.2013 Lapin yliopisto / Hallintoyksikkö 103 714 103 657 114 714 114 656
A30891 EAKR Metsäalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vakiinnuttaminen Etelä-Savossa Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 120 400 99 668 172 000 142 384
A30892 EAKR Pohjois-Karjalan historiamatkailun vierailijakeskus -vaihe 2 Itä-Suomi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2010 Joensuun kaupunki 315 750 315 750 401 000 527 051
A30893 EAKR Bra avlopp i Eugmo Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.4.2014 Larsmo kommun 31 500 31 252 42 000 41 669
A30894 EAKR MESIKO - Metsäkonesimulaattori ja energiapuukourat osaksi oppimisympäristöä Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.10.2010 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 104 000 101 863 160 000 156 713
A30895 EAKR BETTY - Betonin tutkimus- ja kehitysympäristön kehittäminen Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 30.6.2012 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 144 200 138 947 179 700 173 158
A30896 EAKR Paikkatiedon innovaatioverkoston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.8.2012 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-alan yksikkö 456 000 455 680 570 000 569 601
A30897 EAKR Kemin keskustan kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2012 Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus 956 250 809 223 2 125 000 1 798 275
A30898 EAKR PÄIJÄT-HÄMEEN POSKI-HANKE Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.5.2013 Geologian tutkimuskeskus/Etelä-Suomen yksikkö 473 200 473 200 586 000 586 000
A30899 EAKR VETOS - Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 27.4.2009 30.4.2012 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu 176 849 159 139 270 000 242 961
A30900 EAKR VELOG- Vetovoimaa logistiikalla Forssan seudulle Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 27.4.2009 31.12.2011 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu 216 150 208 953 330 000 319 012
A30901 EAKR Virtuaalisten kuntoutusjärjestelmien kehittäminen ja testaustoiminta kuntoutuspalvelujen tuotannon ja järjestämisen edistäjänä. Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2010 Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron 182 000 170 600 288 800 277 400
A30902 EAKR Näyttely paikallaan! Sallan aseman kulttuuriympäristön säilyttäminen Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.8.2010 Sallan kunta 328 948 321 866 469 926 459 808
A30903 EAKR HÄJY 011 Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2011 Lopen kunta 171 000 159 912 263 000 245 959
A30904 EAKR Medibothnia Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2011 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn 100 000 100 000 300 000 300 000
A30905 EAKR Tahkolahden kehittämisinvestoinnit Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.11.2008 31.12.2010 Nilsiän kaupunki 1 008 000 853 109 1 840 000 1 556 748
A30906 EAKR Suomu-Isokylä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, täydentävät rakenteet osa 1 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2011 Kemijärven kaupunki 150 000 150 000 200 000 200 000
A30907 EAKR Suomu-Isokylä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, täydentävät rakenteet osa 2 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2011 Kemijärven kaupunki 286 000 286 000 381 000 381 000
A30908 EAKR Villilän koordinointi- ja kehittämishanke Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Keskeytynyt 1.7.2009 31.12.2012 Nakkilan kunta 260 820 258 561 372 600 375 995
A30909 EAKR Vesitutkimuksen ja siihen liittyvien sovellusten keskitetty koulutus- ja kehitysympäristö Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.9.2010 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 258 730 256 992 284 320 282 409
A30910 EAKR Mt. 8484 Virpiniementien kevyen liikenteen järjestelyt Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 6.4.2009 30.11.2010 Liikennevirasto 1 224 500 1 209 588 1 580 000 1 560 759
A30911 EAKR Seudullinen kilpailukykyohjelma Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.8.2010 Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK 73 000 41 521 146 000 116 482
A30912 EAKR Matalaenergiarakentamisen edistäminen kerrostalotuotannossa Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2010 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab 45 020 45 020 56 700 56 700
A30913 EAKR PARADIGMA II, Etelä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeen jatkaminen Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.9.2011 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 322 000 314 799 460 000 449 714
A30914 EAKR Purmojärven kunnostushanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.4.2009 31.12.2011 Kauhavan kaupunki 561 000 561 000 1 041 000 1 041 000
A30915 EAKR Esiselvitys keskitetyn biokaasulaitoksen toteutettavuudesta Pieksämäelle Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.10.2010 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 29 960 29 552 34 800 34 382
A30916 EAKR RAKSU - Yhteisöllinen osaamisympäristö Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.12.2012 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu 223 640 188 083 261 319 261 319
A30917 EAKR Ekotehokkaan loma-asumisen kehittäminen Etelä-Savossa ja loma-asuntomessuilla 2011 Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Mäntyharjun kunta 296 564 248 953 593 128 497 937
A30918 EAKR Pirkanmaan TE-keskuksen tekninen tuki (EAKR) 2007-2013: Tiedotus ja viestintä Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.8.2015 Keski-Suomen ELY-keskus 78 068 78 068 78 068 78 068
A30919 EAKR Keskeisten yritysalueiden valaistusjärjestelmien uudistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2010 Varkauden kaupunki 212 646 180 884 303 780 258 406
A30920 EAKR Navitas- yritysalueen liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteutus Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.8.2011 Varkauden kaupunki 427 000 363 874 610 000 519 820
A30921 EAKR Hausjärven pohjavesialueen luoteisosan tutkimus Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.10.2008 30.6.2010 Riihimäen kaupungin vesihuoltolaitos 84 000 73 467 120 000 104 954
A30922 EAKR KILPISJÄRVI 2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.7.2009 31.10.2011 ENONTEKIÖN KUNTA 210 000 210 000 270 000 285 500
A30923 EAKR Toimintamallien kehittäminen uusia kuljetusmuotoja palveleville biopolttoaineterminaaleille Keski-Suomessa - BIOTERMINAALI Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2009 31.5.2011 Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT/Bioenergia osaamiskeskus 105 000 103 975 115 000 113 975
A30924 EAKR EkoPelletti - Tutkimusympäristö Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 30.6.2011 OSEKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö 192 746 192 746 240 934 240 934
A30925 EAKR Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus ja vedenkorkeuden noston suunnittelu Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 30.4.2012 Tammelan kunta 100 500 98 470 124 500 121 196
A30926 EAKR Luonnonvarojen kestävän käytön tehostaminen ja innovaatiot Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.6.2010 Joensuun yliopisto 400 000 400 000 430 000 430 000
A30927 EAKR Liikkuva kaivannais- ja kiviainesosaamisen laboratorio Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.12.2011 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu 267 764 267 764 382 520 383 042
A30928 EAKR Haverin Piippulanrivin kunnostus Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2009 30.12.2009 Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka 38 760 38 759 130 000 77 518
A30929 EAKR Sorvarintien ja Toivalan yritystonttien rakentaminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 20.2.2009 30.6.2010 Siilinjärven kunta 250 000 211 287 1 010 000 851 967
A30930 EAKR Hyvinvointipalveluiden läpinäkyvyys osto-ja myyntiprosesseissa (HYVOPA) Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2009 28.2.2011 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 215 005 201 652 257 875 257 875
A30931 EAKR Virtuaalikymppi - Ikäihmisten kognitiivinen ja sosiaalinen aktivointi teknologiavälitteisten palvelujen avulla Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.3.2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu 298 004 298 004 400 370 401 610
A30933 EAKR Kinkomaan Vitapoliksen kehitys- ja markkinointiprojekti 2009-2011 Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2011 Jykes Kiinteistöt Oy 100 000 100 000 200 000 200 000
A30934 EAKR Pielisen museon vanhojen rakennusten kunnostaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.12.2011 Lieksan kaupunki 386 625 381 877 515 500 509 169
A30935 EAKR Materiaalitekniikan innovaatioympäristön vahvistaminen Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.3.2012 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 435 000 435 000 470 000 470 000
A30936 EAKR Maan Mainiot Kohtaamiset II - Rovaniemen profiloituminen kokous- ja kongressikaupungiksi Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 30.6.2011 Rovaniemen Kehitys Oy 172 074 149 863 238 320 208 842
A30937 EAKR Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2012 Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 341 510 317 413 392 413 392 413
A30938 EAKR Sarkkila - Vuoniskylien Vesiosuuskunnan vesihuoltohanke Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Sarkkila - Vuoniskylien Vesiosuuskunta 77 500 68 710 116 250 103 065
A30939 EAKR Turvallisuusteknologian innovaatiokeskuksen (TIK) perustamisselvitys Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2010 Mikkelin teknologiakeskus Oy 99 301 97 559 141 859 139 370
A30940 EAKR Etelä-Suomen palveluinnovaatiot Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 30.4.2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 768 095 696 948 1 077 280 979 547
A30941 EAKR Elinkeinoelämää palvelevat liikennejärjestelyt, vaihe 2 Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 2.4.2009 31.12.2009 Iisalmen kaupunki 600 000 600 000 1 600 000 1 600 000
A30942 EAKR Bioprosessointimenetelmien kehitys- ja analyysikeskus (BioPro) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.12.2011 Oulun yliopisto, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, bioprosessitekniikan laboratorio 680 600 680 600 760 000 760 000
A30943 EAKR Energiapuuta Etelä-Savosta Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 28.2.2011 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Energia- ja ympäristötekniikan osasto, Bioenergiatekniikka 166 600 157 912 169 100 160 412
A30944 EAKR Matkuksen-Kylmämäen yritysalueen maa- ja vesirakennustyöt sekä kaukolämpö ja energiahuollon rakentaminen, 2 vaihe Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 24.2.2009 30.9.2010 Kuopion kaupunki, Tekninen Virasto, Kunnallistekninen Osasto 1 245 960 1 245 960 2 076 600 2 076 600
A30945 EAKR Rovaniemen keskustan vetovoimaisuuden lisääminen. Kemijoen ranta-alue. Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2010 Rovaniemen kaupunki 75 000 75 000 150 000 150 000
A30946 EAKR Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen toimintayksikön, Lapin ympäristökeskuksen laboratorioiden ja Maa-ja elintarviketalouden kasvituotannon tutkimuslaboratorion yhdistäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2011 Metsäntutkimuslaitos Rovaniemen toimintayksikkö 693 690 693 690 769 492 769 492
A30947 EAKR Yhteisöhankkeet 10 Etelä-Suomi 4 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.10.2010 Osuuskunta Kiisa 69 985 64 060 80 941 74 127
A30948 EAKR Jokivarressa - vesienhoidon käytännön toimeenpanon tehostaminen pilottialueella Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.5.2011 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö 56 105 56 105 61 250 61 250
A30949 EAKR Arkkitehtuurin tutkimus- ja kehittämishanke Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.12.2014 Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry 150 000 148 258 350 000 345 933
A30950 EAKR Moderni yliopistollinen tutkimus- ja koulutusyhteisö II Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.8.2014 Tampereen yliopisto,Seinäjoen yliopistokeskus 256 900 256 899 367 000 366 999
A30951 EAKR Eteläpohjalaisen tiedeyhteisön tutkimuspalvelujen kehittäminen ETTK 2 Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.8.2014 Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry 761 290 761 290 1 087 560 1 087 560
A30952 EAKR LAPVERK - Lapin verkostoituneet kaivospalvelut Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2011 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 189 000 158 793 270 000 226 847
A30953 EAKR Aholankankaan rannankunnostushanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2012 Kuortaneen kunta 30 000 28 007 50 000 46 678
A30954 EAKR UAS-oppimisympäristön hankinta Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.6.2011 Kemijärven kaupunki, Itä-Lapin ammattiopisto (ILO) 306 000 305 999 342 000 342 000
A30955 EAKR Kuortaneenjärven säännöstelyn muuttaminen ja kunnostuksen hankesuunnittelu Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2013 Kuortaneen kunta 39 600 32 188 60 000 48 770
A30956 EAKR Kainuun Osaamiskeskus Aalto esiselvityshanke 1.7.2009 - 30.4.2010 Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2009 30.4.2010 Setlementti Kainulan Kannatusyhdistys ry. 57 072 57 071 57 072 57 071
A30957 EAKR Tuulivoimaklusteriin erikoistuneen lastaus- ja logistiikkajärjestelmän rakentaminen (TUULA) Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 25.5.2009 31.12.2009 Cursor Oy 35 000 10 512 45 000 13 515
A30958 EAKR VELMU -yhteistyö Selkämerellä Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2009 31.3.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat 164 580 156 718 164 580 156 718
A30959 EAKR Kainuun Raviradan ympäristön kunnostaminen ja maisemointi Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.4.2009 30.6.2010 Kainuun Raviurheilun ystävät ry 150 500 150 500 150 500 150 500
A30960 EAKR Jätevesipuhdistamon muutos kuntapuhdistamoksi Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.3.2009 31.12.2009 Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy 700 000 699 392 990 000 989 392
A30961 EAKR Myllysaaren perhepuisto Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.4.2009 15.6.2012 Lappeenrannan kaupunki 400 000 397 514 1 143 000 1 136 043
A30962 EAKR Pyhtään kirkon julkisivujen kunnostus Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.2.2009 31.12.2009 Pyhtään seurakunta 170 000 136 614 509 000 409 024
A30963 EAKR Taavetin linnoituksen kehittämishanke Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.8.2011 Luumäen kunta 240 000 67 144 600 000 167 862
A30964 EAKR Kruununpuiston kehittäminen Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2010 Imatran kaupunki 70 000 56 000 110 000 90 027
A30965 EAKR LOKKI Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 30.6.2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 292 430 292 356 406 130 406 050
A30966 EAKR Hynylän teollisuusalueen kunnallistekniikan ja tiestön rakentaminen Sonkajärvelle, vaihe 2 Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 23.3.2009 31.10.2010 Sonkajärven kunta 120 000 120 000 246 629 246 629
A30967 EAKR Tammelan Pyhäjärven ja Kuivajärven vesiväyläyhteyden avaaminen Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2012 Tammelan kunta 102 500 102 467 155 000 149 248
A30968 EAKR Wanha Kauppala Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 30.10.2011 Ikaalisten kaupunki 196 885 196 885 393 770 394 480
A30969 EAKR Valkeakosken kaupunginmuseon uusi perusnäyttely Länsi-Suomi 3 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.10.2012 Visavuoren museosäätiö 165 000 165 000 250 000 249 986
A30970 EAKR Kaivosmuseon kehittäminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2011 Outokummun kaupunki 508 500 482 820 678 000 643 760
A30971 EAKR POHJOIS-KARJALAN KOVANKIVEN TEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE, KOVAKIVI Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2010 Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö 116 680 116 278 150 680 150 165
A30972 EAKR Kaatopaikkakaasujen koostumus- ja päästömittaukset kaasun ympäristövaikutusten määrittelemiseksi energiahyötykäytössä Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2010 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 48 060 47 574 55 060 54 574
A30973 EAKR Seudullisen vesijohdon ja viemärin suunnittelu välillä Forssa - Riihivalkama - Porras Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2011 Tammelan kunta, tekninen osasto 134 000 133 647 200 000 199 473
A30974 EAKR Hankerahoituspalvelu innovatiivisille ja kasvuyrityksille Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.6.2011 Lappeenranta Innovation Oy 162 300 120 556 222 300 189 152
A30975 EAKR Vaikuttava elinkeinopolitiikka innovaatioiden mahdollistajana Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.3.2011 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 39 700 39 700 63 040 63 040
A30976 EAKR Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.3.2009 30.12.2011 Forssan kaupunki 93 800 93 800 140 435 145 006
A30977 EAKR Maantien 9401 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Röhkömukka-Hiihtokeskuksen p-alue, Kolari Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 16.6.2009 31.12.2010 Liikennevirasto 366 000 365 999 536 800 536 702
A30978 EAKR Tekninen tuki 2009-2013 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.11.2009 Pirkanmaan ympäristökeskus 9 978 9 978 9 978 9 978
A30979 EAKR Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.12.2012 Etelä-Pohjanmaan ely-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat - vastuualue 78 500 75 920 140 000 135 331
A30980 EAKR Kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon yhtenäiset käytännöt Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.12.2010 Pohjois-Karjalan kansanterveys ry 49 686 45 886 68 680 63 428
A30981 EAKR Miekkajärven pohjapadon rakentamishanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2009 31.12.2010 Alavuden kaupunki 4 000 4 000 8 400 10 000
A30982 EAKR BioSyner Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.5.2012 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 138 600 137 185 193 300 189 779
A30983 EAKR Maantien 934 Saarenkylä-Meltaus, Ketavaaran moottorikelkkareitin alikulkukäytävä, Rovaniemi Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 9.7.2009 31.12.2009 Liikennevirasto 197 884 197 640 210 084 209 840
A30984 EAKR Valtatie 5 parantaminen välillä Palokangas - Humalajoki, maastotiedot Itä-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 24.8.2009 31.12.2010 Liikennevirasto 149 000 103 886 149 000 103 886
A30985 EAKR Tekninen tuki 2009 Etelä-Suomi 6 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2009 31.12.2011 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 53 920 52 449 53 920 52 449
A30986 EAKR Alajärven kunnostus-hanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.3.2009 30.10.2012 Järvi-Pohjanmaan Ympäristötoimi 74 880 74 880 147 880 147 880
A30987 EAKR Jätevesiosaajat yhteen Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.12.2010 Prizztech Oy 16 350 16 350 16 350 16 350
A30988 EAKR Happaman vesistökuormituksen ehkäisy Siikajoki-Pyhäjoki -alueella 2009-2012 (HaKu) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.3.2013 MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) 328 220 326 912 409 670 408 186
A30989 EAKR Veskoniementien tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2009 30.6.2011 Inarin kunta 150 000 143 008 300 000 286 017
A30990 EAKR Maankäytön visualisointi osana matkailun kehittämistä Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.12.2010 Metsäntutkimuslaitos 101 397 99 732 126 746 124 666
A30991 EAKR KAINUUN VAELLUSKALAHANKE Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2009 30.12.2011 KAINUUN ETU OY 206 587 180 846 275 125 242 900
A30992 EAKR Terveysmatkailu - ROKUA Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2011 Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiö 169 540 153 270 219 390 191 963
A30993 EAKR Lapin muotoiluohjelma 2010-2015 Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 30.6.2011 Lapin yliopisto 117 870 109 061 137 870 131 064
A30994 EAKR Ullavanjärven kunnostus Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 30.9.2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Y-vastuualue/ Vesistöyksikkö 615 000 564 436 820 000 752 582
A30995 EAKR Uusi metallin oppimisympäristö Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.12.2010 Sataedu, Kankaanpää ammattiopisto (ent. Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä) 247 800 244 051 318 600 313 989
A30996 EAKR Herajärven Kierroksen laajennus Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.9.2008 31.12.2011 Kontiolahden kunta 84 870 77 335 109 199 100 091
A30997 EAKR Nanosovelluskeskus/Nanoapplication centre (NAPCE) Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.3.2011 Teknologiakeskus Ketek Oy 202 300 190 123 237 000 222 716
A30998 EAKR Hambulanssi - liikkuva suunhoitoyksikkö Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.7.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 224 200 224 164 249 703 249 737
A30999 EAKR Uuden Kauhavan innovaatioympäristön kehittäminen Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2009 31.12.2012 Frami Oy 186 375 168 700 265 250 240 036
A31000 EAKR Syöte-Kurenalus-retkeilyreitistön opastus Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.12.2010 Pudasjärven kaupunki 68 850 60 208 81 000 70 833
A31001 EAKR Alakoulu yritystiloiksi Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 14.5.2009 31.8.2010 Maaningan kunta 150 000 114 866 300 000 229 733
A31002 EAKR KYMIJOEN VIRKISTYSKÄYTTÖ VETOVOIMATEKIJÄKSI Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2009 31.12.2011 Kouvolan kaupunki 56 000 10 458 80 000 14 940
A31003 EAKR VIDICO - Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä (Visible Digital Competence) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 30.4.2013 Innopark Programmes Oy 1 256 478 1 168 310 1 600 254 1 486 709
A31004 EAKR ELLO - Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 30.4.2012 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 1 277 733 1 198 271 1 763 433 1 664 293
A31005 EAKR Nature Craft Finland, Varsinais-Suomen osa-aluehanke Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2011 Turun yliopisto 140 000 136 491 151 000 147 215
A31006 EAKR Produktutveckling av kulturprodukter i Skärgården Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2009 31.12.2010 Väståbolands stad 18 700 16 100 22 000 18 941
A31007 EAKR Jäppilän seudun vesiosuuskunta 2-rakennusvaihe Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.4.2009 31.12.2011 Jäppilän seudun vesiosuuskunta 765 000 765 000 1 105 000 1 105 000
A31008 EAKR Vuojalahden vesihuolto Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.12.2010 Itäkankaan vesiosuuskunta 289 575 289 575 386 100 386 100
A31009 EAKR Pohjois-Juvan vesihuolto Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.6.2009 31.10.2010 Juvan kunnta 131 679 74 283 175 572 99 045
A31010 EAKR Uudet tekniikat ja sähköiset palvelut prosessiteollisuudessa (ProPal) Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2009 30.9.2012 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, tekniikka (Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia) 455 589 418 318 594 835 552 539
A30759 EAKR NAHKAJÄTE-Ympäristömyötäisten tuotantomenetelmien edistäminen nahantuotannossa jätteenkäsittelyn kokonaisvaltaisella kehittämisellä sisältäen mm. metallipitoisten jätelietteiden jatkokäsittelyn, ja metallien talteenoton sekä hyötykäytön selvittämisen Pohjois-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2008 30.9.2011 Teknologiakeskus KETEK Oy 215 100 214 900 239 000 238 778
A30760 EAKR CHISU- Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin rakentaminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2010 Oulun yliopisto 251 000 250 500 280 000 279 500
A30761 EAKR Loimaan seutukunnan markkinoinnin MASTER PLAN Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.12.2010 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus 58 333 58 191 83 333 83 130
A30762 EAKR Kivialan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion käynnistys Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.5.2011 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 617 818 585 368 848 177 803 254
A30764 EAKR Lapuan-Nurmonjoen rantojen kunnostamishanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2011 Lapuan kaupunki 30 000 29 973 50 000 49 956
A30765 EAKR Feeniks Verkostokehitys Pohjois-Suomi 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 20.11.2008 30.4.2010 Lestijärven kunnan yhteisökehitys Oy 210 000 210 000 280 000 280 070
A30766 EAKR Kasvuhakuisten yritysten hautomopalvelut Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2011 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy 137 200 131 897 190 000 182 656
A30767 EAKR NR-verkostohanke - North RULLin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.9.2012 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 312 934 228 372 421 636 324 900
A30768 EAKR EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi Itä-Suomi 4 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2 300 810 2 279 796 2 300 810 2 279 796
A30769 EAKR EAKR tekninen tuki, tiedotus ja viestintä Itä-Suomi 4 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 147 000 130 908 147 000 130 908
A30770 EAKR Oulun kauppatori Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 30.10.2008 31.12.2010 Oulun kaupunki / tekninen keskus 504 000 153 016 1 120 000 342 745
A30771 EAKR MecaProCe -Valmisteluhanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.8.2010 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 95 900 50 497 133 500 72 139
A30772 EAKR Tapahtumakoordinaattori Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.3.2012 Posion kunta 163 240 128 567 209 879 168 996
A30773 EAKR Teollisuusalueiden tiejärjestelyiden parantaminen, Saarijärvi Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.12.2011 Liikennevirasto 216 000 196 196 648 000 588 588
A30774 EAKR Gemensam social- och hälsovårdsservice - samarbete, samverkan, framgång? - Utvärdering av en process. Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, Vasaenheten 194 400 185 468 250 000 238 435
A30775 EAKR DigiLounge toimintaympäristö Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 189 328 186 991 208 350 205 741
A30776 EAKR Robottipooli 2009 Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 191 800 190 998 246 600 245 566
A30777 EAKR KAINU-huonekaluteollisuuden kehittämishanke Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.3.2012 Kainuun Etu Oy 413 488 372 605 528 689 452 413
A30778 EAKR Kortesrimmin kunnostus, jatkohanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2008 31.3.2010 Alavuden kaupunki 72 600 47 470 110 000 71 924
A30779 EAKR Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjaveden antoisuuden selvitys ja raakavesiputken suunnittelu Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2008 30.6.2014 Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi 278 000 253 623 398 000 363 850
A30780 EAKR Tahkon matkailualueen liikenneverkon kehittäminen, mt 5775 kevyen liikenteen järjestelyt Tahkovuoren sisääntulojaksolla, Nilsiä Itä-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 2.2.2009 31.12.2009 Savo-Karjalan tiepiiri 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
A30781 EAKR Rissalan tiejärjestelyt Itä-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.12.2010 Savo-Karjalan tiepiiri 1 000 000 1 000 000 1 800 000 1 800 000
A30782 EAKR Hiirola-Kalvitsa nopeustason noston edellyttämät investoinnit Itä-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 27.10.2008 31.12.2013 Liikennevirasto 4 600 000 4 599 999 4 600 000 4 599 999
A30783 EAKR Mt. 18085 Matkailutien siirto Pohjois-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 2.1.2009 31.12.2009 Liikennevirasto 622 200 620 410 915 000 912 391
A30784 EAKR Lappi-Hinnerjoki maantien parantaminen Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.11.2010 Liikennevirasto 603 000 603 000 603 000 603 000
A30785 EAKR Rakentamiskeskus Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 246 231 222 409 293 308 281 546
A30786 EAKR Harvanjärven kunnostus Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2012 Sonkajärven kunta 148 470 134 025 187 804 173 337
A30787 EAKR Mekrijärven bioenergian tutkimus- ja kehitysympäristö Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 28.2.2011 Itä-Suomen yliopisto 578 000 576 514 630 000 630 532
A30788 EAKR Iståndsättning av stränderna kring Sommarösund Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2008 31.12.2011 Södra Vallgrund samfällighet 32 000 31 476 32 000 31 476
A30789 EAKR Analyyttisen, nanometriluokan läpäisyelektronimikroskoopin hankinta (NANOTEM-INFRA) Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Itä-Suomen yliopisto 746 300 746 300 811 300 811 300
A30790 EAKR Ylijäämämaiden ja aurauslumen hyötykäyttö- ja sijoittamisselvitys Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.1.2009 31.12.2009 Kuopion kaupunki, tekninen virasto, kunnallistekninen osasto 30 800 30 800 44 000 44 000
A30791 EAKR MAAKUNNALLISEN MATKAILUYHTIÖN RAHOITUS Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2010 ETELÄ-KARJALAN MATKAILU OY 340 000 340 000 408 000 408 000
A30792 EAKR Fyysisen suorituskyvyn mittaaminen - liikkuva kalusto Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Tanhuvaaran Säätiö 52 680 48 884 52 680 48 884
A30793 EAKR Lappilainen tunti Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.3.2011 Rovaniemen Kehitys Oy 217 000 205 632 263 500 249 696
A30794 EAKR 3D-DOS Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 175 000 170 411 250 000 242 689
A30795 EAKR EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi Itä-Suomi 4 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Etelä-Savon maakuntaliitto 2 674 765 2 674 765 2 674 765 2 674 765
A30796 EAKR EAKR, tekninen tuki, tiedotus ja viestintä Itä-Suomi 4 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Etelä-Savon maakuntaliitto 218 418 214 718 218 418 214 718
A30797 EAKR SimuNet Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 112 000 111 904 160 000 160 483
A30798 EAKR Parikkalan pohjoisen matkailualueen vetovoimainvestoinnit Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.12.2011 Parikkalan kunta 280 000 255 640 402 980 459 769
A30799 EAKR Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka-Suomessa Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2009 30.9.2011 Ukipolis Oy 210 000 183 633 300 000 284 314
A30800 EAKR Openbravo Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.12.2010 Vaasan ammattikorkeakoulu 68 695 66 740 85 335 82 934
A30801 EAKR Kuusamon turvalliset ulkoilureitti- ja maastoliikenneverkostot. Vaihe 1. 2009. Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Kuusamon kaupunki 189 000 184 386 399 199 389 747
A30802 EAKR NANOTOMO - Nanotomografialaitteiston hankinta Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 28.2.2010 Jyväskylän yliopisto 986 000 986 000 1 106 000 1 106 000
A30803 EAKR Produktion av restaurerade Mumin-filmer Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 15.2.2009 31.8.2011 Väståbolands stad 92 050 79 051 192 000 86 477
A30804 EAKR Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.1.2008 31.12.2009 Kaustisen kunta 26 250 26 159 35 000 34 879
A30805 EAKR Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet, Kainuu Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2011 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 230 511 230 039 285 516 285 039
A30806 EAKR BDC -bioenergiakeskuksen rakentaminen Jyväskylän ammattikorkeakoululle Saarijärvelle Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2008 31.3.2010 Saarijärven seudun Yrityspalvelu Oy 500 000 500 000 1 260 000 1 260 000
A30807 EAKR EXPOMET Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.12.2008 30.4.2010 Cursor Oy 175 000 175 000 220 000 220 000
A30808 EAKR Tornion kirkon kunnostamisinvestoinnit Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.7.2011 Tornion seurakunta 187 724 187 724 375 448 375 448
A30809 EAKR eLive.fi -Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.12.2011 Kouvola Innovation Oy 1 278 086 1 111 347 1 740 040 1 506 743
A30709 EAKR Hämeen ympäristökeskuksen tekninen tuki 2007-2013 / Kanta-Häme Etelä-Suomi 6 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2008 31.12.2013 Hämeen ympäristökeskus 53 600 53 600 53 600 53 600
A30710 EAKR Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.3.2011 Pohjois-Pohjanmaan liitto 204 000 199 103 240 000 234 236
A30711 EAKR Kalle Päätalo- näyttely ja arkistotila Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.8.2009 Taivalkosken kunta 250 000 250 000 312 500 312 500
A30712 EAKR ePulpetti Kuusamo Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.12.2010 Kuusamon kaupunki 109 332 86 570 136 665 108 212
A30713 EAKR Lutakon sataman korjaus ja laajennus 1 vaihe Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.12.2009 Jyväskylän kaupunki 1 250 000 1 098 101 3 879 550 3 410 252
A30714 EAKR Hyvinvointipalvelujen uudistaminen Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 250 000 180 659 614 000 443 892
A30715 EAKR Elokuva- ja elämysmatkailun kehittäminen Pohjois-Karjalassa Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2008 31.12.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 140 000 133 657 200 000 190 946
A30716 EAKR HYVÄX - Hyvinvointiyrittäjyyden ja soveltavan tutkimustoiminnan kiihdyttäminen Pohjois-Suomi 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 30.6.2011 Oulaisten kaupunki 251 674 236 350 351 674 330 116
A30717 EAKR Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2012 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu 629 999 617 056 900 000 881 508
A30718 EAKR FRIU- Finnish-Russian Innovation University and ERIC - EU-Russia InnoCorridor Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2008 30.6.2010 Lappeenrannan kaupunki 241 460 241 460 424 960 424 960
A30719 EAKR Ekopisteiden, aluekeräyspisteiden ja hyötyjäteasemien rakentaminen kuntayhtymän toiminta-alueelle Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.12.2009 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 285 169 220 571 950 565 1 333 777
A30720 EAKR Keskisen Saimaan Retkiluisteluverkosto Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 30.6.2011 Savonlinnan seudun kuntayhtymä 165 450 110 895 248 175 169 113
A30721 EAKR TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA 1 Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.3.2012 Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Teknillinen tiedekunta/Konetekniikan osasto/LUT PacRI 1 208 075 982 010 1 404 145 1 170 045
A30722 EAKR TULEVAISUUDEN JOUSTAVA PAKKAUSLINJA 2 Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.3.2012 Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Teknillinen tiedekunta/Konetekniikan osasto/LUT PacRI 161 924 161 923 207 534 207 534
A30723 EAKR Turvallinen Koti (Safe Home - service design) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.8.2011 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1 182 331 1 131 204 1 601 544 1 528 493
A30724 EAKR Kuntien palvelutuotannon kehittäminen kustannustenhallinnan avulla Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2009 Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti/Seinäjoki 21 556 21 474 30 372 30 258
A30725 EAKR Langattomien tietoliikenneyhteyksien rakentaminen vaikeisiin teollisuusolosuhteisiin, WIDA Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.5.2011 OSEKK Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 201 450 187 769 268 600 250 359
A30726 EAKR Alavudenjärven virkistyskäytön kehittämisen jatkohanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2013 Alavuden kaupunki 108 000 75 952 180 000 126 587
A30727 EAKR Suomutunturin kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatiminen sekä matkailun vetovoimaisuuden kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.8.2010 Kemijärven kaupunki 169 000 121 699 241 429 174 843
A30728 EAKR Kuhmon tärkeiden pohjavesialueiden riskien hallinta Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.12.2010 Kuhmon kaupunki 81 315 79 964 108 420 106 884
A30729 EAKR Kalajokisuun maisema-hanke Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Kalajoen kaupunki 557 759 544 049 687 200 670 588
A30730 EAKR Kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisuuden nykytila sekä kehittämistarpeet Kainuussa - Esiselvitys Kainuun kestävän kehityksen koordinointi- ja viestintähankkeen taustaksi Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2009 31.8.2009 Lönnrot-instituutti, Kajaanin yliopistokeskus, Oulun yliopisto 23 062 17 686 28 828 22 107
A30731 EAKR Korjausrakentamisen varaosapankki Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2008 31.12.2009 Paltamon kunta 26 180 9 946 32 680 12 418
A30732 EAKR DIGIEKO Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.10.2009 Oulun yliopisto, Mittalaitelaboratorio 42 316 42 316 42 316 42 316
A30733 EAKR Ekoterminen koelaitos yhdyskuntalietteiden rakeistamiseen Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.10.2008 31.12.2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 251 963 251 963 359 947 359 947
A30734 EAKR Työkalu kemikaaliturvallisuuteen liittyvään riskien arviointiin Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Kainuun Etu Oy 207 440 185 136 222 440 201 990
A30735 EAKR Keisarin Aseman keisarillisen huoneiston entisöiminen Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.12.2008 31.12.2010 Lappeenrannan kaupunki 105 000 60 391 300 000 181 105
A30736 EAKR Tunturi-Lapin osaamiskeskus - Ruralpolis Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.7.2012 Tunturi-Lapin Kehitys ry 305 431 305 430 439 645 407 879
A30737 EAKR Pyykösjärven kunnostuksen II - vaihe Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2008 30.6.2011 Oulun kaupunki / Tekninen keskus 685 000 484 151 1 370 000 968 302
A30738 EAKR P-S EAKR tekninen tuki 2007-3013, toimeenpano ja hallinnointi Pohjois-Suomi 4 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Keski-Pohjanmaan liitto 555 000 555 000 555 000 556 908
A30739 EAKR P-S EAKR tekninen tuki 2007-2013, tiedotus ja viestintä Pohjois-Suomi 4 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Keski-Pohjanmaan liitto 75 000 22 792 75 000 22 792
A30740 EAKR Jättiputki kuriin Satakunnassa Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.1.2009 31.12.2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 69 300 66 717 85 300 83 866
A30741 EAKR Långgrundsvikenin ja Gropenin kunnostussuunnitelma Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2008 31.12.2010 Etelä-Pohjanmaan ely-keskus 7 000 6 298 9 000 8 095
A30742 EAKR K-P liiton tekninen tuki 2007-2013 Pohjois-Suomi 4 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Keski-Pohjanmaan liitto 1 180 634 1 174 983 1 180 634 1 174 983
A30743 EAKR K-P liiton tekninen tuki 2007-2013 Tiedotus ja viestintä Pohjois-Suomi 4 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.8.2015 Keski-Pohjanmaan liitto 14 146 14 146 14 146 14 146
A30744 EAKR Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet, Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2011 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 572 524 571 428 682 524 681 069
A30745 EAKR Ihmiselle parempi keskusta Etelä-Suomi 4 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 2.1.2009 30.6.2014 Turun kaupunki 2 091 897 2 091 897 4 183 794 4 183 794
A30746 EAKR Konenäköteknologioiden soveltamista teollisuudessa ja korkeakoulutuksessa - Pro Machine Vision Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.1.2012 Satakunnan ammattikorkeakoulu 228 000 228 000 298 225 298 380
A30747 EAKR BIO-CHP Tutkimus- ja opetuslaboratorion kehittäminen Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 31.10.2008 31.12.2009 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 112 000 103 610 143 000 134 610
A30748 EAKR Yritysnavikaattori Pohjois-Suomi 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2012 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus/Raahen seudun yrityspalvelut 563 008 514 951 735 798 666 913
A30749 EAKR Tekninen tuki EAKR 2007-2013 Etelä-Suomi 6 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2015 Etelä-Karjalan liitto 78 916 53 587 68 916 53 587
A30750 EAKR Hirsikortteli Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.10.2012 Pudasjärven kaupunki / Kehittämiskeskus Pohjantähti 456 987 351 679 587 554 454 026
A30751 EAKR MAALI - maakunnallisten luovien innovaatioympäristöjen kehittäminen Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2011 Keski-Suomen liitto 117 000 106 866 173 300 158 297
A30752 EAKR Innovaatiolaboratorio Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 28.2.2012 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja merenkulku 179 200 168 522 250 300 238 343
A30753 EAKR MOBO - Mobiilioppiminen korkea-asteen koulutuksen alueellisen saavutettavuuden edistäjänä Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.9.2012 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 117 700 117 680 152 800 152 831
A30754 EAKR Köyhäjoen kunnostussuunnitelma laatiminen Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.1.2008 31.12.2009 Kaustisen kunta 18 750 17 444 25 000 23 259
A30755 EAKR Tekninen tuki EAKR 2007-2013 Etelä-Suomi 6 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Etelä-Karjalan liitto 658 938 648 194 658 938 648 194
A30756 EAKR Luonnonvarainstituutti energiatehokkuuden kehittämis-, koulutus ja tutkimusympäristöksi - BDC KoeRak Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.3.2009 31.12.2010 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 266 000 245 498 302 850 278 596
A30757 EAKR SouthWood Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2008 31.3.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 1 524 405 1 243 455 1 847 654 1 501 113
A30758 EAKR CASR Steelpolis verkostohanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 339 457 309 094 457 620 419 182
A30506 EAKR Biopalvelut kilpailukykyisiksi tuotteiksi Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Oulun yliopisto, Biocenter Oulu 1 080 640 1 043 493 1 235 360 1 193 218
A30507 EAKR Savonlinnan matkustajasataman kehittäminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.10.2010 Savonlinnan kaupunki 486 000 460 172 2 207 000 2 091 691
A30508 EAKR RFMedia-laboratorion tutkimusympäristön laitehankinnat Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.12.2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu osakeyhtiö, CENTRIA Tutkimus ja kehitys 880 000 877 835 1 100 000 1 097 294
A30509 EAKR AV- ja tapahtumatuotannon osaamisympäristo - YSOMedia Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2008 30.9.2009 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä / Ylivieskan ammattiopisto 350 000 349 929 500 000 499 899
A30510 EAKR UUSIUTUVIEN ENERGIAMUOTOJEN TUTKIMUSJOHTAJA Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 30.4.2012 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 330 875 330 875 385 270 385 270
A30511 EAKR Kulttuurikonsulttien verkosto Oulun Eteläisessä ("Kukko") Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 30.9.2011 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 348 880 324 043 392 000 364 093
A30512 EAKR Digitaalisen liiketoiminnan kasvuohjelma - Digikasvu Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Cursor Oy 400 000 395 830 560 000 554 014
A30513 EAKR Pohjois-Suomen kansainvälistymisen ja innovaatiokilpailukyvyn kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2011 Pohjois-Pohjanmaan liitto 420 000 375 649 600 000 536 642
A30514 EAKR WELLMOVING Liikuntateknologian mittaustekniikoiden tutkimustoiminnan kehittäminen Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Measurepolis Development Oy 240 000 226 779 360 000 340 152
A30515 EAKR Kainuun tutkimus- ja innovaatioympäristön kehittäminen - Welliving Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Measurepolis Development Oy 165 000 128 998 240 000 188 738
A30516 EAKR Savonrannan vierasvenesatama Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.12.2009 Savonlinnan kaupunki 158 000 158 000 450 000 450 000
A30517 EAKR SkärgårdsTV Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 30.9.2011 Region Åboland rf 326 467 322 868 397 438 393 056
A30518 EAKR Kone- ja metallialan osaamisympäristö - KOMET Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 31.3.2010 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä/Haapaveden ammattiopisto 184 000 184 000 230 000 237 525
A30519 EAKR Geomateriaalien tuotteistaminen vedenkäsittelymateriaaliksi - Kaoliini-GP Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.3.2011 Oulun yliopisto, Geotieteiden laitos ja Oulun yliopisto, Kemiallisen prosessitekniikan laboratorio 321 569 303 602 361 314 341 126
A30520 EAKR Myyvä ja pysäyttävä ympäristö, Kuortin palvelu-ja teollisuusalueen ympäristön kohentaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.3.2010 Pertunmaan kunta 90 000 78 280 247 000 217 421
A30521 EAKR Muuttuva Selkämeri Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.8.2011 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö 161 900 161 900 197 600 197 600
A30522 EAKR Uusi Askel - Liikunnan palveluinnovaatiot Oulun seudulla Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.12.2011 Oulun kaupunki / Liikuntavirasto 228 375 150 577 304 500 200 770
A30525 EAKR Senioripalvelujen ja vanhustenhoidon osaamiskeskus (SenOske) Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 31.7.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulu 91 000 89 658 130 000 128 103
A30526 EAKR SaTaVa Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2008 30.6.2011 Satakunnan ammattikorkeakoulu 495 000 485 791 724 693 715 001
A30527 EAKR Voimavuodet - Sähköiset terveyspalvelut Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2008 31.3.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 332 616 299 819 430 265 387 678
A30528 EAKR Moottoriurheilumatkailun kehittämishanke Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 3.6.2008 31.12.2011 Pitkäkoski Oy 108 900 104 611 108 900 104 611
A30529 EAKR Virtuaaliopetuksen pilotointi SecondLife Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.12.2010 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab 45 049 39 209 55 960 51 290
A30530 EAKR Erikoissähkökoneiden osaamiskeskittymä Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2011 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 273 000 273 000 390 000 390 000
A30531 EAKR KEMIJÄRVEN MONINAISKÄYTÖN JA KESÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN VUOSINA 2008-2011 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2008 30.6.2014 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 522 000 512 334 697 000 683 355
A30532 EAKR Paperinvalmistuksen tutkimus- ja kehitysympäristön kehittäminen Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.10.2011 Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT / Paperinvalmistusprosessit osaamiskeskus 650 000 650 000 830 000 867 869
A30533 EAKR VYYT - Prosessi- ja energia-alojen yritysten kilpailukyvyn ja osaamisen lisääminen yliopistojen ja korkeakoulujen avulla Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2008 28.2.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 504 700 480 418 594 825 566 271
A30534 EAKR Ympärivuorokautisen kotihoidon kehittäminen seudullisena verkostoyhteistyönä Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 30.4.2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 400 000 365 722 513 250 469 273
A30535 EAKR Ikäneuvola Ruori- Ikääntyvien neuvolamallin käynnistys ja pilotointi Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.12.2010 Joensuun kaupunki / sosiaali- ja terveystoimi 275 655 264 682 324 300 311 391
A30536 EAKR VAVETEHO Metalli-, kumi- ja puualan koulutusympäristöjen vaikuttavuuden ja vetovoimaisuuden tehostaminen Lounais-Pirkanmaalla Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.9.2008 30.6.2010 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 373 065 370 210 484 500 480 635
A30537 EAKR Palvelujärjestelmän rakennemuutos ja uudet toimintatavat Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.12.2008 29.2.2012 Aalto-korkeakoulusäätiö 1 503 637 1 228 506 2 148 052 1 764 582
A30538 EAKR Patruunapolun kunnallistekniikan rakentaminen Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 27.2.2008 31.12.2009 Leppävirran kunta 163 837 153 008 327 674 306 016
A30539 EAKR Tietomalli-investoinnit Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.12.2010 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 130 799 123 104 146 362 137 477
A30540 EAKR Aronlähteen pohjavesialueen rakenneselvityshanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.8.2008 31.12.2012 Kurikan kaupunki 122 000 69 123 200 000 113 317
A30541 EAKR Kolarin kunnan Lapiokuusikon jäteaseman siirtokuormausaseman rakentaminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.10.2007 31.12.2008 Kolarin kunta 69 600 48 449 232 000 161 499
A30542 EAKR MEd II - Oppilaitosjohtamiskoulutuksen virtualisointi Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.8.2010 Jyväskylän yliopisto / Rehtori-instituutti 180 000 138 603 240 000 197 535
A30543 EAKR Hiirolan alueen vesihuoltoverkosto Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.3.2008 30.6.2010 Vesiosuuskunta Vesihiisi 454 600 443 517 707 155 696 072
A30544 EAKR Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke 2009-2010 Itä-Suomi 3 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.10.2010 Pohjois-Pohjanmaan liitto 80 690 80 688 115 270 115 270
A30546 EAKR Tekninen tuki, Informaatio Länsi-Suomi 5 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 25.10.2007 30.11.2015 Pohjanmaan liitto 39 000 38 945 39 000 38 945
A30547 EAKR Tekniskt stöd, Administration Länsi-Suomi 5 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 25.10.2007 30.6.2015 Pohjanmaan liitto 664 979 664 979 664 979 664 979
A30548 EAKR Global Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.12.2011 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 195 000 191 060 298 500 292 356
A30549 EAKR Jokioisten Tietotalon kehittämishanke Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 15.10.2008 31.12.2009 Jokioisten kunta 45 000 37 935 80 000 67 829
A30550 EAKR Koivuluodon venesatama, Tornio Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2008 31.12.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 059 750 1 057 517 1 413 000 1 410 575
A30551 EAKR Tekninen tuki EAKR -toimenpideohjelma Itä-Suomi 4 Kainuun liitto Keskeytynyt 1.1.2007 31.8.2015 Kainuun liitto 1 213 887 945 084 1 565 274 946 304
A30552 EAKR Tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi LLHsiv Pohjois-Suomi 4 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.3.2010 Lapin liitto 293 200 293 200 293 200 293 200
A30553 EAKR Tekninen tuki/SOTE/ toimeenpano ja hallinnointi LLHsiv Pohjois-Suomi 4 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.3.2010 Lapin liitto 56 000 56 000 56 000 56 000
A30554 EAKR Tekninen tuki 2007 Etelä-Suomi 6 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2009 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 46 000 46 000 46 000 46 000
A30555 EAKR Tekninen tuki EAKR / ESLH SIV hallinto Etelä-Suomi 6 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2013 Etelä-Suomen lääninhallitus 129 686 56 973 309 686 56 973
A30556 EAKR Verkotut; Verkostoituneen oppimiskeskuksen koordinointi ja tvt-palvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2008 31.8.2011 Jyväskylän yliopisto; Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 745 995 745 995 844 060 844 060
A30557 EAKR Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko - Maakunnallinen palvelualusta Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2007 31.12.2011 Osuuskunta Keskikaista 934 010 780 091 1 649 224 1 181 535
A30558 EAKR E-P:n TE-keskus, EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Keski-Suomen ELY-keskus 208 744 208 744 208 744 208 744
A30559 EAKR Dux kulturcentrum Länsi-Suomi 3 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 31.3.2009 Helge och Tauno Miettunens stiftelse 140 000 140 000 180 000 180 000
A30560 EAKR VArhainen MUkaantulo (VAMU) ikäihmisen arjessa -projekti Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 30.6.2011 Kuopion kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus 420 000 368 568 600 000 526 526
A30561 EAKR PAIKALLINEN TIETOYHTEISKUNTA JA UUDISTUVAT VERKOTTUNEET YHTEISÖT PIELISEN KARJALAN ALUEKEHITYKSESSÄ, VALUE -PROJEKTI, vaihe 1 Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 30.4.2010 Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy 270 650 260 110 386 650 371 586
A30562 EAKR Simpsiön ulkoilureitin rakentaminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.6.2008 31.12.2009 Lapuan kaupunki 21 000 21 000 35 000 35 000
A30563 EAKR Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman hallinnointi Länsi-Suomi 5 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueosasto 616 822 604 432 757 386 604 432
A30564 EAKR Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman hallinnointi Etelä-Suomi 6 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2013 Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueosasto 252 956 252 896 270 156 252 896
A30565 EAKR Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman hallinnointi Pohjois-Suomi 4 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueosasto 2 269 260 2 268 927 2 564 604 2 268 927
A30566 EAKR Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman hallinnointi Itä-Suomi 4 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö/Alueosasto 2 508 632 2 501 217 3 980 904 2 501 217
A30567 EAKR Öijänniemen lomakylä Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2008 30.9.2011 Kannonkosken kunta 202 500 197 980 450 000 439 957
A30568 EAKR Moderni painekyllästys ja uusien puutuotteiden testaus aidossa, rakennetussa ympäristössä - jatkohanke Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.12.2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 64 100 59 349 74 100 69 349
A30569 EAKR Kuvansinjoen teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen, vaihe 1 Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 30.6.2010 Varkauden kaupunki / Tekninen virasto 50 000 50 000 100 000 100 000
A30570 EAKR Kuvansinjoen teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen, vaihe 2 Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2010 Varkauden kaupunki / Tekninen virasto 24 392 24 392 48 784 48 784
A30571 EAKR LIVE, Learning and innovative environment Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2008 31.12.2009 Joensuun yliopisto 258 700 253 442 323 400 318 142
A30572 EAKR Hallinnollinen tekninen tuki, Etelä-Savon ympäristökeskus Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2010 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 211 700 206 629 211 700 206 629
A30573 EAKR Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.3.2013 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 219 844 217 321 274 700 271 545
A30574 EAKR Länsi, EAKR, L-S, palkat Länsi-Suomi 5 Pirkanmaan liitto Keskeytynyt 1.1.2008 31.12.2013 Länsi-Suomen lääninhallitus 315 058 291 544 1 115 058 291 544
A30575 EAKR Länsi, EAKR, P-S, Palkat Pohjois-Suomi 4 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2013 Länsi-Suomen lääninhallitus 57 160 57 160 133 160 57 160
A30576 EAKR WorkPlace Länsi-Suomi 3 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.5.2010 Vaasan kaupunki / Vaasan aikuiskoulutuskeskus 44 660 44 660 63 800 63 800
A30577 EAKR SummaRun, Kotkan-Haminan seudun rakennemuutoshanke Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.12.2010 Cursor Oy 650 000 643 088 750 000 743 601
A30578 EAKR Etelä-Suomen EAKR-ohjelma/EU-yksikkö (toimeenpano ja hallinnointi) Etelä-Suomi 6 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.8.2015 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö 2 558 371 2 557 049 2 558 371 2 557 049
A30579 EAKR Pohjois-Pohjanmaan liiton tekninen tuki, palkkakulut Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2007 31.12.2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto 756 324 756 324 466 324 756 324
A30580 EAKR Pohjois-Pohjanmaan liiton tekninen tuki , muut kulut Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2007 31.12.2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto 395 000 395 000 271 970 395 000
A30581 EAKR Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman tiedotus Pohjois-Suomi 4 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, ALUE/RARA 313 100 313 100 329 075 313 100
A30582 EAKR PRO-sovelluskeskus Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2008 30.10.2011 Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos 550 680 512 008 817 800 760 234
A30583 EAKR Etelä-Suomen EAKR-ohjelman tiedotus Etelä-Suomi 6 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, ALUE/RARA 116 202 116 202 117 202 116 202
A30584 EAKR LänsiSuomen EAKR-ohjelman tiedotus Länsi-Suomi 5 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeiniministeriö, ALUE/RARA 152 135 152 135 152 135 152 135
A30585 EAKR Itä-Suomen EAKR-ohjelman tiedotus Itä-Suomi 4 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö, ALUE/RARA 386 471 386 471 386 471 386 471
A30586 EAKR Etelä-Suomen EAKR-ohjelma/EU-yksikkö (tiedotus ja viestintä) Etelä-Suomi 6 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 30.6.2015 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö 338 000 336 351 338 000 336 351
A30587 EAKR Yritysosaston EAKR:n tekninen tuki Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.12.2015 Etelä-Savon ELY- keskus 844 800 668 892 844 800 668 892
A30588 EAKR Uudenmaan liitto / Tekninen tuki 2007-2013 Etelä-Suomi 6 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 30.6.2015 Uudenmaan liitto 229 912 229 793 229 912 229 793
A30589 EAKR Tekninen tuki 2007 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2008 Keski-Suomen ympäristökeskus 17 000 17 000 17 010 17 000
A30590 EAKR Teknologian kehittämisosaston EAKR:n tekninen tuki Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 602 077 482 406 602 077 482 406
A30591 EAKR Liikunnan tiede- ja yrityspuisto Sportpolis Vierumäki Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 30.6.2014 Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 470 732 470 732 522 732 522 732
A30592 EAKR Ympäristö- ja energialiiketoiminnan kehittäminen sekä osaamisen vaihto osana Kouvolan Kiina-yhteistyötä Etelä-Suomi 3 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 9.7.2008 31.8.2010 Kouvola Innovation Oy 350 000 340 757 476 000 463 430
A30593 EAKR Kompetensutveckling i SM-företag Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2008 31.12.2011 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Yrkesakademin i Österbotten 167 020 164 163 213 547 209 554
A30594 EAKR Satakunnan ELY-keskuksen hallinnollinen tekninen tuki (EAKR) 2007-2013 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Keski-Suomen ELY-keskus 714 281 714 207 714 281 714 207
A30595 EAKR Nivalan teollisuuskylän BusinessPlattform -projekti Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.8.2010 Nivalan kaupunki 122 500 120 424 490 000 481 456
A30596 EAKR Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma, hallinnointi/PKA Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2011 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus/tutkimus seuranta ja ympäristötietoisuus 233 728 233 728 233 728 233 728
A30597 EAKR Pellon jäteasema - jätehuoltopalvelujen kehittäminen rajajoen tuntumassa Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.9.2007 31.12.2008 Napapiirin Residuum Oy 139 858 139 858 466 192 482 375
A30598 EAKR Satakunnan ELY-keskuksen tekninen tuki/Viestintä (EAKR) 2007-2013 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 30.6.2015 Keski-Suomen ELY-keskus 47 355 47 065 47 355 47 065
A30599 EAKR Tekninen tuki EAKR 07-13 Etelä-Suomi 6 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 30.9.2015 Hämeen liitto 281 472 281 472 281 472 281 472
A30600 EAKR Tekninen tuki 2007-2013, Toimeenpano, hallinnointi, Tavoite 2 Pohjois-Suomi 4 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Lapin liitto 3 489 279 3 486 550 3 489 279 3 486 550
A30601 EAKR Tekninen tuki 2007-2013, Tiedotus ja viestintä, Tavoite 2 Pohjois-Suomi 4 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 30.9.2015 Lapin liitto 110 268 97 515 110 268 97 515
A30602 EAKR Kokemäenjoen käyttötieto (pilottihanke teemahankkeelle) Paikkatieto informaation ja vuorovaikutuksen välineenä Itämereen laskevien jokivesistöjen alueella Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 2.1.2009 30.6.2011 Nakkilan kunta 70 000 69 720 85 000 84 720
A30603 EAKR Tekninen tuki EAKR Itä-Suomi, Hallinnointi OLH Sivistys Itä-Suomi 4 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2013 Oulun lääninhallitus, sivistysosasto 168 209 94 075 402 209 94 075
A30604 EAKR Tekninen tuki EAKR Pohjois-Suomi, tiedotus Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.8.2015 Pohjois-Pohjanmaan liito 17 550 17 550 18 350 17 550
A30605 EAKR Tekninen tuki EAKR Pohjois-Suomi, Hallinnointi Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan liito 3 683 487 3 590 822 4 114 067 3 590 822
A30606 EAKR EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi, Kainuu Itä-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 275 702 1 272 002 1 275 702 1 272 002
A30607 EAKR Tekninen tuki Pohjanmaa Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Keski-Suomen ELY-keskus 238 958 238 958 238 958 238 958
A30608 EAKR Tekninen tuki EAKR, toimeenpano/hallinnointi Etelä-Suomi 6 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Kymenlaakson Liitto 867 910 867 910 867 910 879 039
A30609 EAKR Tekninen tuki EAKR, tiedotus ja viestintä Etelä-Suomi 6 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Kymenlaakson Liitto 50 774 50 774 50 774 51 005
A30610 EAKR Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tekninen tuki 2008-2013 Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 306 500 306 357 306 500 306 357
A30611 EAKR Itä-Suomen hallinnollinen tekninen tuki vuosille 2007-2013 (menoluokka 85) Itä-Suomi 4 Ympäristöministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.10.2015 Ympäristöministeriö 210 380 194 213 210 380 194 213
A30612 EAKR Itä-Suomen muu tekninen tuki vuosina 2007-2013 (menoluokka 86) Itä-Suomi 4 Ympäristöministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.8.2015 Ympäristöministeriö 87 482 56 813 87 482 56 813
A30613 EAKR Pohjois-Suomen hallinnollinen tekninen tuki (menoluokka 85) Pohjois-Suomi 4 Ympäristöministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.8.2015 Ympäristöministeriö 216 814 204 925 216 814 204 925
A30614 EAKR Pohjois-Suomen muu tekninen tuki (menoluokka 86) Pohjois-Suomi 4 Ympäristöministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.8.2015 Ymparistöministeriö 61 590 14 980 61 590 14 980
A30615 EAKR Etelä-Suomen hallinnollinen tekninen tuki (menoluokka 85) Etelä-Suomi 6 Ympäristöministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.8.2015 Ympäristöministeriö 15 486 6 256 15 486 6 256
A30616 EAKR EAKR tekninen tuki, tiedotus ja viestintä, Kainuu Itä-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 24 725 20 725 20 725 20 725
A30617 EAKR Länsi-Suomen hallinnollinen tekninen tuki (menoluokka 85) Länsi-Suomi 5 Ympäristöministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.10.2015 Ympäristöministeriö 41 360 23 848 41 360 23 848
A30618 EAKR Länsi-Suomen muu tekninen tuki (menoluokka 86) Länsi-Suomi 5 Ympäristöministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.8.2015 Ympäristöministeriö 29 861 1 841 29 861 1 841
A30619 EAKR Pirkanmaan liiton EAKR -hallinnointiprojekti, Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite. Länsi-Suomi 5 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2007 31.8.2015 Pirkanmaan liitto 1 373 855 1 373 855 1 373 855 1 373 855
A30620 EAKR Hallinnollinen tekninen tuki EAKR -toimenpideohjelma Itä-Suomi 4 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Savon liitto 4 680 232 4 460 232 4 680 232 4 460 232
A30621 EAKR Tiedotus ja viestintä EAKR -toimenpideohjelma Itä-Suomi 4 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Savon liitto 235 188 235 188 235 188 235 188
A30622 EAKR Mobiilihoiva turvallisen kotihoidon tukena Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2008 30.6.2010 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 436 635 404 847 522 585 491 302
A30623 EAKR TULEVAISUUDEN eOPPIA Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.5.2012 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö 368 226 368 226 409 830 409 830
A30624 EAKR EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi, Lappi Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 808 196 806 155 808 196 806 155
A30625 EAKR TKK:n kummiprofessuuritoiminta Päijät-Hämeessä 2008-2013 Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2008 31.12.2013 Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus 289 452 267 989 1 649 300 386 152
A30626 EAKR YK-markkinoiden haltuunotto ja toimitusprosessin hallinta Länsi-Suomi 1 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2012 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 221 000 191 492 265 500 231 385
A30627 EAKR Tekninen tuki Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomi 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Keski-Suomen ELY-keskus 550 896 545 832 550 896 545 832
A30628 EAKR Keski-Suomen liiton tekninen tuki 2007 - 2013 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2007 31.10.2015 Keski-Suomen liitto 1 667 943 1 667 943 1 667 943 1 667 943
A30629 EAKR Keski-Suomen liiton EU-viestintä 2007 - 2013 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2007 31.12.2014 Keski-Suomen liitto 123 000 99 159 123 000 99 159
A30630 EAKR Länsi-Suomen EAKR-koordinaatioprojekti 2007-2011 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 7.3.2008 31.8.2015 Keski-Suomen liitto 663 547 663 547 663 547 663 547
A30631 EAKR Tekninen tuki 2007 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.10.2010 Pirkanmaan ympäristökeskus 7 502 7 502 7 502 7 502
A30632 EAKR Tekninen tuki 2008 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2011 Pirkanmaan ympäristökeskus 9 636 9 636 9 636 9 636
A30633 EAKR Länsi-Suomen EAKR-viestintäprojekti 2007-2011 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 30.1.2008 31.8.2015 Keski-Suomen liitto 100 300 99 624 100 300 99 624
A30634 EAKR EAKR-tekninen tuki Etelä-Suomi 6 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Hämeen ELY-keskus 1 157 978 1 092 788 1 157 978 1 092 788
A30635 EAKR Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma, hallinnollinen tekninen tuki, Pohjois-Savon ELY-keskus Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 457 652 431 875 457 652 431 875
A30636 EAKR Tekninen tuki 2008 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2008 Keski-Suomen ympäristökeskus 20 000 20 000 20 000 20 000
A30637 EAKR Tekninen tuki EAKR, hallinnointi, ISLH / SIV Itä-Suomi 4 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.12.2013 Itä-Suomen lääninhallitus, Sivistysosasto 458 530 175 816 1 308 530 175 816
A30638 EAKR Lahti Living Lab Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 31.3.2011 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö 166 875 165 623 214 275 211 490
A30639 EAKR ERGO-projekti Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2008 31.5.2011 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab 85 554 55 199 106 332 74 725
A30640 EAKR Tervan tie - matkailutiehanke Itä-Suomi 3 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2009 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu 76 948 37 595 59 590 59 820
A30641 EAKR Tietojärjestelmien tietoturvallisuuden tutkimuskeskus (ISSRC) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.12.2011 Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos 791 700 739 936 880 001 822 651
A30642 EAKR Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman tietohallinto Pohjois-Suomi 4 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö 2 593 900 2 593 842 2 593 900 2 593 842
A30643 EAKR Itä-Suomen EAKR-ohjelman tietohallinto Itä-Suomi 4 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö 4 849 452 4 849 373 4 849 452 4 849 373
A30644 EAKR EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi, Lappi (ent. E-vastuualue) Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 852 416 1 844 400 1 852 416 1 844 400
A30645 EAKR Länsi-Suomen EAKR-ohjelman tietohallinto Länsi-Suomi 5 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö 1 827 642 1 827 525 1 827 642 1 827 525
A30646 EAKR Etelä-Suomen EAKR-ohjelman tietohallinto Etelä-Suomi 6 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö 1 288 025 1 288 025 1 288 025 1 288 025
A30647 EAKR Kainuun EAKR-tietohallinto Itä-Suomi 4 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö 767 328 767 327 767 328 767 327
A30648 EAKR e-Pakki Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2008 30.6.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 318 500 318 500 363 500 363 500
A30649 EAKR Monialaisen oppilaitosverkoston lisäarvopalvelut - MOLAP Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.1.2008 31.12.2010 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 252 399 250 966 521 224 518 074
A30650 EAKR Satakuntaliiton tekninen tuki EAKR 2007-2013 Länsi-Suomi 5 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.10.2015 Satakuntaliitto 1 027 742 1 027 742 1 027 742 1 027 742
A30651 EAKR Tekninen tuki EAKR, hallinnointi, ISLH / STO Itä-Suomi 4 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2013 Itä-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto 18 160 15 541 309 260 15 541
A30652 EAKR Lahti Wellbeing Weeks Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.1.2010 Lahden Ahkera 143 000 142 826 143 850 142 826
A30653 EAKR EAKR-ohjelmakoordinaattori Itä-Suomi 4 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.10.2007 31.12.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 183 177 183 177 323 863 183 177
A30654 EAKR Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma 2007-2013 Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.4.2007 31.7.2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 335 000 332 349 567 133 562 150
A30655 EAKR Pilkko - Huhmarinen vesihuoltohanke Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.12.2010 Polvijärven kunta 799 848 626 452 1 999 619 1 566 130
A30656 EAKR Päijät-Hämeen liiton tekninen tuki 2007 Etelä-Suomi 6 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 2.1.2007 31.10.2015 Päijät-Hämeen liitto 943 624 935 904 943 624 935 904
A30657 EAKR Kuntapalveluiden järjestämisen uudet innovaatiot Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2008 31.12.2010 Tampereen yliopisto 233 650 220 738 366 797 347 449
A30658 EAKR KONEPAJA 2010: Konepajatuotannon valmistusteknologioiden kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.12.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 698 800 698 800 798 800 834 473
A30659 EAKR Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2008 30.9.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 139 000 137 491 195 000 192 881
A30660 EAKR Kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen tekninen tuki, tiedotus ja viestintä Etelä-Suomi 6 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2013 Varsinais-Suomen liitto 29 388 29 388 29 388 29 388
A30661 EAKR Ikihyvä Päijät-Häme Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.12.2013 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 906 214 905 664 1 297 590 1 296 436
A30662 EAKR Maintaisenjärven kunnostussuunnitelma Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.12.2012 Vehun maa- ja kotitalousseura ry 50 833 34 187 83 333 56 045
A30663 EAKR Kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi Etelä-Suomi 6 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2007 30.6.2015 Varsinais-Suomen liitto 512 182 512 182 512 182 512 182
A30664 EAKR Tietoteollisuusliiketoiminnan kehittäminen Raahen alueella Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2008 30.8.2011 Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö 248 980 248 977 279 750 279 750
A30665 EAKR ÄLYKOP - Metsäteollisuuden osaamisella uusia hyvinvointituotteita ja - palveluja Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.10.2011 Lappeenranta Innovation Oy 1 494 675 1 343 088 2 060 250 1 875 283
A30666 EAKR Virtuaaliteknologian tutkimus ja kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2014 Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry 255 000 255 000 505 000 505 000
A30667 EAKR Itä-Uudenmaan EAKR ja ESR -ohjelman hallinnoinnin tekninen tuki Etelä-Suomi 6 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2007 31.12.2010 Itä-Uudenmaan liitto 81 302 80 657 81 302 80 657
A30668 EAKR Tekninen tuki, viestintä ja tiedotus Länsi-Suomi 5 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2008 15.9.2014 Etelä-Pohjanmaan liitto 53 000 37 328 53 000 37 328
A30669 EAKR Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma, hallinnointi/KAI Itä-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 94 879 94 879 94 879 94 879
A30670 EAKR Hallinnollinen tekninen tuki Länsi-Suomi 5 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2008 31.10.2015 Etelä-Pohjanmaan liitto 895 056 895 056 895 056 895 056
A30671 EAKR EAKR-tekninen tuki Etelä-Savon ELY-keskus, hallinto Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 1 703 302 1 476 745 1 703 302 1 476 745
A30672 EAKR Pirkanmaan TE-keskuksen tekninen tuki (EAKR) 2007-2013 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Keski-Suomen ELY-keskus 507 263 505 255 507 263 505 255
A30673 EAKR EAKR tekninen tuki Etelä-Savon ELY-keskus, viestintä Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 80 000 64 151 80 000 64 151
A30674 EAKR Pirtu-hanke Etelä-Suomi 3 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Kehityshtiö Posintra Oy 79 744 78 963 102 528 101 342
A30675 EAKR HAAVE 4 Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2008 30.6.2013 Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry 46 760 41 912 46 760 41 912
A30676 EAKR PAKETTI - Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Päijät-Hämeen liitto 1 800 000 1 285 811 2 700 000 1 936 605
A30677 EAKR EAKR tekninen apu - hallinnointi Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Etelä-Savon ELY-keskus 1 843 554 1 622 196 1 843 554 1 622 196
A30678 EAKR EAKR tekninen apu - tiedotus Itä-Suomi 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Etelä-Savon ELY-keskus 8 000 5 045 8 000 5 045
A30679 EAKR Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoiteohjelman tiedotus Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 119 000 83 796 99 000 83 796
A30680 EAKR Yhteisöhankkeet 09 Etelä-Suomi 4 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2009 Osuuskunta Kiisa 69 881 66 055 82 215 77 745
A30681 EAKR Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys-tavoite ohjelman koordinointi/ELY-keskus Pohjois-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4 098 600 4 097 334 4 098 600 4 097 334
A30682 EAKR E-S EAKR hallinnollinen tekninen tuki Varsinais-Suomi Etelä-Suomi 6 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Keski-Suomen ELY-keskus 370 570 342 409 370 570 342 409
A30683 EAKR Länsi-Suomi eurooppalaiseksi kestävän kehityksen esimerkkialueeksi: mittareilla maaliin Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2011 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 39 928 39 928 39 928 39 928
A30684 EAKR Kummilaitosyhteistyö ja kummiprofessuurit Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2008 31.12.2010 Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 114 796 110 207 164 700 159 107
A30685 EAKR Verkkoviestinnän professuuri Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.12.2013 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 309 787 309 787 440 346 447 245
A30686 EAKR Länsi-Suomi eurooppalaiseksi kestävän kehityksen esimerkkialueeksi: mittareilla maaliin Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2011 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15 972 15 972 15 972 15 972
A30687 EAKR Länsi-Suomi eurooppalaiseksi kestävän kehityksen esimerkkialueeksi: mittareilla maaliin Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2011 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 44 800 44 800 44 800 44 800
A30688 EAKR Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko - Investointiosio Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2007 31.12.2011 Osuuskunta Keskikaista 330 645 319 471 846 030 817 145
A30689 EAKR Kannus-kehittyvä kaupunki Pohjois-Suomi 3 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2011 Kokkolanbseudun kehitys Oy 197 472 192 794 246 840 240 993
A30690 EAKR Multipolis-toiminnan laajentaminen Keski-Pohjanmaalla ICT alalta muille teknologisille painopistealueille Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 30.9.2010 Teknologiakeskus KETEK Oy 268 240 221 322 316 140 261 195
A30691 EAKR Keski-Suomen TE-keskuksen tekninen tuki (EAKR) 2007 - 2013 Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2015 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 661 000 661 000 661 000 661 000
A30692 EAKR Taitokorttelin jatkohanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Taito Pohjois-Karjala ry 146 335 135 414 146 335 135 414
A30693 EAKR Ortodoksisen kulttuurikeskuksen käynnistämis- ja markkinointihanke Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Ortodoksisen kulttuurin säätiö 119 000 108 116 166 600 108 116
A30694 EAKR Ortodoksisen kulttuurikeskuksen käynnistämis- ja markkinointihanke,investoinnit Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Ortodoksisen kulttuurin säätiö 14 000 14 000 14 000 14 000
A30695 EAKR Itä-Suomen Monitoimikeskus Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2008 30.6.2012 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy 252 000 226 300 342 000 306 836
A30696 EAKR Vanha Liminka Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Limingan kunta 338 600 319 083 425 100 400 784
A30697 EAKR E-S EAKR Tekninen tuki Uusimaa Etelä-Suomi 6 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2007 31.12.2015 Hämeen ELY-keskus 90 000 76 035 90 000 76 035
A30698 EAKR Siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemien rakentaminen Kemijärvelle, Kittilään ja Sodankylään Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.6.2007 31.1.2009 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 699 372 675 670 2 344 727 2 267 351
A30699 EAKR Tekninen tuki 2007, Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomi 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2009 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 4 464 3 714 4 464 3 714
A30700 EAKR Tekninen tuki 2007, Pohjanmaa Länsi-Suomi 5 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2007 31.12.2009 Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus 10 000 8 268 10 000 8 268
A30701 EAKR Kolin kansallispuiston toiminta- ja palvelukeskus - Arkkitehtuurikilpailu Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2008 31.1.2010 Lieksan kaupunki 98 000 96 458 112 000 123 950
A30702 EAKR Pakkaprojekti (investointihanke) Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2010 Esittävän taiteen tila ry 25 000 23 482 32 000 30 057
A30703 EAKR Pakkaprojekti (kehittämishanke) Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2010 Esittävän taiteen tila ry 84 000 82 304 97 000 95 002
A30704 EAKR Kokkolan kävelykeskustan kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.5.2008 31.12.2010 Kokkolan kaupunki 290 875 232 076 409 750 326 867
A30705 EAKR Päijät-Pendeli; Päijät-Häme-pääkaupunkiseutu työmatkapendelöinnin kehitys, pendelöijien näkemyksiä asuinympäristöstä ja liikenneyhteyksien kehittämisestä 1.11.2008-15.6.2009 Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 15.11.2008 31.8.2009 Helsingin yliopisto/Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 35 152 30 830 50 152 45 830
A30706 EAKR Kaupan suuryksiköiden saavutettavuus ja liikennepäästöt Oulun seudulla (CO2) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.12.2010 Oulun yliopisto, maantieteen laitos 99 663 85 173 117 263 100 204
A30707 EAKR Luonnontuotteiden tuotekehitysympäristö Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2010 Siika - Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 137 085 127 225 168 857 156 681
A30708 EAKR Minä ja Vesijärvi - Tiedotus ja valistus kestävän vesienhoidon tukena Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.10.2011 Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö 140 000 139 739 160 003 159 704
A31313 EAKR Hoivan ja hyvinvoinnin tuottamisen uudet mahdollisuudet - hoivakotikonseptien kehittäminen ja toteutettavuus Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2011 Sysmän kunta 30 000 25 097 42 800 35 357
A31314 EAKR MatSo - Matkailun sähköisen markkinoinnin konseptointi Etelä-Suomi 3 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 11.5.2010 31.8.2011 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy 47 500 47 470 96 000 99 670
A31315 EAKR Keski-Karjalan Innopaja, hitsaamon investointihanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 30.6.2012 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 364 000 362 329 520 000 517 614
A31316 EAKR Puhos 2013 - ympäristöalasta uutta liiketoimintaa Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 28.2.2014 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy 313 600 275 679 425 599 374 136
A31317 EAKR Digitointi-infrastruktuurin ja -osaamisen kehittämishanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 30.6.2013 Itä-Suomen yliopisto 461 500 417 077 659 500 595 999
A31318 EAKR Matkailun myyntivalmiudet Etelä-Suomi 1 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 7.10.2009 31.8.2011 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 160 000 142 007 228 571 202 868
A31319 EAKR Leväsjoen Alinenjärven kunnostus ja hoitohanke, osa II Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2010 31.8.2012 Leväsjoen Alinenjärviseura ry 34 650 33 478 34 650 33 478
A31320 EAKR Uitonrinne entistä ehommaksi Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.6.2014 Sulkavan kunta 280 000 280 000 400 000 400 000
A31321 EAKR Etelä-Savon korjausrakentamiskeskuksen perustaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2013 Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys ry 225 000 131 800 225 000 131 800
A31322 EAKR Ristiinan logistiikkakeskus Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.8.2011 Ristiinan kunta 99 826 98 756 122 609 130 387
A31323 EAKR Tuotanto- ja palvelualueiden saavutettavuuden parantaminen, Saarijärvi Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.7.2010 31.12.2011 Liikennevirasto 370 000 291 106 740 000 582 213
A31324 EAKR Reindeer-Wood, Kainuun Puutuotealan kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 4.6.2010 30.9.2012 Kainuun Etu Oy 349 230 291 753 424 064 359 990
A31325 EAKR Lavia Karhijärven kunnostushanke Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.2.2010 30.4.2013 Lavian kunta 25 000 25 000 50 000 50 000
A31326 EAKR EKOTEKO Vuokatti Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2010 30.6.2012 Kainuun Etu Oy 138 775 129 792 158 600 148 619
A31327 EAKR Hausjärven pohjavesialueiden riskienhallintahanke HAPPI Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.9.2013 Hausjärven kunta 412 497 375 960 549 997 502 933
A31328 EAKR Piispalankankaan retkeily- ja virkistyskeidas Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2010 31.8.2011 Kannonkosken kunta/Luonto-,liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala 84 500 84 500 241 400 241 400
A31329 EAKR Alumiini- ja metallialan kehittämishanke - AluInno Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.8.2013 Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 240 800 240 800 309 600 309 600
A31330 EAKR SOMEO - Sosiaalisen median tukikeskus ja virtuaalinen oppimisympäristö -hanke Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 31.12.2013 Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Suupohjan Ammatti-instituutti 134 079 130 359 157 740 153 364
A31331 EAKR Itä-Suomen ohjelmakoordinaatio Itä-Suomi 4 Kainuun liitto Keskeytynyt 1.1.2010 31.8.2015 Kainuun liitto 492 000 407 443 503 150 407 443
A31332 EAKR LaTTe - langattomien tekniikoiden ja tunnistamisteknologioiden soveltaminen liiketoiminnassa Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.7.2013 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö 236 792 233 594 321 360 317 115
A31333 EAKR MENETELMÄ - Kemiallisten analyysimenetelmien kehitys liiketalouden ja t&k-toiminnan vahvistamiseksi Keski-Pohjanmaalla Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 31.3.2013 Teknologiakeskus KETEK Oy 218 960 218 960 272 045 271 435
A31334 EAKR CHEMPLANT II - kehittäminen Pohjois-Suomi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.4.2013 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö 508 716 503 928 568 565 562 931
A31335 EAKR Ylipää-Kumiseva haja-asutusalueen paineviemäröinti Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Haapajärven kaupunki 325 000 320 107 698 000 640 214
A31336 EAKR Hiekkasärkkien matkailukeskuksen saavutettavuuden parantaminen 1 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.5.2009 31.12.2011 Kalajoen kaupunki 58 266 52 178 109 873 124 674
A31337 EAKR Viitalammen kunnostus, Soini Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.1.2010 31.12.2011 Kukonkylän kyläyhdistys ry 19 600 19 600 35 000 35 000
A31338 EAKR Asuntomessualueen venesataman rakentaminen Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2010 Kokkolan kaupunki tekninen palvelukeskus 256 750 256 750 395 000 395 000
A31339 EAKR Pikiruukin lammen kunnostus, puistoalueen rakentaminen ja koirapuiston rakentaminen Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2009 31.12.2010 Kokkolan kaupunki, tekninen palvelukeskus 191 750 191 750 295 000 295 000
A31340 EAKR Perhon koulukeskuksen ympäristön kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2010 31.12.2011 Perhon kunta 230 000 230 000 300 000 300 000
A31341 EAKR Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttömahdollisuuksien kartoitus- ja pilotointihanke Keski-Pohjanmaalla Pohjois-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.12.2011 Teknologiakeskus KETEK Oy 147 025 147 025 169 486 169 486
A31342 EAKR Tutkimuksen ja koulutuksen innovatiiviset ratkaisut maakunnan osaajille, TIMO Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.12.2013 Tampereen yliopisto/ Seinäjoen yliopistokeskus 204 150 192 587 304 500 287 444
A31343 EAKR Kansainvälisen hankeosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 30.4.2012 Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti 56 084 53 370 76 914 73 193
A31344 EAKR Mäkiraonmäki - Hanke Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Kannuksen kaupunki 102 100 102 100 136 000 136 000
A31345 EAKR Haja-asutusalueiden viemäröinnin suunnittelu Pohjois-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2011 Kaustisen ja Vetelin kunnat 73 000 24 244 100 000 33 211
A31346 EAKR Länsirannan viemäröinnin yleissuunnittelu Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2010 31.12.2011 Lappajärven kunta 16 800 5 335 30 000 9 527
A31347 EAKR Tampere yhdessä -pienhankkeet 2 Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.5.2011 Tampereen kaupunki 17 874 12 190 25 534 17 414
A31348 EAKR Pohjois-Pohjanmaan kiviprojekti, PP-Kivi 2010-2012 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä 143 680 143 680 205 256 205 256
A31349 EAKR Sään lämpöoloihin liittyvien terveysriskien ehkäisy Pohjois-Suomessa Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.3.2010 30.6.2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaahoitopiirin kuntayhtymä 70 000 62 658 100 000 89 511
A31350 EAKR Niemisjoen koskialueiden kunnostaminen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 30.9.2014 Ähtärin kaupunki 56 000 25 009 100 000 44 659
A31351 EAKR Kymenlaakson logistiikan kehitysohjelma 2007-2013 Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 31.12.2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy 529 935 520 878 753 050 740 115
A31352 EAKR Seppälän biokaasulaitos esiselvitys Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 30.4.2011 Kainuun ammattiopisto -liikelaitos 37 100 17 544 53 000 25 063
A31353 EAKR 1. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 8.2.2010 30.6.2014 Sysmän kunta 390 008 384 527 516 835 509 628
A31354 EAKR Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä - tutkimus- ja kehitysverkosto Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 31.12.2012 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Rovaniemen ammattikorkeakoulu 274 465 263 145 316 900 307 357
A31355 EAKR Tieto- ja viestintätekniikka ympäristötehokkuusperusteisen kilpailukyvyn edistäjänä Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.12.2010 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 46 605 31 008 66 605 44 298
A31356 EAKR Simpsiön ulkoilureitin rakentaminen, vaihe 2 Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.11.2009 31.12.2011 Lapuan kaupunki 16 800 16 800 30 000 30 000
A31357 EAKR Rakastajat-teatterin toiminnan kehittäminen Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 28.6.2010 31.1.2011 Rakastajat teatteriryhmän kannatus ry. 35 000 13 722 35 000 13 722
A31358 EAKR Kemin matkailun master plan 2020 Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.12.2011 Kemin kaupunki 45 290 39 467 64 700 56 381
A31359 EAKR Kajak Game Studio - investointihanke Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.1.2011 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 216 000 215 396 230 000 229 245
A31360 EAKR LIDAR-tutkamittauslaitteisto tuulivoimateknologian opetukseen ja tutkimukseen Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.12.2011 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 147 000 146 999 210 000 210 000
A31361 EAKR Outokumpu -Aarrekaupunki Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2010 30.6.2012 Outokummun kaupunki 860 405 860 370 1 229 150 1 529 598
A31362 EAKR DESTHI - Muotoilupalvelujen kehittäminen Päijät-Hämeen alueella Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.4.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni-Kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu 224 525 222 655 264 147 261 947
A31263 EAKR Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan haja-asutusalueilla Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2010 29.2.2012 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 90 000 86 277 120 000 115 036
A31264 EAKR Tiilimaan palvelukeskuksen ja valtateiden 27 ja 28 liikennejärjestelyt Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2013 Nivalan kaupunki 746 898 746 897 1 659 772 1 659 771
A31265 EAKR Rörliga bilder - från Kimitoön Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 31.10.2011 Kimitoöns kommun 47 000 46 714 53 000 52 657
A31266 EAKR Sijoitu ja matkaile Porin seudulla SIMA-hanke Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 15.3.2010 30.9.2011 Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK 140 000 100 267 280 000 228 627
A31267 EAKR Kymenlaakson tuulivoimaselvitys 2010 Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.5.2011 Kymenlaakson Liitto 40 000 40 000 65 000 65 000
A31268 EAKR Paloasemien turvallisuus- ja kuntokartoitus Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan alueilla Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.5.2011 Varsinais-Suomen pelastuslaitos 71 791 56 054 84 460 65 947
A31269 EAKR Paimionjoen vesistön kunnostaminen ja virkistyskäytön kehittäminen Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 30.9.2011 Someron kaupunki 49 595 41 302 65 740 55 429
A31270 EAKR Kevyen liikenteenväylän rakentamisen suunnittelu Kustavin keskustasta Vartsalan lossirantaan Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 6.4.2010 31.12.2010 Kustavin kunta 17 500 10 248 25 000 14 640
A31271 EAKR Kevyen liikenteenväylän rakentaminen Kustavin keskustasta Vartsalan lossirantaan Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 30.11.2011 Kustavin kunta 62 500 62 500 125 000 125 000
A31272 EAKR Tehoa resurssiverkostosta Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 30.9.2011 Uudenkaupungin ammattiopisto Novida 65 800 65 800 94 000 94 000
A31273 EAKR Tieto palveluksi ja tuotannoksi Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 15.4.2010 30.6.2013 Ukipolis Oy 427 000 426 988 540 000 539 984
A31274 EAKR Lähiruokaa Satakunnasta Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.12.2011 Satafood Kehittämisyhdistys ry 19 600 18 349 24 600 23 041
A31275 EAKR Invest in Salo Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.9.2012 Salon kaupunki 352 000 350 524 457 880 455 819
A31276 EAKR Liike- ja teollisuusalue Coronan kehittäminen (hankeosio 2010) Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2010 Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus 121 500 99 499 270 000 221 963
A31277 EAKR Mobiilin sähkökäyttötekniikan kehittäminen Lappeenranta-Imatra-seudulla Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Energia, sähkötekniikan laboratorio 261 000 261 000 435 000 435 000
A31278 EAKR Lestijärven vesihuollon kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 6.4.2010 31.12.2010 Lestijärven kunta 13 875 0 18 500 0
A31279 EAKR Tornion ydinkeskustan kaupallisen vetovoiman ja elinkeinojen toimintaedellytysten kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Tornion kaupunki 202 500 202 500 450 000 450 569
A31280 EAKR Etelä-Savon materiaalitase Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.3.2011 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 77 500 74 230 77 500 74 230
A31281 EAKR LAPIN UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANNON JA ENERGIATEHOKKUUDEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN: INVESTOINNIT/"LAPIN ENERGIAKOULU" Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 28.2.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1 600 000 1 600 000 2 000 000 2 049 344
A31282 EAKR Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.4.2010 30.6.2011 Pohjois-Pohjanmaan liitto 186 500 154 596 240 000 198 944
A31283 EAKR KATSE TULEVAISUUTEEN -EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.3.2014 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä 370 125 367 638 408 750 419 000
A31284 EAKR Nova Business Botnica 2 (NBB 2) Länsi-Suomi 1 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.12.2011 Kaskisten kaupunki 263 000 260 709 363 000 359 599
A31285 EAKR Ivalon lentoaseman vaikutusalueen lentomatkailuliikenteen kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 30.6.2011 Elinkeinoyhtiö InLike Oy 70 000 69 134 90 000 89 135
A31286 EAKR Vuoksen yleissuunnitelma Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.4.2011 Imatran kaupunki 82 600 79 824 118 000 114 034
A31287 EAKR VEJÄ - veneilyn jätehuolto Itäisellä Suomenlahdella Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2010 31.12.2011 Pidä Saaristo Siistinä ry 73 870 72 191 105 528 103 130
A31288 EAKR Tohokvantti Pohjois-Suomi 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.12.2013 Toholammin kunta 187 450 117 795 300 000 168 207
A31289 EAKR Nurmesjärven lintuvesialueen kunnostus sekä luonnonsuojelun ja virkistyskäytön yhdistäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2010 30.6.2014 Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut 560 530 560 530 690 530 690 530
A31290 EAKR ELME Center International Services (ECIS) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.10.2013 Nivalan Teollisuuskylä Oy 714 628 714 277 860 027 859 677
A31291 EAKR "Takaisin Suomeen?" Tutkimus Euroopan Unionin maissa asuvien ulkosuomalaisten ja heidän lastensa Suomi-kuvasta ja paluumuuton edellytyksistä Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2010 28.2.2011 TY/Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 19 968 19 608 26 418 28 011
A31292 EAKR Visuaalinen kulttuuri ja mediatuotanto - luovan talouden ja taiteen prosessien koulutuksen kehittäminen 2010-2013 Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Aalto-yliopisto, Aalto-korkeakoulusäätiö 435 123 435 123 638 191 644 684
A31293 EAKR Turvallisuusalan tutkimuksen ja koulutuksen verkoston koordinointi - TurKo Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.4.2014 TTY-säätiö 283 500 281 285 405 000 404 119
A31294 EAKR Education Goes Global (EGG) Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 30.4.2013 TTY-säätiö, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö 149 730 149 730 213 900 217 840
A31295 EAKR Liikutu Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.12.2011 Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto 70 160 70 160 87 700 88 017
A31296 EAKR Yhteiskuntatieteellistä koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä Satakunnan edistykseksi Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Porin kaupunki 1 350 203 1 316 557 1 928 953 1 880 796
A31297 EAKR Yliopistollisen tutkimuksen kehittäminen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rauman yksiköissä Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Rauman kaupunki 407 400 407 400 582 000 582 000
A31298 EAKR Kainuun ilmastostrategia 2020 Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 30.11.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 81 664 71 843 102 080 89 804
A31299 EAKR Ylläksen ympäristön, reitistön ja palveluvarustuksen parantaminen, Kolari Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.12.2012 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 495 000 492 632 594 000 591 165
A31300 EAKR Itä-Lapin vesistömatkailun reitit ja rakenteet Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.6.2013 Lapin ELYn ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 458 250 457 655 611 000 610 244
A31301 EAKR Virpiniemi - Pohjoisen uusi yhteys VIRPO Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 30.9.2012 Haukiputaan kunta 707 093 564 969 2 069 000 1 255 488
A31302 EAKR EkoKymenlaakso - Kymenlaakson ekotehokkuuden kehittämisen yhteistyöprojekti, vaihe 1 Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.5.2013 Kotkan kaupunki 479 500 464 500 681 000 691 454
A31303 EAKR Taivalkosken reitistöjen kehittäminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.9.2012 Taivalkosken kunta 112 000 87 689 140 000 109 611
A31304 EAKR eFamily Coach - Mobiilipohjainen arjen ohjausväline perhepalvelujen kehittämiseen Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 28.2.2013 Jyväskylän ammattikorkeakoulu OY 142 989 142 989 204 270 204 270
A31305 EAKR NANOANA - Syntetisoitujen nanomateriaalien kulkeutuminen ympäristöön sekä niiden analysointi ympäristönäytteistä Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.4.2013 Jyväskylän yliopisto 264 000 106 356 378 500 148 294
A31306 EAKR Puntari - hanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 31.8.2012 Savonia-ammttikorkeakoulun kuntayhtymä 204 500 191 832 227 000 223 948
A31307 EAKR D-FORCE - Kansainvälisen tason muotoilu-, ympäristö- ja materiaaliosaamiskeskittymän rakentaminen ja pilotointi Etelä-Suomen alueella Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 17.8.2009 31.12.2011 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy 1 068 228 1 010 205 1 395 915 1 333 088
A31308 EAKR Holstinmäki Imago 2009-2012 Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.9.2012 Haukiputaan kunta 541 800 448 894 1 222 000 1 013 307
A31309 EAKR Kiinteistöautomaation kehitys Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 30.4.2013 Hyria koulutus Oy (Riihimäen yksikkö) 195 000 193 230 300 000 297 277
A31310 EAKR RiFoLasi-projekti Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 31.5.2014 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 165 579 165 579 254 738 254 738
A31311 EAKR Markkinaorientoituneet innovaatiot Forssan ja Riihimäen pk-yrityksissä (MAIOR) Etelä-Suomi 2 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 28.2.2013 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 81 250 81 250 125 000 129 951
A31312 EAKR MIDGÅRD - MIELIHYVÄTEHDAS, kulttuurimatkailun kehittämishanke Etelä-Suomi 3 Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 30.6.2012 Humppilan kunta 130 000 130 000 200 000 200 070
A31363 EAKR WDC2012 Lahti Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 31.12.2013 Lahden kaupunki 243 000 232 445 493 000 471 491
A31364 EAKR Keski-Karjalan Innopaja, koneistamon investointihanke Itä-Suomi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2010 30.6.2012 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 364 000 363 708 520 000 519 583
A31365 EAKR Rytmikorjaamo palveluiden- ja sisällöntuottajana Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 30.12.2012 Frami Oy 203 000 199 464 287 100 282 099
A31366 EAKR Tulevaisuuden kuitutuotteiden kehitysympäristöt Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 31.12.2012 VTT / Energia ja metsäteollisuus / Kuituprosessit 689 425 688 857 901 775 901 055
A31367 EAKR Langinkosken kehittäminen I vaihe, Langinkosken kehittämisen suunnittelu Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 30.6.2012 Cursor Oy 118 790 102 682 166 306 143 588
A31368 EAKR GLP-tason koe-eläinpalvelut Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Keskeytynyt 1.6.2010 31.5.2011 Itä-Suomen yliopisto 142 228 25 911 165 785 30 202
A31369 EAKR Yrittäjyystoimenpiteiden ja -oppimisympäristöjen vaikuttavuustyökalun kehittäminen, hyödyntäminen ja kansainvälistäminen Länsi-Suomi 2 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.5.2014 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 174 650 174 650 249 500 249 500
A31370 EAKR Innovaatiot eteläkarjalaisten yritysten kasvun moottorina Etelä-Suomi 1 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.8.2013 Wirma Lappeenranta Oy 315 000 302 678 435 000 432 397
A31371 EAKR Lääkinnällisen ja reumakuntoutuksen professuuri Etelä-Suomi 2 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 10.5.2010 31.3.2015 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 349 483 313 969 499 979 449 170
A31372 EAKR Biokeskus Kuopion tautimalli- ja kantasolututkimuksen infrastruktuurin vahvistaminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.8.2011 Itä-Suomen yliopisto 685 000 685 000 818 000 818 000
A31373 EAKR Tahko 2030 kehittämisohjelma Itä-Suomi 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 29.2.2012 Nilsiän kaupunki 210 000 158 929 300 000 227 042
A31374 EAKR Yritysystävällisyys Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.12.2012 Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES 174 225 163 823 348 450 327 716
A31375 EAKR Rauman merimuseon 3. vaihe Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.12.2012 Raumanmeren merimuseosäätiö rs. (Rauman merimuseo) 104 300 104 299 104 300 104 299
A31376 EAKR Opiskelijatalon toiminnan käynnistäminen Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.3.2012 Porin kaupunki 50 000 50 000 80 000 80 792
A31377 EAKR Biohybridi Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 30.6.2012 Kouvolan kaupunki / Kouvolan seudun ammattiopisto 599 487 572 897 856 410 818 426
A31378 EAKR TÖRRÖNJOKI-LENTOKENTTÄ-KIRKONSEUTU- ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2020 Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.8.2012 Pudasjärven kaupunki 158 335 141 009 226 194 201 442
A31379 EAKR BioA esiselvitys Etelä-Suomi 1 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 13.8.2010 30.4.2011 Cursor Oy 200 000 197 074 225 000 221 749
A31380 EAKR FinNuclear tukipalveluyksikön kehittäminen Länsi-Suomi 2 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.3.2012 Prizztech Oy 150 000 148 548 150 000 148 548
A31381 EAKR Rautaa rajoitta - oppimisympäristöt, EAKR Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 30.11.2012 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 748 272 737 893 845 107 832 897
A31382 EAKR Lappia steel - Metallialan osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristön esisuunnittelu Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 6.3.2010 31.5.2011 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 28 000 16 359 35 670 20 840
A31383 EAKR marinfra Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 30.6.2012 Marttilan kunta 100 000 96 403 200 000 192 806
A31384 EAKR Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön- ja koulutuksen kehittäminen Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.12.2013 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 989 525 987 946 1 164 150 1 162 290
A31385 EAKR TAIVALVAARA MAAILMAN LUMIVARMIMMAKSI MÄKIKESKUKSEKSI Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 23.2.2010 31.12.2011 Taivalkosken kunta 154 000 145 205 193 600 181 035
A31386 EAKR Voimaa! Etelä-Suomi 2 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 30.11.2012 Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskus 190 664 189 537 246 704 245 283
A31387 EAKR Valovoimainen Pirkanmaa Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.12.2012 Tampereen kaupunki 401 380 401 380 573 400 573 400
A31388 EAKR MediTech - Innovaatioympäristö Ihmisten varaosille Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.3.2014 Tampereen yliopisto 550 000 539 965 850 000 834 568
A31389 EAKR Syötteen lumoa Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.5.2012 Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut 190 260 180 765 260 800 249 679
A31390 EAKR Valtatie 11 parantaminen Koukkujärven liittymän kohdalle. Eritasoliittymän rakentaminen. Tie- ja rakennussuunnitelma. Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 4.10.2010 31.12.2011 Liikennevirasto 161 000 160 998 230 000 229 997
A31391 EAKR Suomen Barents yhteistyön koordinaatio Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 30.4.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto 182 000 182 000 248 000 249 076
A31392 EAKR Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihanke Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.12.2011 Länsi-turunmaan kaupunki 45 900 45 900 54 000 54 000
A31393 EAKR Varsinais-Suomi yhteismarkkinointi Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.12.2011 Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus 66 173 66 147 77 850 77 820
A31394 EAKR Varsinais-Suomen yhteismarkkinointi Etelä-Suomi 3 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.12.2011 Uudenkaupungin kaupunki / Vakka-Suomen kunnat 57 375 57 375 67 500 67 500
A31395 EAKR Varsinais-Suomen yhteismarkkinointi Etelä-Suomi 4 Varsinais-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.12.2011 Turun Seudun Kehittämiskeskus 651 015 651 014 765 900 765 899
A31396 EAKR Happaman vesistökuormituksen ehkäisy Siikajoki-Pyhäjoki -alueella 2009-2012 (SiiNe) Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 97 630 97 493 97 630 97 493
A31397 EAKR Ukkokankaan pohjevesialueen jätevesien käsittelyselvitys Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2010 31.12.2010 Töysän kunta 11 410 4 191 16 300 5 987
A31398 EAKR MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN YRITYSTEN JA ASUKKAIDEN NÄKÖKULMASTA Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.2.2010 31.12.2012 Heinolan kaupunki, Tekninen palvelukeskus, maankäyttöosasto 204 000 204 000 340 000 370 991
A31399 EAKR Pohjois-Kymenlaakson kulttuuri- ja luontokohteiden kunnostaminen Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 30.6.2012 Kouvola Innovation Oy 178 500 130 680 226 950 180 101
A31400 EAKR Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.8.2013 Lapin elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus 198 352 191 673 239 355 232 676
A31401 EAKR Lappilaisen koskenlaskun kansainvälistymishanke (ratainvestointi) Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 31.12.2011 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin Urheiluopisto 26 000 24 108 52 000 50 108
A31402 EAKR Saaristotien vaikutusalueen kunnostushankkeen suunnittelu Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 29.2.2012 Lapinlahden kunta 73 800 64 867 98 400 86 489
A31403 EAKR Reiteistä traileiksi - Karjalan Kierros luontomatkailun suuntaajana Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.12.2013 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 178 500 178 500 245 000 245 460
A31404 EAKR Lappilaisen koskenlaskun kansainvälistymishanke Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 31.1.2012 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin Urheiluopisto 114 784 103 030 151 974 140 092
A31405 EAKR Kustkultur i Östra Nyland - Itä-Uudenmaan rannikkokulttuuri Etelä-Suomi 3 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.8.2012 Kehityshtiö Posintra Oy 119 000 112 739 153 000 144 961
A31406 EAKR Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Tampere Service Innovation Centre Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.12.2014 Tampereen yliopisto 869 611 857 950 1 439 611 1 420 308
A31407 EAKR Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus Länsi-Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 30.4.2013 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 180 143 177 569 277 143 273 184
A31408 EAKR Manse Games Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2010 30.4.2013 Hermia Oy 212 800 187 052 288 801 253 856
A31409 EAKR LUT-Saimia tietohallintoyhteistyö Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.3.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 440 351 440 351 518 060 518 060
A31410 EAKR Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä ESYLEP Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 30.11.2013 Culminatum Innovation Oy Ltd 1 494 056 1 355 007 1 982 710 1 830 355
A31411 EAKR OsaKe - Ikäosaamisen ja omaehtoisen itsehoidon vahvistaminen ja monialainen verkostoituminen itsenäisen kotona asumisen tueksi (OsaKe-hanke) Itä-Suomi 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 28.2.2013 Juuan kunta 241 534 239 661 301 918 299 576
A31412 EAKR Pohjois-Karjalasta energiatehokkaan puurakentamisen edelläkävijä -hanke Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.12.2014 Joensuun Tiedepuisto Oy 560 506 560 506 800 505 800 505
A31413 EAKR Visualisointitehdas - Innovaatiotoiminnan visualisointiympäristön investoinnit Pohjois-Karjalassa Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.12.2013 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 571 699 229 959 403 777 287 449
A31414 EAKR Atomikerroskasvatuslaitteiston ja höyrystimen hankinta, ALD-EVA Itä-Suomi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.12.2012 Itä-Suomen Yliopisto / Joensuun kampus 506 135 506 135 595 453 595 453
A31415 EAKR BDC- INNO, Bioenergian innovaatioympäristön kehittäminen Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen liitto Toiminta päättynyt 1.7.2010 28.2.2015 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 594 901 593 185 915 232 912 592
A31416 EAKR Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.12.2013 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto 499 630 493 519 583 050 575 375
A31417 EAKR Himangan ja Sautinkarin Masterplan Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 25.2.2010 31.3.2011 Kalajoen kaupunki 34 790 27 586 49 700 39 409
A31418 EAKR Maa- ja aurinkoenergian hyödyntäminen matalaenergiakerrostalorakentamisessa Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 30.6.2013 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab 99 680 87 027 135 280 118 100
A31419 EAKR Mt 471 parantaminen Nojanmaantien kohdalla, Savonlinna Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.12.2010 Liikennevirasto 203 000 158 246 610 000 475 215
A31420 EAKR Medvind Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.12.2012 Yrkeshögskolan Novia / Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi AB 96 510 96 510 130 978 129 343
A31421 EAKR Tuotantoteknologiakeskuskonseptin kehitys Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 1.3.2012 Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät 65 784 51 358 93 978 73 369
A31422 EAKR Potato2020 Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 29.8.2011 Martens Trädgårdsstiftelse 218 750 38 510 131 008 55 331
A31423 EAKR Biowind Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.9.2010 31.8.2014 Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy 210 000 209 627 300 000 299 468
A31424 EAKR Design SOS - Markkinalähtöisen muotoilun paketointi yhteiskunnallisiin haasteisiin Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.12.2013 Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova 181 440 168 690 270 000 251 026
A31425 EAKR Verkställande av Virtuella Verktyg Länsi-Suomi 2 Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.3.2013 Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy 93 100 93 078 133 000 132 969
A31426 EAKR Savonlinnan matkustajasataman kehittäminen II vaihe ( puulaiturin ja info-pisteen uusiminen). Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.1.2010 31.12.2012 Savonlinnan kaupunki 495 000 495 000 1 100 000 1 100 000
A31427 EAKR Kiimassuon Envitech-alueen jäte- ja hulevesien uudelleenjärjestäminen Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.12.2013 Forssan vesihuoltoliikelaitos 144 200 129 008 206 000 184 491
A31428 EAKR Lappi-brändin kehittämishanke "LABRA" Pohjois-Suomi 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 11.10.2010 28.2.2013 Lapin liitto 406 919 405 771 428 336 427 128
A31429 EAKR Tikutus - innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville Etelä-Suomi 3 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.12.2014 Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 534 802 528 184 726 402 720 455
A31430 EAKR Haapakenttä Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.12.2012 Haapaveden kaupunki 756 495 707 425 1 265 028 1 183 017
A31431 EAKR Martti Ahtisaari Instituutti: kansainvälinen akkreditointi ja huippufoorumit Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 30.6.2014 Oulun yliopisto 558 095 558 095 797 280 814 142
A31432 EAKR Valtatie 5:n parantaminen välillä Palokangas-Humalajoki, tiesuunnittelu Itä-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 25.10.2010 31.12.2012 Liikennevirasto 1 994 000 1 986 395 1 994 000 1 986 395
A31433 EAKR marinfra+ Etelä-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.7.2010 30.6.2012 Marttilan kunta 65 000 59 264 273 500 249 010
A31434 EAKR TIIROSTA TERVOON - vaihe II, Suiston tulvasuojelu ja virkistyskäytön rakenteet Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2010 30.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ympäristövastuualue 656 750 652 691 795 000 767 755
A31435 EAKR Kromilaakso Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2010 30.11.2013 Tornion kaupunki 417 000 417 000 1 390 000 1 390 000
A31436 EAKR Competitive Advantage by Safety Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.12.2013 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry 1 037 746 993 866 1 435 238 1 379 172
A31437 EAKR EROTUSMATERIAALIEN KARAKTERISOINNIN TUTKIMUSLABORATORIO Etelä-Suomi 2 Etelä-Karjalan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 30.9.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 970 700 970 700 1 130 700 1 130 700
A31438 EAKR WoodInno Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 30.6.2013 Kouvolan kaupunki 588 280 510 810 795 400 709 729
A31439 EAKR Västkusten renar avloppsvatten/Länsirannikko puhdistaa jätevesiä Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2010 31.12.2013 Staden Kristinestad / Tekniska centralen 187 500 170 768 250 000 227 691
A31440 EAKR Innovatiivinen kuntaorganisaatioiden tietohallinnon ja avoimen lähdekoodin kehitys- ja tutkimushanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.1.2012 Lapin yliopisto 209 908 175 970 245 151 209 788
A31441 EAKR SARA - yhtenäinen sähköisen asioinnin ratkaisu ja toimivat verkostot Etelä - Savoon Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.12.2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 315 000 292 726 450 000 418 180
A31442 EAKR Rajan elinkeino- ja innovaatiokeskus: rakennushankkeen suunnittelu Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.1.2012 Team Botnia Oy 70 000 31 262 100 000 44 660
A31443 EAKR Oulu-Kainuu Itä-Suomi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.12.2011 Pohjois-Pohjanmaan liitto 50 000 37 636 74 000 54 721
A31444 EAKR Tampere yhdessä -pienhankkeet 3 Länsi-Suomi 4 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2010 30.6.2011 Tampereen kaupunki 14 380 13 723 20 543 19 604
A31445 EAKR Rokua Geopark - Uusi kansallinen ja kansainvälinen yhteistoimintamalli Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2010 31.12.2013 Humanpolis Oy 365 645 355 065 491 009 494 786
A31446 EAKR KaiKu - Kaivoskoulutuksen kehittäminen. Kaivoksien kunnossapidon ja tehdaspalvelun opetuksen, opetustilojen ja koneiden/laitteiden kehittämishanke Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2010 30.4.2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1 649 836 1 649 836 2 062 296 2 068 535
A31447 EAKR Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä Itä-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2011 31.12.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 197 926 176 688 232 855 207 869
A31448 EAKR Savari , seudullinen kauppakeskushanke Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.1.2010 31.12.2012 Ylivieskan kaupunki 465 000 443 699 1 033 000 985 999
A31449 EAKR Ikääntymispoliittinen strategia -hanke Itä-Suomi 3 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 23.7.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä, sosiaali- ja terveystoimi 111 917 105 928 131 667 124 621
A31450 EAKR Liikunnan Rytmikorjaamon sisällön suunnittelu ja tuotanto -hanke Länsi-Suomi 3 Etelä-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.5.2012 Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 51 660 51 660 66 420 66 420
A31451 EAKR Raahen alueen teollisuuden vesihuollon turvaaminen Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.5.2011 Vihannin Vesi Oy 240 998 240 998 535 550 535 550
A31452 EAKR Kestävä asuminen ja ympäristö (K-EASY) Etelä-Suomi 5 Päijät-Hämeen liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.5.2014 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 1 593 285 1 546 764 2 068 627 2 080 615
A31453 EAKR E-S EAKR muu tekninen tuki Varsinais-Suomi Etelä-Suomi 6 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2014 Keski-Suomen ELY-keskus 10 000 8 512 10 000 8 512
A31454 EAKR Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa (LTSS; alkuperäinen nimi: "Tuulivoimatuotannon ympäristöystävällinen sijoittaminen Satakunnassa") Länsi-Suomi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.12.2014 Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 358 302 353 420 437 348 431 168
A31455 EAKR Kansalliset puistot (teemahanke/innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen/TL3) Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 30.6.2012 Porin kaupunki, ympäristövirasto 70 000 66 811 100 000 95 445
A31456 EAKR SATAKUNNAN KULTTUURIYMPÄRISTÖT EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA teemahanke Länsi-Suomi 3 Satakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2013 Satakunnan Museo 133 600 133 600 167 000 167 267
A31457 EAKR PyhäCash Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2010 28.2.2014 Pyhäjärven Kehitys Oy 264 181 229 985 377 401 328 551
A31458 EAKR Meidän Arboretum Etelä-Suomi 3 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.5.2010 31.12.2013 Mustilan Kotikunnassäätiö 107 000 106 933 117 000 116 931
A31459 EAKR Betorantien jatkon ja Onkakadun suunnittelu ja rakentaminen Etelä-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.12.2013 Uudenkaupungin kaupunki 206 400 206 400 860 000 860 000
A31460 EAKR Energiapuiston liikenneratkaisut Etelä-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 1.1.2011 31.12.2014 Uudenkaupungin kaupunki 61 200 0 255 000 0
A31461 EAKR Varalan museorakennuksen restaurointi käyttökuntoon Länsi-Suomi 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.6.2010 30.6.2011 Varalan Säätiö/Varalan Urheiluopisto 194 000 194 000 316 000 316 000
A31462 EAKR Maasydänjärven sisääntulotien ja paikoitusalueen kunnostus Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 31.10.2011 Sievin kunta 63 500 45 215 102 306 72 847
A31463 EAKR Turva- ja materiaaliteknologian kehityskeskus Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2009 3.6.2013 Kiinteistöosakeyhtiö Jääkärinkatu 31 2 550 000 2 344 580 4 046 000 3 720 068
A31464 EAKR Ealli biras - Elävä ympäristö Pohjois-Suomi 3 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 17.11.2013 Sami Museum - Saamelaismuseosäätiö 195 920 183 579 195 920 183 579
A31465 EAKR Kt 68 liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteet, Ähtäri Länsi-Suomi 3 Liikennevirasto Toiminta päättynyt 1.11.2010 30.10.2011 Liikennevirasto 153 504 143 073 236 160 220 113
A31466 EAKR Paddling 2010 Länsi-Suomi 3 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2010 1.8.2013 7 Broars Skärgård rf. 66 950 66 950 92 700 92 700
A31467 EAKR TUPA Tutkimuspalveluiden tehostaminen FiberLaboratory 2010-2011 Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 14.12.2009 31.12.2010 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 89 102 85 775 120 000 115 444
A31468 EAKR Elinkeinotoimintaa edistävien vesihuoltoratkaisujen kehittäminen Juuan kunnassa Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.9.2009 30.9.2013 Juuan kunta 638 700 638 700 1 825 000 1 825 000
A31469 EAKR Nurmeksen kaupunki, Jv-puhdistamon tehostaminen Itä-Suomi 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2009 31.10.2011 Nurmeksen kaupunki 243 475 242 463 973 900 969 852
A31470 EAKR Rakennus- ja talotekniikan oppimisympäristö Pohjois-Suomi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 31.12.2012 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu 36 800 36 541 46 800 46 540
A31471 EAKR Uuden sukupolven teknologian tutkimuskasvihuone Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 30.4.2013 Metsäntutkimuslaitos/Itä-Suomi/Suonenjoen yksikkö 192 000 192 000 320 000 320 000
A31472 EAKR Täydennyskoulutuspalvelujen kansainvälistäminen ja oppimateriaalien hosting -projekti (FINHOST) Etelä-Suomi 2 Kymenlaakson liitto Toiminta päättynyt 1.9.2010 30.9.2011 Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen Piiri ry 168 000 167 892 168 000 167 892
A31473 EAKR PROINFRA - PROMIS Centren tutkimus- ja opetusinfrastruktuurin täydentäminen Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 28.2.2013 Itä-Suomen yliopisto 679 116 679 116 798 960 798 960
A31474 EAKR Ultra Short Pulsed Laser Deposition (USPLD), kylmäablaatiopinnoitus Itä-Suomi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 30.6.2013 Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, sovelletun fysiikan laitos 344 550 344 550 411 510 411 509
A31475 EAKR Isoaavan teollisuusalue. Vaihe 1. Pohjois-Suomi 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.10.2012 Rovaniemen kaupunki 1 029 000 778 446 3 430 000 2 594 823
A31476 EAKR Tulevaisuuden tuotantoteknologiat Pohjois-Suomi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2013 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 900 000 899 808 1 200 000 1 199 744
A31477 EAKR Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 30.6.2013 Mikkelin kaupunki 200 620 198 279 279 600 278 516
A31478 EAKR Saimaan Charmanttien liiketoiminnan kehittäminen 2011-2013 Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2014 Miset Oy 242 475 232 241 317 475 322 421
A31479 EAKR Kenkäverosta verkostojen vahva veturi -hanke Itä-Suomi 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 30.6.2013 Taito Itä-Suomi ry 81 900 77 953 81 900 77 953
A31480 EAKR Matkailun ja tapahtumatuotannon soveltavan tutkimuksen rakenteiden vahvistaminen Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2013 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 126 084 125 077 210 140 208 784
A31481 EAKR eMatkailu - Sähköisen matkailuliiketoiminnan tutkimusedellytysten parantaminen Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksessa (MOT) Itä-Suomi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt